היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 65316
השפעת תלותו הכלכלית ותלותו הרגשית/נפשית של הנער בהוריו, על אופן וטיב ביצועיו בעבודתו.
11,342 מילים (כ-35 עמ'), 60 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64863
כיצד הם המערכת, בה מתפקד המבקר, באה למנוע תלות או לחילופין גריעה מהאי-תלות.
8,026 מילים (כ-24.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60918
יישום תיאוריית התלות והאימפריאליזם על מצריים כמקרה מבחן.
4,780 מילים (כ-14.5 עמ'), 41 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 23102
ייחודה וקדושתה של הארץ, משמעות המצוות התלויות בה וחשיבותן, טעמי המצוות ומהותן.
9,023 מילים (כ-28 עמ'), 25 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 50776
סקירה תיאורטית של הנושא וראיון.
9,036 מילים (כ-28 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 40899
הגדרות, מקומה של האישיות בפעילות יצירתית, אמנים יצירתיים ומודל.
2,270 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60848
השפעתו של תהליך התיעוש על עיצובם של המשטרים בטאיוון, הן על כינונו של משטר ה KMT - והן על כינונה של הדמוקרטיה.
2,583 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63516
בחינת פרק מתוך הסדרה "קרובים קרובים".
6,574 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65344
בחינת התלות או האי תלות של המבקרים הפנימיים ואת התמודדותם עם דילמות אתיות, המתעוררות במהלך מילוי תפקידם- הצעת מחקר.
4,363 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19