היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 61897
על השמנת יתר בעולם המערבי ועל חשיבותה של פעילות גופנית
2,730 מילים (כ-8.5 עמ'), 1 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 64955
תופעת הדחיינות וההשפעה שיש לה על יכולת הגמילה מאכילת יתר תוך התמקדות בקשר הקיים בין שתי התופעות הקשורות להיבט הסיפוק המיידי.
7,967 מילים (כ-24.5 עמ'), 42 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 69695
הגורמים האחראים לקשר בין תרבות השפע והשמנת יתר בקרב ילדים וההשפעות הפסיכולוגיות הנובעות מכך.
3,245 מילים (כ-10 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68679
סקירת הנושא והדרכים להתערבות המדינה.
5,552 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69758
מחקר על עובדי הייטק.
1,916 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 67228
סקירת התופעה תוך התייחסות לשלושה מחקרים שבוצעו בשלוש מדינות.
9,246 מילים (כ-28.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69943
בדיקת ההשפעה של ביטחון היתר בקרב המשקיעים על נפח פעילותם ועל ביצועיהם לטווח הארוך.
7,756 מילים (כ-24 עמ'), 13 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66125
בחינת היבטים שונים של ההטיה והשפעתה על היקף מסחר ותשואות של משקיעים
11,377 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69967
הסבר כללי, מניעה, שיטות טיפול וניתוח מקרה.
1,516 מילים (כ-4.5 עמ'), 7 מקורות, 168.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22