היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 62225
הממדים האסטרטגיים ויישום אסטרטגי באמצעות מודלים שונים לניתוח חברה וסביבתה העסקית.
5,827 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62337
כיצד נבנה והשתנה היחס לזיכרון השואה בישראל, בעיקר בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה וכיצד השפיע על מפעל ההנצחה הממלכתי.
10,515 מילים (כ-32.5 עמ'), 54 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 63996
כיצד בונות הקבוצות החברתיות העיקריות בחברה היהודית בישראל - דרך תכנית הלימודים - את דמותו של חוזה המדינה הרצל.
14,781 מילים (כ-45.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64358
העתקה פרטית/צריבה של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, תוך בחינת זכויות היוצרים בארץ ובעולם, ממדי התופעה, דרכי ההתמודדות בעולם והשינויים המתוכננים בעקבות תזכיר חוק זכויות היוצרים החדש.
13,125 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61995
מחקר שמטרתו בדיקת הטמפרמנט לאורך תקופה בה מתערבת השפעה של שהייה במעון יום על חייו של התינוק.
4,343 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60962
תיאור, השוואה והבאת הניגודים של ממדי הניהול השונים בין ישראל ואיטליה.
3,304 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67714
תיאור היחיד כאשר הוא נמצא בתוך מוסדות כוללניים ו/או בעלי ממדים כוללניים, תוך התייחסות למוסדות בהם הכותב שהה בתקופות בחייו - מוסד הדת ומוסד הצופים.
2,313 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67043
גורמי התרבות עפ"י ארבעת ממדי התרבות של Hofstede והשפעתם על הצלחה של מיזמים משותפים בין-לאומים.
4,751 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 40171
סקירת הסדר העולמי החדש תוך ברור השאלה האם הממד הכלכלי בעבר ממשיך להשפיע.
7,908 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11