היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 66988
סקירת תופעת ההפרטה ובחינת ההפרטה של חברת "בזק" והפרדתה ממשרד התקשורת.
9,133 מילים (כ-28 עמ'), 20 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60227
המתת חסד , 2001
תאומות סיאמיות חקר מקרה - היבטים ביו אתיים: השיקולים האתיים השונים שבאו לידי ביטוי בקבלת ההחלטה האם לא להתערב או לבצע ניתוח להפרדה בין התאומות.
5,634 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 68100
סקירת מספר פסקי דין בנושא.
8,404 מילים (כ-26 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67650
בחינת שלוש חלופות והמלצה על אימוץ מדיניות העדפה.
5,285 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 33353
הצגת הבעיה, חשיבות זכויות ההצבעה, ההפרדה בין בעלי המניות להנהלה, השוק לשליטה בחברות ועוד..
4,882 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70396
האם עקרון המידתיות מיושם במלואו בהחלטת בג"ץ בדבר חוקיות גדר ההפרדה ואופן הבחינה של תוואי הקמתה?
9,831 מילים (כ-30 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66374
באלו מקרים יחליט בג"צ להתערב או לא להתערב בהחלטת היועמ"ש, עפ"י פסקי הדין של ביהמ"ש העליון.
14,304 מילים (כ-44 עמ'), 23 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 67142
הגבול שבין חיזור להטרדה מינית מילולית- היכן נחצה קו ההפרדה שהופך התייחסות מילולית בעלת אופי מיני, הבעייתיות בהגדרת החוק, המחלוקות והביקורות.
10,396 מילים (כ-32 עמ'), 56 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 64563
הקשר בין חובת ההשתתפות של קרנות נאמנות באסיפות החברה להשפעה על ההפרדה בין בעלי המניות לפעילות החברה.
2,440 מילים (כ-7.5 עמ'), 23 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26