היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 61936
סוגיות רפואיות, משפטיות ואתיות.
1,904 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64872
דרכים להנצחת זיכרון נופלי הקרבות בשירת דור תש"ח, כפי שהם מופיעים בשיריו של חיים גורי.
6,707 מילים (כ-20.5 עמ'), 15 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 10120
האם חוות דעת של רו"ח הביאה לחיזוי מוקדם של העסק החי, אחריותו של הרו"ח, מדגם וניתוח חו"ד המבקר.
6,997 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66590
סקירה כללית של לקויות למידה ואפשרויות הטיפול באמצעות בעלי חיים בפינת החי.
1,267 מילים (כ-4 עמ'), 7 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61527
בחינת נושא ההתעללות במגמה לאתר באופן יזום את התלמידים נפגעי ההתעללות ולדווח עליהם לשירותי הרווחה לשם טיפול.
12,251 מילים (כ-37.5 עמ'), 42 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61385
תכנון הקמת מועדון לקהילת נפגעי נפש.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62685
3,791 מילים (כ-11.5 עמ'), 20 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 64493
בחינת ארבע תכניות שיקום ושילוב.
3,634 מילים (כ-11 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64579
מה נחשבת הפרה, מה נחשבת הפרה יסודית, מה מעמדו של הנפגע והמפר. סקירת נושא ההפרה בהיבט הרחב: משמעות ותוצאות.
16,370 מילים (כ-50.5 עמ'), 43 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21