היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
הסטוריה
עבודה מס' 69713
מקורות ספרותיים, ממצאים ארכיאולוגים, הסטוריה והווה.
2,919 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66603
בסיסי חומרה, תוכנה ורשתות.
2,656 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66664
בחינת הקשר וההשפעה של תרבות הארץ המארחת לבחירת דפוס חדירה יעיל ומתאים של חברה מסוימת.
8,655 מילים (כ-26.5 עמ'), 68 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66609
אוטיזם , 2008
סקירת התופעה, דרכי הוראה וטיפול, מסגרת חינוכית בארץ לדוגמה, תהליך הקבלה של הילד במשפחה.
6,756 מילים (כ-21 עמ'), 6 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62374
חשיבותה של רכבת העמק בפיתוח וביסוס היישוב היהודי בארץ מעת הקמתה ועד לדעיכתה.
5,774 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66514
כיצד באים לידי ביטוי אלמנטים סאטיריים באמצעים ויזואליים ולשוניים, תוך השוואה בין קריקטורות למאמרים פובליציסטיים בעיתון "הארץ".
7,865 מילים (כ-24 עמ'), 13 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62454
השוואת הסיקור בידיעות אחרונות ומעריב לסיקור העיתון הארץ.
11,318 מילים (כ-35 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66535
האם עלייתו של הימין האוונגליסטי בארה"ב מהווה איום על יציבות המשטר האמריקאי?
3,626 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66686
בחינת ההיבטים החיוביים והשליליים בפיתוח תיירות בארצות מתפתחות כדוגמאת מדינות המזרח הרחוק.
9,035 מילים (כ-28 עמ'), 29 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100