היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
טעמים
עבודה מס' 62164
בחינת השאלה ע"פ סרטו של ארתור פן . night moves
1,619 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 62009
סקירת פס"ד סטיישן והצעה לשנות את מתכונת פעולתה של המועצה מטעמים משפטיים וחוץ משפטיים.
6,999 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61823
ניתוח הסרט על פי יחידות רצף (כל סצינה וסצינה בנפרד) .
8,951 מילים (כ-27.5 עמ'), 7 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 61812
עיון בסרט תומר והשרוטים באמצעות תיאורייה קווירית.
12,642 מילים (כ-39 עמ'), 40 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 62172
ניתוח הסרט "סיפורו של ויל האנטינג" ע"פ מאפייני הילד המחונן.
2,931 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66437
תופעת ההתאבדות המוצגת בסרט "גן עדן עכשיו" תוך התייחסות לפן האישי ולפן הקולקטיבי שבמעשה ההתאבדות.
13,641 מילים (כ-42 עמ'), 46 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66486
השוואה בין ספרו של בשביס-זינגר לסרטו של פול מזורסקי.
7,352 מילים (כ-22.5 עמ'), 7 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 62258
מחקר הבודק האם פרסום באמצעות ייחוס יעיל יותר מאמצעי פרסום אחרים.
4,260 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62243
עבודה המנסה להעריך האם הצנזורה עומדת במבחן חופש הביטוי והאם יש לה צידוק פילוסופי.
8,790 מילים (כ-27 עמ'), 17 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100