היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50647
עבודה זו עוסקת בכתיבה העברית הפוסט מודרניסטית והדגמתה בשני סיפורים של אורלי קסטל בלום.
2,419 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 40158
"ספיח"\ח"נ ביאליק (היחס בין הילדות והטבע) ו"אחרית שמחת תוגה"\י"ל גורדון (התיחסות למרכיבי הטבע), והשוואה בין השתיים.
3,939 מילים (כ-12 עמ'), 0 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 40224
דמותו בסיפורת ובמחקר, ניתוח דמויות בראי סיפור לידת שמשון ובעיות בסיפור הולדתו.
5,518 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70237
העבודה בוחנת את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל, הכוללים את משבר הפנסיה העולמי, הנובע מעלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה ובקצב הצמיחה.
15,707 מילים (כ-48.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70242
מרוקו בזמן מלחמת העולם השנייה, השפעת המלחמה על יהודי מרוקו ויחסיהם עם הסביבה.
4,342 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70393
בחינת שתי יצירות ספרות: "עולם חדש מופלא" ו-"1984", לאור רעיונות מרכזיים שעלו בחשיבתו של דיקארט ובביקורת אותה העביר אפלטון באמצעות משל המערה.
2,784 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 68791
הקשר שבין מידת שביעות רצון העובד לבין מידת הביטחון התעסוקתי בעולם וירטואלי בקרב עובדי מכירות העובדים במוקד השירות לעומת סוכני מכירות בשטח בחברת HOT.
13,228 מילים (כ-40.5 עמ'), 55 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60882
בחינת שיווק הצעתה של סידני לארח את אולימפיאדת 2000 כאסטרטגיה לקידום עירוני בדרג הגלובלי של ערי עולם.
4,018 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68556
סקירה קצרה של הגורמים והנסיבות שהביאו לחתימה על "חוזה לוקארנו", אבחון הצלחותיו, כישלונותיו ומבחן התוצאה.
1,384 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100