היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 27
עבודה מס' 62454
השוואת הסיקור בידיעות אחרונות ומעריב לסיקור העיתון הארץ.
11,318 מילים (כ-35 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62821
ההבדלים באופן הסיקור התקשורתי על העלמותן של הודיה קדם ונור אבו טיר בעיתון "ידיעות אחרונות" והגורמים לכך.
12,941 מילים (כ-40 עמ'), 28 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66658
האם קיימת איזושהי ידיעה ודאית במידה כזו שאדם בעל שכל לא יטיל בה ספק?
933 מילים (כ-3 עמ'), 3 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 70205
סקירה תיאורטית ובדיקה של 44 כתבות משני העיתונים.
8,511 מילים (כ-26 עמ'), 25 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 67264
בדיקת כמות ואופן הסיקור, תוך התייחסות למסגרות הניתוח המרכזיות ולאופיו של השיח התקשורתי אודות המתיישבים.
6,348 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62896
הג'אהליה כתקופת בורות ואי ידיעת אללה והדת והפולחן בתקופת זו.
3,134 מילים (כ-9.5 עמ'), 17 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62930
מחקר שנערך בקרב סטודנטים בנושא ידע אודות ההטרדה המינית.
5,276 מילים (כ-16 עמ'), 13 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 69449
סקירת ידיעות חיוביות ושליליות בנושא.
5,106 מילים (כ-15.5 עמ'), 2 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64568
השוואה בין מוסף "גלריה" ("הארץ") למוסף המקביל "זמנים מודרניים"(ידיעות אחרונות")
3,636 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 27