היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 31162
השלבים העיקרים והאירועים המרכזכיים במדיניות האנטי-יהודית כלפי יהודי גרמני: חרם, חקיקה, כלכלה ושנת הגורל.
3,477 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67936
סקירה של ההיבטים המשפטיים של אלימות כלפי בע"ח.
17,965 מילים (כ-55.5 עמ'), 38 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69992
כיצד משתקפת אלימות מינית ופיזית כלפי נשים בתקשורת הכתובה בהתאם לסיקור מקרי אונס/ניסיון לאונס שנעשו בארץ.
4,058 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61927
מחקר הבודק את הפעולות אותם נקטה האגודה בסוגיות קיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי והאם קיים פער בין עמדות סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי שוויון בחינוך.
11,901 מילים (כ-36.5 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61894
מחקר הבודק מהי השפעת הוותק בחינוך ורמת ההשכלה על עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי.
9,550 מילים (כ-29.5 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 67173
השפעת עמדות ותפיסות המורים כלפי שילוב מחשוב ואינטרנט במערכת החינוך.
7,798 מילים (כ-24 עמ'), 95 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70537
כיצד מתבטא השינוי במדיניותה של ארה"ב כלפי טרור בינלאומי וטרור גרעיני בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר 2001?
8,247 מילים (כ-25.5 עמ'), 27 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 21554
בחינת יחס ההנהגה הציונות כלפי פעילות טרור מחתרתית. סקירת מאמרים תוך התייחסות לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
4,900 מילים (כ-15 עמ'), 13 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62354
בחינה, באמצעות שאלון, האם קיים הבדל בין מבוגרים לבני נוער כלפי עישון בגיל הנעורים.
6,366 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100