היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 20190
הצגת רעיון הפרדת הרשויות, סקירת המצב בישראל ובארה"ב ,השוואה במצבן ועוד.
3,228 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 70396
האם עקרון המידתיות מיושם במלואו בהחלטת בג"ץ בדבר חוקיות גדר ההפרדה ואופן הבחינה של תוואי הקמתה?
9,831 מילים (כ-30 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68875
בחינת מעמדה המשפטי של גדר ההפרדה בפסיקת בג"ץ ובמשפט הבינ"ל.
12,316 מילים (כ-38 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69528
תיאור בניית גדר ההפרדה - החל מההחלטה בכ"ט בנובמבר ועד הבנייה עצמה - תוך התייחסות לתהליכים בחברה הישראלית וראייתם את הפלסטינאים.
4,489 מילים (כ-14 עמ'), 23 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 20655
סקירת רעיון הפרדת הרשויות בשתי המדינות, השוואה ביניהן תוך התייחסות לתפקידי הרשות המחוקקת, תפקידי הרשות השופטת ועוד.
5,778 מילים (כ-18 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 63659
השפה כאמצעי השפעה על הקונפליקט בנושא גדר ההפרדה.
14,262 מילים (כ-44 עמ'), 104 מקורות, 719.95 ₪
עבודה מס' 66374
באלו מקרים יחליט בג"צ להתערב או לא להתערב בהחלטת היועמ"ש, עפ"י פסקי הדין של ביהמ"ש העליון.
14,304 מילים (כ-44 עמ'), 23 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69267
ניתוח פמיניסטי של התופעה.
1,153 מילים (כ-3.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68100
סקירת מספר פסקי דין בנושא.
8,404 מילים (כ-26 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26