היישום אינו מחובר לאינטרנט

מצוות התלויות בארץ

עבודה מס' 023102

מחיר: 326.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ייחודה וקדושתה של הארץ, משמעות המצוות התלויות בה וחשיבותן, טעמי המצוות ומהותן.

9,023 מילים ,25 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

הקשר העמוק של העם היהודי לארץ ישראל, מתבטא בפרשנות התורה. אין פרשה אחת בתורה, שלא מצאו בה חז"ל רמז של חיבה לארץ הקודש. יתרה מזאת, בכל פרשה מודגשת מעלה מיוחדת של הארץ והקשר של העם היהודי אליה. (יעקובוביץ, 3 :1983)

שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל והן: תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. דברים אלה של רבי שמעון בר-יוחאי, מתייחסים לכך שארץ ישראל נקנית בייסורים. דברים אלה, המבוססים על פסוקים בתנ"ך מתהילים צד: "אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו", מלמד על מתן תורה. "כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ טובה" (דברים ה) מלמד על ארץ ישראל. עולם הבא, אנו למדים ממשלי ו: "כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר". (ציזלינג, תר"נ: 1)

בין המצוות התלויות באופן מובהק בארץ ישראל, ניתן למצוא את העליה לרגל, מצוות הביכורים, מחצית השקל, מעשר עני, שביעית ויובל, רבים מדיני טומאה וטהרה ועוד מצוות רבות המפורטות בספרות המדרשית והתלמודית. לגבי חלק מהמצוות קיימים חילוקי דיעות אם הן נוהגות רק בארץ, או גם מחוצה לה. (לאו, תשמ"ז: צו; גוטמן,
תרפ"ט: קיח-קלג)

כאשר אנו דנים במצוות התלויות בארץ, הרי שעלינו להגדיר בראש ובראשונה את גבולותיה של הארץ ואת איזורי קדושתה של ארץ ישראל.
בין הפוסקים קיימת מחלוקת, כאשר מרביתם סבורים כי שיטת הרמב"ם, שקדושה ראשונה של עולי מצרים, אשר עלו בראשות משה ונכנסו ארצה עם יהושע בן-נון, קידשה רק לשעתה ואילו קדושה שניה של עולי בבל, קידשה גם לעתיד לבוא. אחרים טוענים, כי קדושה ראשונה של עולי מצרים, קידשה כבר אז גם לעתיד לבוא. נסיון לפתור בעיה זו נמצא בדבריו של הגאון ר' משה סולוביצ'יק, שהציג שני דינים:

א. קדושת הארץ, אכן נהוגה רק בשטחים שאותם קידשו עולי בבל, כדברי הרמב"ם.
ב. מה שלא קידשו עולי בבל אינו בגדר חוץ לארץ, אלא יש לו שם ארץ ישראל. (פיק, תש"ן: 91)

בעבודתנו נרצה לטעון, כי אמנם מקובלת טענת הרמב"ם לגבי מצוות שונות שנקבעו לגבי ארץ ישראל, כמצוות התלויות בארץ, מתוקף קדושה שניה של עולי בבל, אשר קידשה גם לעתיד לבוא. מאידך, ספר בראשית כולו מצדיק את זכותו המוסרית של עם ישראל על ארץ ישראל כארץ המובטחת, ועל כן גם שטחים שנכבשו בתקופת יהושע בן-נון וטרם קודשו על ידי עולי בבל, הרי הם כשטחי ארץ ישראל ונהוגות בהם מצוות התלויות בארץ.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: ייחודה וקדושתה של ארץ ישראל
1.1. שמות הארץ
1.2. תחומיה של ארץ ישראל
1.3. הארץ המובטחת - מעלותיה
1.4. ייעודה של ארץ ישראל
1.5. ירושלים
פרק שני: משמעות המצוות התלויות בארץ וחשיבותן
פרק שלישי: המצוות וטעמיהן
פרק רביעי: מהות המצוות
סכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אביכזר, ש., (תשמ"ז), ספר טעמי המצוות כרך ב, ירושלים.
איזנברג, י., (תשל"ט), שנת שבתון יהיה לארץ, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
ביאליק ח. ורבניצקי, (תרצ"ד), ספר האגדה כרך ב, הוצ' דביר, תל-אביב.
בן-ארצי, ח., "משמעותן של המצוות התלויות בארץ בימינו", פתחים א-ב [63-64], ינואר 1985, ע"מ 38-41.
גוטמן, י.מ.ה., (תרפ"ט), ארץ ישראל במדרש ותלמוד, הוצ' ראובן מס, ברלין-שרלוטנבורג.
גולדברג, י., (תשנ"ב), ספר מצוות הארץ כהלכתן, בני ברק.
גרוס, מ.ד., (תש"ו), מדרש גאולת הקרקע, הוצ' הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, ירושלים.
הכהן-וינגרטן, ש., (עורך), (1987), בשבח ישוב הארץ, מוסד הרב קוק, ירושלים.
היינמן, יצ, (תשי"ט), טעמי המצוות בספרות ישראל [חלק א], הוצ' המדור הדתי, ההסתדרות הדתית וההסתדרות הציונית, ירושלים.
וייסבליט, ש., "מצוות כיבוש הארץ וישבה", האומה י [3], אפריל 1973, ע"מ 353-357.
טוקצ'ינסקי, י.מ., (תשי"ח), ספר השמיטה, מוסד הרב קוק, ירושלים.
טוקצ'ינסקי, י.מ., (תשכ"ב), ספר ארץ ישראל, לוין-אפשטיין, ירושלים.
יעקובוביץ, י.ע. (1983), ארץ ישראל בתורה, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים.
לאו, י.מ., "עליה לרגל כמצווה התלויה בארץ - וחיובה בזמן הזה", תורה שבעל-פה 28, תשמ"ז, ע"מ צו-קג.
מן, מ., "בעניין עפר חו"ל הבא בספינה לארץ ישראל ודין עציץ נקוב לחיוב מעשרות", מוריה יח [ז-ח], תמוז תשנ"ב, ע"מ פט-צא.
מן ההר, ש., (1969), הארץ ומצוותיה, הוצ' השכל, ירושלים.
פיק, ש.ז., "הלכות התלויות בשם ארץ ישראל", ניב המדרשיה, תש"ן, ע"מ 91-107.
ציזלינג, י.א., (תר"נ), [1], ילקוט ארץ ישראל, [שער ישראל וארץ], האלמנה והאחים ראם, וילנה.
ציזלינג, י.א., (תר"נ), [2], ילקוט ארץ ישראל, [שער חביבות הארץ], האלמנה והאחים ראם, וילנה.
קדושת הארץ, לקט מקורות, (1976), הוצ' השכל, ירושלים.
קוק, א.י.ה., (תשמ"ה), שבת הארץ, מוסד הרב קוק, ירושלים.
קנייבסקי, ח., (תשמ"ד), דרך אמונה על הלכות זרעים, בני ברק.
שורץ, מ., (ללא שנה וללא מספרי עמוד), חוברת עזר לקורס תלמוד "מצוות התלויות בארץ", אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
שר-שלום, מ., (עורך), (1979), חיבת ירושלים והארץ וקדושתם, הוצ' העורך, ירושלים.

תגים:

ארץ הקודש

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מצוות התלויות בארץ", סמינריון אודות "מצוות התלויות בארץ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.