היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 41305
מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.
6,417 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 23097
בעבודה זו נטען כי הוראה שיתופית (בקבוצות) תורמת ללמידה ולאקלים הבית ספרי.
18,169 מילים (כ-56 עמ'), 79 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 60667
מחקר איכותני הבודק את השפעת דפוסי הניהול וההתנהגות הארגונית בביה"ס על הנהגת הוראה שיתופית.
14,714 מילים (כ-45.5 עמ'), 73 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 64743
השפעת ישום השיטה על הישגים הלימודיים של תלמידים בבית הספר היסודי.
7,469 מילים (כ-23 עמ'), 50 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62483
הצעת מחקר.
2,362 מילים (כ-7.5 עמ'), 54 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61045
סקירת המושג 'המושג פעילות גומלין בכתה' תוך התמקדות בפעילות גומלין בכתה בעזרת מחשב.
11,997 מילים (כ-37 עמ'), 52 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 70571
מה השפעת ביצוע אסטרטגיות שיתופיות על היתרון התחרותי של חברות?
8,049 מילים (כ-25 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 23119
למידה שיתופית בקבוצות, ביה"ס כארגון, התפיסה הניהולית והמחקר.
6,239 מילים (כ-19 עמ'), 32 מקורות, 326.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8