היישום אינו מחובר לאינטרנט

דמות האשה ב'צאינה וראינה' בראשית ושמות

עבודה מס' 063019

מחיר: 179.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ההתנגשות בין תפיסות פמניסטיות עכשוויות ובין תפיסות המשקפות עמדות מנוגדות.

5,372 מילים ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא: הגדרת העבודה ומיקוד הנושא
גוף העבודה: המובאות עפ"י תחומי התייחסות שונים
אחרית דבר: מגמות והשקפות בבסיס הספר

מתוך העיון ב"צאינה וראינה" אנו נתקלים במקומות רבים שבהם מתייחס המחבר לדמותה
ולטיבה של האישה. בהיגדים אלה משתקפות דעות ואמונות המצביעות על מגמות ותפיסות
שהיוו מצע לכתיבתו של מחבר הספר.
לעיתים מובאים היגדים אלה בהקשר ישיר לטקסט המקראי שאותו הוא מפרש, אך בדרך כלל
עומדים היגדים אלה בפני עצמם, ויכולים במידה רבה להצביע על מגמה עקבית ביחס של
המחבר לדמותה של האישה. גם אם חלק מהיגדים אלה מלוקט מכתביהם של פרשנים שקדמו
ל"צאינה וראינה", הרי שאנו עדיין צריכים לשאול מדוע בחר המחבר לשלב אותם בספרנו.
המגמה היא, אפוא, להתחקות אחר כל המקומות שבהן הוא מתווה קוים לדמותה של האישה
באופן שיכול להצביע על תפיסתו ו\או המוסכמות הדתיות-חברתיות שרווחו בדורו של המחבר
אודות מעמדן של הנשים.

בחיבור שלהלן בחרנו לצטט את הציטוטים הרלוונטיים, ניתוחם הספרותי וההגותי וניסיון
לענות על השאלה המתבקשת: האם גורלן של הנשים עמד בסימן אפליה, הדרה והשתקה - או
שמא זכו הנשים לשוויון, לריבונות ולהשכלה, תוך התייחסות להשלכות החינוכיות של המתח
הזה.
במקומות אחדים ניתן להתחקות אחר מקורותיו (או, לפחות, מקורות השראתו) בספרות חז"ל
לגווניה; במשנה, בתלמוד הבבלי והירושלמי, במדרשי הלכה ואגדה וכו', מתוך מגמה למצוא לא
רק את המקור עליו הוא מתבסס, אלא גם את אופן השימוש שעושה המחבר בכל אחד מן
המקורות שעמדו לפניו.
במהלך העבודה ננסה גם לעמוד על ההתנגשות בין תפיסות פמיניסטיות עכשוויות עם תפישות
המשקפות עמדות סותרות, המאפשרות לדיונים הנערכים בעולם המסורתי בן זמננו על כל
זרמיו, להתנהל נוכח תבניות העבר, שעוצבו בעולם דתי פטריארכלי.
השאלות העיקריות העומדות בפנינו הן: האם מגבש המחבר את דמות האישה על סמך
דמויותיהן של הנשים במקרא או במנותק מהן? האם הוא משתמש במסרים המקראיים להצגת
דרישות חינוכיות שיש בהן אלמנט של הטפה ו\או חינוך לצניעות? והאם ניתן, דרך בחינת
הטקסט באספקטים אלו, לומר דבר מה גם אודות קהל היעד אליו התכוון המחבר עצמו.

תגים:

פמיניזם · השכלה · וראינה · מעמד · נשים · עצמאות · צאינה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דמות האשה ב'צאינה וראינה' בראשית ושמות", סמינריון אודות "דמות האשה ב'צאינה וראינה' בראשית ושמות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.