היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 41572
רקע כללי על הספר וייחודו ודיון בחזון החיות ומשמעויותיו.
4,381 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60281
עבודה זו באה לדון בהנחה כי הצלחתו של ארגון עסקי תלויה במייסד.
2,964 מילים (כ-9 עמ'), 29 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60342
עבודת מחקר (כמותית ואיכותית) על הקו הפתוח במשרד החינוך. העבודה בוחנת את מטרות הקו הפתוח ואת הפרקטיקה שלו.
6,617 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60829
בחינת תפיסתו התיאוקרטית של אברבנאל לגבי שלטון עצמי של היהודים.
4,417 מילים (כ-13.5 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60835
גישתו האידיאית של אצ"ג, כפי שבאה לידי ביטוי בשירים ובפואמות המופיעים בשלושת הספרים המאוגדים בכרך הראשון של אצ"ג - כל כתביו (תשנ"א).
8,098 מילים (כ-25 עמ'), 27 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61842
הקמת ומדיניות הליגה, יחסה לבעיית פלסטין ויחסה למדינת ישראל.
7,246 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62904
12,567 מילים (כ-38.5 עמ'), 28 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65781
סיכום של שלושה מאמרים בנושא והשוואה בינהם.
2,222 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 23021
הערך הדתי והמצוקה הלאומית, החזון הדתי כזכות לאומית וגאולה משיחית וייחודה של ארץ ישראל.
6,313 מילים (כ-19.5 עמ'), 23 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19