היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 61306
עבודה המנסה לעמוד על הסיבות למיעוטם של שטחים פתוחים עירוניים ולהצביע על מגמות עתידיות להגדלתם של שטחים מסוג זה.
7,448 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61018
מחקר תצפיתי באמצעות ניתוח תוכן איכותני המבוסס על תצפית שטח ותצפית משתתפת.
6,438 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61367
היבטים מורפולוגיים וחשיבותם של מכתשי פגיעה לתיארוך פני השטח.
7,747 מילים (כ-24 עמ'), 37 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61648
בחינת הגורמים האחראיים על הפיתוח ביהודה ושומרון.
5,810 מילים (כ-18 עמ'), 16 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61777
תיאוריה ויישום בשטח, תוך פירוט האופן שבו שבו משאבי אנוש תורמים לארגון.
4,520 מילים (כ-14 עמ'), 6 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 68791
הקשר שבין מידת שביעות רצון העובד לבין מידת הביטחון התעסוקתי בעולם וירטואלי בקרב עובדי מכירות העובדים במוקד השירות לעומת סוכני מכירות בשטח בחברת HOT.
13,228 מילים (כ-40.5 עמ'), 55 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60550
בחינת הטענה כי מושגים מסוימים ותפיסות מסוימות בדיני זכויות היוצרים נס ליחם והם אף מדכאים את היצירתיות.
22,193 מילים (כ-68.5 עמ'), 70 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60169
עבודה זו עוסקת בניתוח של אמנת ג'נבה הרביעית ממספר היבטים הנוגעים לישראל, תוך ניסיון לתת מענה לשאלה האם מדינת ישראל מקיימת את הוראות אמנת ג'נבה הרביעית בשטחים הכבושים מאז 1967?
3,658 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60186
האם קיים קשר בין הביקורת המבוצעת בשטח, ע"י מבקרים פנימיים בישראל, לתכניות ההכשרה לעיסוק במקצוע.
10,385 מילים (כ-32 עמ'), 20 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48