היישום אינו מחובר לאינטרנט

"הקו הפתוח" - בין חזון למציאות

עבודה מס' 060342

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר (כמותית ואיכותית) על הקו הפתוח במשרד החינוך. העבודה בוחנת את מטרות הקו הפתוח ואת הפרקטיקה שלו.

6,617 מילים ,16 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

"הקו הפתוח" - בין חזון למציאות

תוכן עניינים
מבוא
רקע תיאורטי
מקרה מבחן: קו-פתוח לפניות תלמידים
מתודולוגיה
ממצאים
פרק כמותי
פרק איכותי
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה


"הילדות היא כמראה המשקפת בשנים המאוחרות את הדמויות הראשונות שהוצגו לפניה"
(סמואל סמיילס(

בעשרים השנים האחרונות הולך וגובר העיסוק המשפטי הקשור לזכויות של ילדים. מדינות
שונות בעולם מרבות לחוקק חוקים, לכונן אמנות ולפרסם עמדות ופסקי דין הקשורים
לזכויות ילדים. משמעות האמירה "לילדים יש זכויות" היא למעשה הכרה בילדים כיצורים
עצמאיים, בעלי צרכים משלהם. זכויות אלו כוללות: זכויות יסוד המוקנות לאדם באשר הוא
אדם וזכויות נוספות המוקנות לילדים בתוקף היותם קבוצת אוכלוסייה פגיעה במיוחד.

בשנת 1990 קיבל ארגון האומות המאוחדות אמנה המגדירה את זכויות היסוד של ילדים
וחובת המדינות השונות לכבד זכויות אלו. אמנה זו היא מקור חשוב ומרכזי להגדרתן וביסוסן
של זכויות הילדים בעולם כולו (אלמוג, 1997). האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילדים,
עוסקת בתחומים שונים בחייהם של ילדים כגון: זכויות ילדים כתלמידים במערכת החינוך.

עבודה זו עוסקת בקידום נושא זכויות ילדים (תלמידים) במערכת החינוך בישראל. בחרנו
בנושא זה מתוך אמונה בקביעתו של סמיילס בדבר השפעת מערכת החינוך ("הדמויות
הראשונות") על ילדים בעת ילדותם ובעת בגרותם. לדעתנו, חינוך ואימון ב "שפת הזכויות"
בגיל צעיר הוא יסוד יציב בחברה עתידית טובה הפועלת מתוך מודעות לכך שכל אחד
מהפרטים מרכיבים אותה, הוא בעל תבונה, רגשות, בעל תוכניות חיים ותקוות, בעל שאיפות
וחששות.
מקרה המבחן הנבדק הוא "הקו הפתוח לפניות תלמידים" הפועל במשרד החינוך החל משנת
הלימודים תשנ"א (ספטמבר 1990). מטרת העבודה היא לבחון את חזונו ותרומתו של "הקו
הפתוח" לקידום נושא זכויות ילדים (תלמידים) במערכת החינוך בישראל.

עבודה זו כוללת שישה פרקים. ראשית, נפתח בהצגת רקע תיאורטי וסקירת ספרות בנושא
זכויות ילדים ותלמידים בכלל ובישראל בפרט. לאחר מכן, נציג את מקרה המבחן: הקו-
הפתוח לפניות תלמידים. הפרק השלישי יציג את שיטת המחקר בעבודה זו הכוללת פרק
כמותי ואיכותי. הפרק האיכותי מתבסס על נתונים סטטיסטיים שנמסרו מ "הקו הפתוח".
כאשר הפרק האיכותי מתבסס על ניתוח תוכן של הפרסומים השונים של "הקו הפתוח". לאחר
פרק המתודולוגיה, יוצגו שני פרקי ממצאים: כמותי ואיכותי. בהמשך, נערוך דיון סביב
ממצאים אלו וננסה לזקק מסקנות ותובנות.

מקורות:

אלמוג, ש., זכויות של ילדים, הוצאת שוקן, תל-אביב, 1997.
בייט-מרום, ר., שיטות מחקר במדעי החברה - יחידה 1, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1990.
ברנדס, ע. (עורך), הקפיצה השלישית, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים, 1996.
טצה, ג., האגודה הבינלאומית לזכויות הילד 1987-1997, אב"י, ירושלים, 1998.
כתריאל, ת., מילות מפתח, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תל-אביב, 1999.
מישורי, א., תולדות האומנות: מבוא כללי, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 2000.
פוסטמן, נ., אבדן הילדות, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תל-אביב, 1986.
צדקיהו ש. (עורך), זכויות ילדים - היבטים חברתיים, חינוכיים ומשפטיים, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, 1995.
Hodder, I., 2000, "The Interpretation of Documents and Material Culture", In: Denzin, N.K, Lincoln, Y.S (eds.), Handbook of Qualitative Research, 2000, pp. 703-714
Meyrowitz, J., 1984, "The Adultlike Child and the Childlike Adult: Socialization in an Electronic Age", Deadalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Summer 1984, Vol. 113, No. 3, pp. 19-48.
Varhellen, E., 1993, "Children's Rights and Education. A Three-Track Legally Binding Imperative", in: (צדקיהו, ש.), pp. 50-57.
Prout, A James A, 1990, "A New Paradigm for Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems", in James and Prout (Eds.): Constructing and Reconstructing Childhood, London: The Falmer Press, pp. 7-34.
נוי, ב., "זכויות ילדים בבתי-הספר", בתוך: הייעוץ החינוכי, כרך ו, 1997, עמ' 124-144.
טרבלסי-חדד, ת., "הלו, המורה מתעלל בי", ידיעות אחרונות, תל-אביב, 13/01/1998, עמ' 13.

תגים:

אמנת · האום · החינוך · זכויות · ילדים · מערכת · משרד · פתוח · שינוי · תלמידים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""הקו הפתוח" - בין חזון למציאות", סמינריון אודות ""הקו הפתוח" - בין חזון למציאות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.