עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "כלכלה פוליטית":

עבודה מס' 31324 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה פוליטית בישראל, 1996.
סקירה של התפתחות הכלכלה הפוליטית בישראל ודיון במקרה בינוי ושיכון בישראל.
3,800 מילים (כ-11.5 עמודים), 2 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בכל מדינה, ישנה מערכת של קבוצות אינטרסים שונות. קבוצות אלו, קובעות עפ"י אידיאולוגיה את מטרותיהן החברתיות ביטחוניות וכלכליות במדינה.
עפ"י מטרות אלו נקבעת הקצאת המשאבים. בכל מדינה מתקיימות במקביל או בסמיכות מערכת הפועלת עפ"י עקרונות השוק ומערכת הפועלת עפ"י שיקולים פוליטיים, שתי המערכות וקשרי הגומלין שביניהם יוצרים יחדיו את "הכלכלה המדינית" .
תרגיל זה כאמור, עוסק בכלכלה הפוליטית כפי שהיא באה לידי ביטוי במדינת ישראל. התרגיל מבוסס בעיקר על ספרו של יאיר אהרוני "הכלכלה הפוליטית בישראל" שיצא בתשנ"ב.
בחלקו הראשון של התרגיל תובא סקירה קצרה של התפתחות הכלכלה הפוליטית בישראל, תוך שימת דגש על כללים ועקרונות, החוזרים על עצמם בכלכלה הישראלית, ומעצבים את אופייה. לאחר מכן נביא את המקרה של בינוי ושיכון בישראל עפ"י תיאורו של אהרוני, כדוגמא ליישום העקרונות שהוצגו בחלק הראשון של התרגיל. בהמשך ננסה לעמוד על אופיו של ענף הבינוי והשיכון בשנות ה-90 על סמך דו"חות מבקר המדינה משנים אלו.
בפרק הסיכום, ננסה לענות על השאלה האם המערכת הציבורית השתנתה באופן מהותי מאז כתיבת הספר של אהרוני, תוך ביסוס התשובה על תחום הבינוי והשיכון.

תוכן העניינים:
- מבוא
- התפתחותה של הכלכלה הפוליטית בישראל - סקירה
- הכלים העיקריים של המעורבות הממשלתית
- שיכון ובנייה בישראל - עפ"י ספרו של אהרוני
- שיכון ובנייה בישראל - שנות ה-90
- מסקנות
- בבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50832 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה פוליטית - התמזגות חברות הכבלים מהגישות המרקסיסטית והמרקנטליסטית, 2000.
בחינת המיזוג לפי שתי הגישות.
2,847 מילים (כ-9 עמודים), 4 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כלכלה פוליטית
התמזגות חברות הכבלים  -
מהגישה המרקסיסטית והמרקנטליסטית

תוכן עניינים:              hg0832
מבוא
בסיס תיאורטי
           הגישה המרקסיסטית
           הגישה המרקנטליסטית
התמזגות חברות הכבלים- מקרה מבחן
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
בעסקה שהתרחשה בתחילת נובמבר בשנת 99', רכשו חברת הכבלים "תבל",
העיתון "ידיעות אחרונות" ואיש העסקים אליעזר פישמן 58 אחוזים ממניות חברת
הכבלים הגדולה בישראל- "ערוצי זהב". ההנחה והשאיפה כיום היא שגם חברת
הכבלים השלישית, "מת"ב", תצטרף בשלב כלשהו לעסקה וכל שלושת חברות
הכבלים ימוזגו לחברה גדולה אחת. מיזוג שכזה פירושו הנחת יסודות לתאגיד
תקשורת רב עוצמה חדש. האחזקה במניות התקשורת קשורה בעיקר לשני
שחקנים ראשיים: אליעזר פישמן וארנון מוזס (בעל השליטה בעיתון ידיעות
אחרונות). פישמן ומוזס מחזיקים בכ66 - אחוז ממניות ערוצי זהב, ובכ33 - אחוז
ממניות ספקית האינטרנט הגדולה בישראל- "נטויזי'ן". כמו כן מחזיק פישמן בכ -
40 אחוז ממניות "ידיעות אחרונות", באמצעותן הוא ומוזס מחזיקים בכ 30 -
אחוזים ממניות חברת "רשת", אחת מזכייניות הערוץ השני. בנוסף לכך מחזיק
פישמן גם בכ20 - אחוז ממניות חברת השיחות הבינלאומיות- "קווי זהב". עובדות
אלה יצרו מציאות חדשה בשוק התקשורת, עידן של ענקי תקשורת פנים ארצית
שיכולה להלחם במונופולים חזקים כבזק. עידן שבו ישרדו בשוק רק החברות
שיציעו למנוייהן חבילות תקשורת כוללות, שיהיו בהן גם שיחות טלפון, גם שידורי
טלוויזיה וגם גישה מהירה לאינטרנט.

בעבודה זו אנתח מציאות זו של התאחדות חברות הכבלים והשליטה
המונופוליסטית של בעלי הון בשוק התקשורת משתי גישות: הגישה המרקסיסטית
לפיה השליטה באמצעי התקשורת מהווה שליטה בתשתית החברתית בישראל
ומאפשרת את המשך שליטתם של אותם בעלי ההון, והגישה המרקנטליסטית
לפיה התפתחות התקשורת האינטראקטיבית חיונית לביסוס עוצמתה של ישראל
בשוק  הבינלאומי, ולכן על הממשלה להשקיע בה ולעודד אותה.
על מנת לנתח את השינויים בשוק התקשורת אניח בתחילת העבודה בסיס
תיאורטי לגבי שתי הגישות הרלוונטיות לניתוח מקרה מבחן זה. חשוב לציין כי
בבסיס התיאורטי של כל גישה בו אעשה שימוש בעבודה זו, אדגיש את הנקודות
הרלוונטיות ביותר לעבודתי, אף שיש עוד דגשים רבים בגישה המרקסיסטית
ובגישה המרקנטליסטית אליהן לא אתייחס. כמו כן, חשוב לציין כי את התמזגות
חברות הכבלים והתעצמותן בשוק התקשורת, ניתן לבחון גם מנקודת המבט
הליברלית הנוגעת לשוק חופשי ויתרונותיו, אך אני בחרתי דווקא שלא להתמקד
בה  ולהתייחס לשתי הגישות האחרות.

ביבליוגרפיה
1. אטד א., "האח הגדול הולך וגדל", היי- טק המילניום, דצמבר 1999, ע"מ .31-35
2. רוזנר ש.,"תחרות בכבלים",עיתון הארץ, יום רביעי, 5 בינואר .2000
3. פורת א., "הכבלים ליוצרים: אנחנו בעדכם עזרו לנו לפתוח תחרות", נמר של
נייר, יום חמישי, 13 בינואר .2000
4,. Gilpin R., The  Politics Economy of International Political  Economy
.New Jersey: Princeton Univ. Press, Introduction 
עבודה מס' 68847 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה פוליטית - סקירה של שלוש גישות בהתייחס למשבר כלכלי., 2010.
סקירה תמציתית של הגישה הליבראלית, הגישה המרקסיסטית וההבדלים בין גישות אלו לגישה הקנסיאנית.
1,476 מילים (כ-4.5 עמודים), 0 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
'כלכלה פוליטית', בקליפת אגוז, היא תחום במדעי החברה הדן בקשרי הגומלין בין השוק, בו יש קונים ומוכרים המתקשרים ביניהם על דרך של רצון לבין המדינה שהעומד בראשה הינו מקבל ההחלטות הראשי ויש לציית לו (בהתאם למערכת חוקים מסוימת).
במחקר של כלכלה פוליטית קיימים מספר זרמים- זרם פוזיטיביסטי, המנסה להסביר את התהוות המציאות הכלכלית הנתונה (את המצוי) והזרם הפילוסופי העוסק בדיון על הדרך 'הנכונה' לפעילות כלכלית, דן ברצוי ופחות במצוי. הזרם הפילוסופי מתחלק למספר גישות, ובעבודה זו אסקור שלוש מהן- הגישה הליבראלית, הגישה המרקסיסטית וההבדלים בין גישות אלו לגישה הקנסיאנית.

מתוך העבודה:
הגישה הליבראלית (מזוהה עם אדם סמית) יוצאת מנקודת ההנחה שהאדם הוא יצור אנוכי הדואג ‏לעצמו ולסביבתו הקרובה ופועל על בסיס דאגות קיום חומריות. בשנות האלפיים ובמיוחד במדינת ‏ישראל השבעה (ברובה), קשה להזדהות ולהתחבר לגישה זו שדנה בדאגות הקיום החומריות, אך ‏גישה זו גם טוענת כי האנשים לא שופטים את עצמם ביחס לאחרים, אלא ביחס לעצמם ומבקשים ‏לשפר את מצבם אובייקטיבית. ע"פ גישה זו, על המדינה להגן על זכויות הקניין, ומעבר לכך- כל אדם ‏לגורלו.‏
 
עבודה מס' 62977 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה פוליטית - המוצר הציבורי, 1999.
ניתוח מקרה האנטנות הסלולריות בבאר שבע על פי 'דילמת האסיר'.
2,403 מילים (כ-7.5 עמודים), 0 מקורות, 163.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת במהות המוצר הציבורי ובקשיים באספקתו. קושי זה אמחיש בעזרת "דילמת
האסיר" הלקוחה מתורת המשחקים. כמו כן אעמוד על פתרונות שונים הניתנים ליישום.
המקרה הממחיש את החלק התיאורטי לקוח מכתבה העוסקת בבעיית האנטנות הסלולריות
המוצבות במרכז העיר באר- שבע וגורמות לפגיעה באיכות הסביבה1. ראש העיר, יעקב טרנר,
החליט לאסור על שלוש חברות הטלפוניים הסלולריים, "פלאפון", "סלקום", ו"פרטנר", להציב
אנטנות באזורי מגורים. ההחלטה נתקבלה לאחר התייעצות עם מומחים לקרינה של המשרד
לאיכות הסביבה. הרקע להחלטה הוא מחאות של תושבי העיר, ובמיוחד, תושבי השכונות נווה -
נוי, נחל- עשן ורמות, שליד בתיהם הוצבו האנטנות.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "באר- שבע מתנתקת מהסלולארי", ידיעות אחרונות, 4.6.99


 
עבודה מס' 60272 SHOPPING CART DISABLED
ציניות פוליטית והשתתפות פוליטית, 2000.
בחינת הקשר על ידי בדיקת מידת האמון במוסדות ציבוריים וגופים פוליטיים בסקר רחב היקף במוסדות אקדמאים ברחבי הארץ.
2,234 מילים (כ-7 עמודים), 4 מקורות, 104.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במדינת ישראל קיים פרדוקס בו קיימים אחוזי הצבעה גבוהים לבחירות הכלליות, למרות שקיים אמון נמוך ומיאוס במוסדות הממשלה ובמפלגות. קיימים, כמובן, משתנים רבים, מדוע אנשים מסויימים, נוטלים חלק ומשתתפים בתהליך הפוליטי ואחרים נמנעים ממנו. בעבודה זו, נתמקד במשתנה הציניות הפוליטית ונבדוק האם קיים קשר בינו לבין השתתפות פוליטית.
קשר זה נבדק על ידי בדיקת מידת האמון במוסדות ציבוריים וגופים פוליטיים בסקר רחב היקף במוסדות אקדמאים ברחבי הארץ. הממצאים שנמצאו מאוששים את הספרות המחקרית.

תוכן עניינים:
סקירת ספרות
שיטה וממצאים
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50771 SHOPPING CART DISABLED
כלכלת מזרח גרמניה במסגרת איחוד הגרמניות, 2000.
בדיקת תהליך הבראתה של הכלכלה המזרח גרמנית והשתלבותה בכלכלת המערב.
7,710 מילים (כ-23.5 עמודים), 17 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה סמינריונית בנושא :
כלכלה פוליטית
כלכלת מזרח גרמניה במסגרת איחוד הגרמניות

תוכן עניינים:                  hg0771
מבוא
א. השתלבותה ושיקומה של מזרח גרמניה במסגרת איחוד גרמניה
  א.1. רקע היסטורי-כלכלי
  א.2. סטטוס כלכלת מזרח-גרמניה ערב האיחוד
  א.3. האסטרטגיה המוניטרית של האיחוד
  א.4. המדיניות הכלכלית של גרמניה המאוחדת
  א.5. "מוסד הנאמנות" - הפרטה או חיסול ?
ב. ההשלכות המיידיות של  האיחוד
  ב.1. המחיר הכבד של איחוד גרמניה
  ב.2. תכנית קוהל בהשוואה לתכנית מארשל
  ב.3. תוצאות הפטרנליזם
ג. תעסוקה
  ג.1. התעסוקה במסגרת האיחוד
  ג.2. השפעת רמת השכר על התעסוקה
  ג.3. המשא-ומתן בין הממשלה לאיגודי העובדים
  ג.4. יחסי מעסיקים עובדים
  ג.5. התעסוקה בשנת 2000-2001
ד. היבטים נוספים לכלכלת מזרח-גרמניה
  ד.1. השקעות פרודוקטיביות בהי-טק - סקסוניה כדוגמא להצלחה
  ד.2. מדיניות האנרגיה במזרח גרמניה
  ד.3. ההיבט הפוליטי של כלכלת מזרח גרמניה
סיכום
ביבליוגרפיהמבוא

עם נפילת הגוש הסובייטי והתמורות הרבות, שהתחוללו בסוף שנות ה80 - בין הגוש
המזרחי והמערבי, ניצבו שתי הגרמניות בפני רגע היסטורי, שמשמעותו- איחודם למדינה
אחת ולא עוד שתי מדינות אחיות שפוצלו ונטמעו בשני גושים מנוגדים.
רגע היסטורי זה כולל בתוכו תקוות חדשות, ציפיות, חששות וקשיים רבים בכל תחומי
החיים. המטרה היא בניית כלכלה אחידה שתצעיד את גרמניה המאוחדת אל המאה ה -
21, ואולם, המפתח לעתיד נמצא במידה רבה ביכולת להתגבר על המכשולים הכלכליים,
הנובעים מאיחוד שתי כלכלות השונות מאד באופן תפעולן ומבניהן.

בעבודה שלפנינו אבחן את הממדים השונים של כלכלת מזרח גרמניה, תוך שימת דגש על
הממד התעסוקתי המזרח גרמני, במסגרת איחוד גרמניה, וזאת על-מנת להצביע על
יכולתה של כלכלת מזרח גרמניה להשתלב בכלכלת הגוש המערבי ולהמריא לעבר שגשוג
ופריחה.

השערת המחקר היא ככל שתהליך האיחוד עם מערב גרמניה יתקדם, כך יושלם תהליך
ההבראה של כלכלת המזרח ויביא להשתלבותה במסגרת כלכלת המערב.

התמקדתי בניתוח כלכלת מזרח גרמניה עקב הנטייה הרווחת לבדוק דווקא את השפעת
איחוד גרמניה על חלקה המערבי ועל איחוד אירופה, ורצוני לבדוק ולהאיר כיצד כלכלה
קומוניסטית כושלת מתמודדת עם האתגרים המודרניים של כלכלת שוק חופשי ואיחודים
כלכליים.

בבניית עבודה זו התבססתי על מחקרים אמפיריים שונים העוסקים בכלכלת גרמניה.
העבודה תחקר בשיטה של תאור תופעה ועיון במקורות משניים.

ביבליוגרפיה

1. ברוקנר, הרבט (1992). "מסוציאליזם לפטרנליזם". ילקוט למחשבה סוציאליסטית .11-15 :27
2. האנציקלופדיה העברית (תשי"ז). גרמניה, רמת-גן: מסדה.
3. הארץ (2000). איגוד העובדים הגדול בגרמניה הסתפק בהעלאת שכר של %3 בלבד". 29 במארס:
ג.16
4. העתיד (1992). "חדשות ממדינות הפדרציה". .41 : 105
5. חמץ, שגיא (1998). "סקסוניה - ממדינה מוכת אבטלה למרכז היי-טק". הארץ, 22 בנובמבר : .5
6. מארשל מאט (1997). "מדוע הצליחה תכנית מארשל ומדוע נכשלה תכנית קוהל". הארץ, 8 ביוני:
.11
7. מרית, גלית (1993). "איחוד גרמניה, המחיר הכבד". הארץ, 21 בינואר.
8. רומפל, ראלף (1992). "מוסד הנאמנות בברלין: לשקם, להפריט או לחסל את המפעל". העתיד,
.8-9  :103
9. שטרן פרנק (1994). "גרמניה: 1945-1990: כיבוש, חלוקה, איחוד". בתוך וולקוב שולמית,
שאלתיאל אלי, שטרן פרנק, (עורכים). מחלוקה לאיחוד. תל-אביב: עם-עובד, .1994

.10. Bastian, Jens (1998). The Institutional Archtecture of an Alliance for Jobs. Pp
120-140 in H?lscher Jens (Ed.) East Germany's Economic Development Since
.Unification. Chippenham: Antony Rowe Ltd
11. Flockton, Christopher (1996). The German Economy Since 1989/90. Pp.61-73  in
  .Larres Klaus (Ed). Germany since unification
.12. Giersch Herbert, Paque karl-Heinz, Schmieding holger (1994). The Fading Miracle
.New-York:Cambridge University Press
13. Gr?ner, Helmut (1993). Energy Policy in Eastern Germany. Pp. 134-138 in
.Ghaussy A. Ghanie &  Sch?fer Wolf (Ed.) The Economics of German Unification
London and New-York: Routledge
14. H?ther, Michael (1998). Economic Policy for the New Lander: Supply-Side
Economics Needed. Pp. 37-49 in H?lscher Jens (Ed.) East Germany's Economic
.Development Since Unification. Chippenham: Antony Rowe Ltd
15. Schmidt Klaus-Dieter & Sander Birgit (1993). Wages, Productivity and
Employment in Eastern Germany. Pp. 60-72 in Ghaussy A. Ghanie &  Sch?fer Wolf
(Ed.) The Economics of German Unification. London and New-York: Routledge
16. The Economist (2000). A Real Breakthrough?. Januar 15
The Economist (2000).One Society, Stretched and Divided.February 6

 
עבודה מס' 65059 SHOPPING CART DISABLED
דת חילונית ויציבות פוליטית בתקופת משפט דרייפוס, 2000.
ניתוח על פי המושגים לגטימיות, אפקטיביות השתתפות פוליטית.
5,847 מילים (כ-18 עמודים), 11 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תכונות היסוד של המדינה המודרנית הן השתתפות פוליטית לכל מאן דבעי, יחד עם אפשרות להשפיע. כל אלו מובילים לדמוקרטיה, אשר לא תמיד מובילה ליציבות. כל החוקרים תמימי דעים כי מבחינה חברתית טוב לחברה כי יהיה בתוכה יתר השתתפות פוליטית (סיימור ליפסט).
איזנשטדט במאמרו "תכונות היסוד של המדינה המודרנית" קובע כי: "סימני ההיכר של של המדינה המודרנית הם...פיזורו של הכח הפוטנציאלי בין שכבות רחבות ביותר של האוכלוסיה וביטול המונופולי של ההשפעה הפוליטית בידי שכבה מסוימת"(1). כלומר השתתפות פוליטית היא פועל יוצא של המדינה המודרנית, כמו אצלנו.
רוברט דהאל בספרו "האדם הפוליטי" טוען כי בני אדם נוטים פחות להתערב פוליטיה כאשר לפי הערכתם צפוי להן ממעורבות זו תגמול קטן יותר מאשר תגמולים הצפויים להם מעיסוקי אנוש אחרים. כלומר האדם הוא כלכלי ביסודו. האדם גם ימעט להשתתף בפוליטיקה אם הוא סבור כי הוא לא יכול להשפיע, הן בשל היחס של האחרים אליו והן  בשל מיעוט ידיעותיו.
מבקשי השררה יכולים להיות מכמה סיבות:
*רצון להיטיב עם הכלל
*רצון להיטיב עימהם
*שילוב של שני הנ"ל.

הלגיטמיות של הממשל והאפקטיביות שלו תלויים בעיקר באופיו של המשטר.
יציבותו של משטר דמוקרטי כלשהו אינה אינה תלויה בהתפתחות הכלכלית אלא גם באפקטיביות ובלגטימיות של המערכת הפוליטית שבו. האפקטיביות היא במידה שבה ממלאת המערכת את התפקידים היסודיים של הממשל כפי שהם נקבעים על ידי רובה של האוכלוסיה, וכן על ידי קבוצות בעלות עוצמה בתוכם. אם האזרחים יחליטו כי על המשטר לארגן כלכלה יציבה, על מנת להיות אפקטיבי הממשל צריך להצליח בתפקידו זה. כך הוא יזכה בלגטימיות.
אולם הלגטימיות אינה מכשיר לכשעצמו, היכול להמדד על ידי ערכים אובייקטיביים. הלגטימיות היא הזכות להפעיל את העוצמה. הדבר תלוי בתרבות הפוליטית, בלכידות החברתית ועוד. לגיטמיות היא הסכמה רחבה בנושאים עקרוניים.
יציבות  תיתכן בחברות פלורליסטיות בהן קיים שוני תרבותי, לשוני או דתי, רק אם תתפתח בהן מסורת של שיתוף פעולה בין האליטות השונות. תנאי חשוב ליציבות הוא התפתחותם של אידיאולוגיות רציונליות חילוניות מובהקות.
--------------------------------------------------------------------
1. איזנשטדט ש., "תכונות היסוד של המדינה המודרנית", ע' 87-97.

ראשי פרקים:
מבוא ומטרת העבודה
מהי דת אזרחית ותרומתה ליציבות הפוליטית
2.1 יחסי דת ומדינה
2.2 תאוריות ומודלים
2.3 גיבוש דת חילונית
2.4 הלגטימציה לדת חילונית
פרטים על המדינה
פרק ישומי- המרכיבים של הדת האזרחית
4.1 ניצני מונרכיה
4.2 החוקה
4.3 הקבוצות הסוציאליסטיות
4.4 הימין הקיצוני
4.5 היחסים בין הממשל לדת המסורתית
4.6 עד כמה תרמה הדת האזרחית ליציבות המשטר
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לפי דון יחיא (1980) הדת האזרחית מכוונות לשמש תחליף לדת המסורתית כשזו מתקשה למלא את תפקידה החברתיים בשל הירידה במעמדה של הדת או בשל היווצרות ניגוד בין המערכת הדתית מסורתית וזו חברתית פוליטית. הדת האזרחית אינה חייבת לעמוד בניגוד מוחלט לדת המסורתית והיא אף עשויה להסתייע בה, על ידי שילובם של ערכים וסמלים מסורתיים במערכת של הדת האזרחית.
בעיה המעסיקה מדינות רבות היא שאלת היחס שבין ערכים ואינטרסים של החברה המודרנית לבין אמונות, סמלים ודפסי התנהגות שמקורם בתרבות המסורתית.
החברה המערבית בעיקרה מתירה חופש פולחן ואמונה לכל אחד, אולם לפי דון ויחיא וליבמן (1984) הבעיה אינה מתעוררת באותה מידה של חריפות בסוגים שונים ש חברות ומשטרים מדיניים.
 
עבודה מס' 60467 SHOPPING CART DISABLED
מקומו של היחיד במחשבה החברתית\פוליטית של ז'אן ז'אק רוסו, 2001.
סקירת הנושא תוך התייחסות לקשר בין אישיותו של רוסו ומחשבתו החברתית\פוליטית.
7,523 מילים (כ-23 עמודים), 14 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
חלק 1: ז'אן ז'אק רוסו (1712-1778) - תולדות חייו
חלק 2: דמות האינדיבידואל  בספר "הוידויים" של רוסו
חלק 3: דמות האינדיבידואל במשנה החברתית\פוליטית של רוסו
סיכום
מקורות

מבוא
    "בכל הזמנים היו ויהיו אנשים שנוצרו מטבע ברייתם לשים צווארם בעול הדעות המקובלות בתקופתם, ארצם, בחברתם" .1
ניתן לומר כי המשפט הזה, אותו כתב ז'אן ז'אק רוסו  בפתח מאמרו ההגותי הראשון, מאפיין מאוד את מה שהוא הרגיש כלפי עצמו. היו לו עמדות שונות ואפילו ניתן להגדירן כחריגות מאוד מהמקובל בתקופתו, והוא לא חשש להביע אותן.
    במסגרת חיבור זה אתמקד בעיקר בתפיסת מקומו של היחיד כפרט במשנה החברתית\פוליטית של רוסו. הנחת היסוד של החיבור, בה בכוונתי לדון היא הטענה כי ההתנהגות החריגה של רוסו, והקושי שלו להשתלב בחברה, השפיעו עליו בגיבוש התפיסות הבקורתיות החריפות שלו כנגד החברה האזרחית שהייתה קיימת בתקופתו.
    ז'אן ז'אק רוסו היה איש אשכולות שעסק במגוון רחב של תחומים: מוסיקה, מחזות, ספרות, חינוך והגות מדינית. הוא הצליח להטביע את חותמו עם שני כתבים שהפכו להיות לכתבי יסוד בשני תחומים שונים לגמרי: ספרו "אמיל" הפך לספר מופת בתחום החינוך, ו"על האמנה החברתית", לספר מופת בתורת המדינה. זהו דבר נדיר מאוד, למעט מאוד אנשים בהיסטוריה האנושית ניתן לייחס הישג כזה. אסור להתעלם גם מחשיבותו הקרדינלית של מאמרו "על היסודות לאי השוויון בין בני אדם", שיש הטוענים שהוא החשוב ביותר בכתיבה המוקדמת של רוסו2. מאמר זה השפיע רבות על קרל מרכס, על מנהיגי המהפכה הצרפתית ועל רבים אחרים.
על בסיס הדברים שנכתבו במאמר הזה הרשה לעצמו הפרלמנט של העיר רן (Rennes) להצהיר כי "האדם נולד חופשי, כי מקור בני האדם שווים, אלה הן אמיתות שאינן זקוקות להוכחה" .3
רוסו עסק גם בספרות ובמוזיקה והטביע את חותמו גם בתחומים האלה. הוא אומנם  לא נחשב בהיסטוריה המוסיקלית למלחין גדול, אך הייתה השפעה גדולה בתחום התיאוריה המוסיקלית. לא אפריז אם אומר שמדובר היה באדם שהיו לו תכונות של גאון במלוא מובן המילה.
    בערוב ימיו הרבה רוסו לכתוב על עצמו. במסגרת חיבור זה אשתמש הן בכתביו האוטוביוגרפיים, והן ההגותיים של האיש המוכשר הזה, ואבדוק אם יש קשר בין התנהגותו כפי שהוא מעיד עליה, לבין המסקנות החברתיות והפוליטיות שהוא מגיע אליהם. תחילה אתייחס בקצרה לתולדות חייו המרתקים של האיש, לאחר מכן אעסוק בדמות האינדיבידואל כפי שהיא באה לידי בספר ה"וידויים" שלו. ולבסוף אתמקד בהרחבה בסוגיית מקומו של הפרט במשנה החברתית\פוליטית של רוסו.
---------------------------------------------------------------------------------
1. ז'אן ז'אק רוסו, מאמר על המדעים והאומנויות, מתוך רוסו, מאמרים (ירושלים תשנ"ג) עמ' 29 [להלן: המדעים
והאומנויות]
Robert wokler, Rousseau, (Oxford 1995)  p.33 .2
3. ג'ורג' רידה, מדוע הייתה מהפכה צרפתית?, אלי בר נביא [עורך] בשם החירות והשיוויון (תל-אביב 1995) עמ' 137.
 
עבודה מס' 70153 SHOPPING CART DISABLED
כלכלה אתנית ומיעוט לאומי, 2008.
כלכלת הדרוזים ברמת הגולן - היבטים גיאו-פוליטיים.
9,973 מילים (כ-30.5 עמודים), 22 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה עוסק בכלכלה אתנית ובמבנה הכלכלי-תעסוקתי של מיעוט אתני-דתי: הדרוזים ברמת הגולן.
שאלות המחקר:
האם הדרוזים ברמת הגולן (שטח ריבוני של מדינת ישראל, שטח כבוש שלא מוכר בצורה  גורפת ברמה הבינלאומי) כקבוצה אתנית, נפרדת במאפייניה משאר הדרוזים במדינת ישראל, מקיימת את התנאים של כלכלה אתנית לפי התיאוריה ביחס למציאות בשטח? האם הדרוזים ברמת הגולן הם קבוצה אתנית ייחודית בשל מיקומם הגיאוגרפי במקום המוגדר כגיאו-פוליטי? האם ניתן להגדיר את הדרוזים ברמת הגולן כמיעוט לאומי בשל השונות הבולטת שהינם לאוכלוסיית הרוב מחד לאוכלוסיית הדרוזים במדינת ישראל מאידך?
הטענות שתיבחנה במחקר (ההשערות): הדרוזים ברמת הגולן מקיימים כלכלה בבעלות אתנית  בתחום הבניין והתעשייה כבעלי עסקים פרטיים כקבלני בנייה וכמעסיקים אתניים בקהילתם. הדרוזים ברמת הגולן הם תוצר בשינוי מתמיד (דהיינו מושפעים) בשל מיקומם הגיאו-פוליטי ואירועי ההיסטוריה ששינו את מאפייניהם בשונה מכלל הקבוצה האתנית שלהם היא שייכת.
אנו מקווים שנוכל לשפוך אור על הנושאים הללו מכיוון שהמידע שיש עליהם באקדמיה מעט ומיושן בכך לתרום תועלת משמעותית ומעשית ממחקר זה.

המחקר בוצע בשיטה של  מחקר מתאמי על מנת לבדוק את ההתאמה בין המשתנים השונים.
המחקר למעשה מתחלק לשני חלקים: 1. יציאה לשטח וביצוע ראיונות עומק עם הנבדקים במיקומים שונים. 2 .דליית נתונים אמפיריים מתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) של מדינת ישראל. את שלל הנתונים משני החלקים השוונו ומשם הופקו המסקנות.

תוכן עניינים:
1 מבוא
2 המסגרת התיאורטית
3 רקע היסטורי
4 רקע  דמוגראפי
4.1 הכפרים הדרוזים ברמת הגולן
4.2 המאפיינים הייחודיים של הדרוזים ברמת הגולן
4.3 תעסוקת הדרוזים בגולן
5  שיטת המחקר
נספח 1. לוח התיעוד של הנחקרים ופרטיהם
נספח 2. לוח תוצאות מגדם שטח
6  הממצאים
7 דיון
8 מסקנות
9 סיכום
10 ביבליוגרפיה
11 נספחים
נספח 3.  שאלון לדוגמא
נספח 4. גרפים
נספח 5. לוחות נתוני למ"ס

מתוך העבודה:
לפי סלמאן "מלחמת העולם השנייה והשינויים הפוליטיים שהתחוללו במזרח התיכון במהלכה שמו קץ לקשרי הידידות שנוצרו בין יהודים לדרוזים בשנות ה-30 של המאה ה-20. הקמתן של שתי מדינות עצמאיות בסוריה ולבנון ניתקה את הקשרים בין היהודים החיים במדינות אלה לבין היהודים בארץ-ישראל, וגם בינם לבין דרוזי הארץ. האחרונים הוסיפו לטפח את יחסי ידידות עם היהודים, ואף עזרו להם בתקופת מלחמת העצמאות ב-1948. הם הוסיפו לשרת את מדינת ישראל גם בימינו. ממשלת ישראל מצדה מגלה מאז ועד היום יחס אוהד לתושביה הדרוזים ומכבדת את מסורותיהם ואת מנהיגיהם (פלאח, 2000, עמ' 194).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>