היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61063
סקירת המערכה עם היפנים, פיתוח הנשק הגרעיני האמריקאי, השימוש בו והשלכותיו של שימוש זה.
7,099 מילים (כ-22 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61073
גורמים, השפעות, השלכות, תוצאות ודרכי הטיפול.
3,500 מילים (כ-11 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61105
מקור הדינים, מהותם והשלכותיהם על זכויות האדם.
2,733 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61108
בחינת סעיף 35 לחוק, הליקויים בהחלתו והשלכותיו.
30,949 מילים (כ-95 עמ'), 169 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61003
האם המערכת המפלגתית הישראלית מאופיינת במבנה של פלורליזם מקוטב ואם כן מהן ההשלכות של מצב זה?
3,117 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70236
סקירה תיאורטית וראיונות עם הנהלה והעובדים של מפעל 'ריאון'.
16,526 מילים (כ-51 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67324
בחינת עקרון השוויון ביחס לנשים בישראל, וכיצד השלכות היסטוריות, חברתיות השפיעו וממשיכות להשפיע על החברה הישראלית כמדינה דמוקרטית.
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60838
ההשלכות של זרמי ים על האוכלוסיה האנושית בציוויליזציות ימיות.
2,516 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60851
הסיפור המיתי והשלכותיו על החברה תוך התייחסות למחזותיו של אוריפידס.
11,286 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100