היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 62980
כיצד נתפס יצר הרע במדרשי חז"ל בהקשרו המיני והאם הוא שווה לתשוקה מינית, ובחינת יחסם של חכמים עפ"י שני מדרשים.
4,338 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63032
ניתוח הסיפור.
7,566 מילים (כ-23.5 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62954
תרומת הערך "רוח חכמים נוחה הימנו" למשפט הישראלי.
9,183 מילים (כ-28.5 עמ'), 37 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61594
עבודה העוסקת בשאלה בזכות מה יוחד מקומו של רבי בין שאר חכמים ונשיאים עד שתורתו הפכה שניה לתורת משה.
7,125 מילים (כ-22 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61033
תכנית בסיסית לפיתוח ושיווק "קוד חכם" לשימוש בעגלות קניות.
2,620 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61230
שינויים מבניים וטכנולוגיות לקראת שנות ה-2000 בצבאות.
6,051 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63100
התופעה ויחס חכמי הדת אליה.
4,569 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63113
יחסי הגומלין שבין חכמים לבין רבי יהודה הנשיא, ובאופוזיציה שקמה לו.
12,634 מילים (כ-39 עמ'), 15 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 64552
תוכנית עסקית לחברה חדשה העוסקת במוצר "הבית החכם".
5,500 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28