היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 66708
הצגת בעיות וקשיים מרכזיים עימם מתמודדת הסוכנות והצעת כלי ניהול וטכניקות, בהם תוכל להשתמש הסוכנות על מנת לנתח את הסיטואציה לפני נקיטת אמצעים.
2,312 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66706
הצעה למחקר בנושא הקשר בין הדרכת עובדים לבין איכות השירות הניתן בסוכנות הנסיעות איסתא.
6,840 מילים (כ-21 עמ'), 30 מקורות, 392.95 ₪
עבודה מס' 66621
הצגת טכניקות ניהול להתמודדות עם בעיות עמן מתמודדת הסוכנות אשר נוסדה במטרה להגן על בריאות הציבור בבריטניה.
2,713 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60493
ניתוח סביבת הארגון ופלחי שוק פוטנציאליים.
3,256 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 60326
בדיקת קיומו של פרופיל "לקוחות נאמנים" ו"לקוחות נוטשים" כמנובאים ע"י תדירות נטישה, גובה הפרמיה ומעורבות בתאונה בקרב לקוחות ענף הביטוח. (הצעת מחקר)
1,743 מילים (כ-5.5 עמ'), 20 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63168
הרציונל העומד מאחורי הרעיון, היתרונות והחסרונות, דרכים להגברת השיתוף, תפקידי הלקוחות בסוכנות, וצורות ממשיות של שיתוף לקוחות.
5,355 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 63794
טכניקות ניהול.
2,394 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68564
בחינת היתרונות בהכנסת מערכת CRM לסוכנות ביטוח.
5,340 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64165
עקב עלייה באחוז היעדרותם של עובדים, מציע מחקר זה לבדוק האם יש קשר בין שביעות רצון ובין היעדרות מהעבודה בקרב העובדים
4,369 מילים (כ-13.5 עמ'), 31 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26