היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 38
עבודה מס' 40365
רקע דמוגרפי, מבנה תעסוקתי, מקור סמכותה של ההנהגה, המערכת הפוליטית, בעלי תפקידים מיוחדים, המיסוי, דת וחנוך.
2,539 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20327
היבטים בינלאומיים בהנהגה ובניהול החינוך אפקטיביות השפעה של מנהלים במצבי שינוי מול מצבי שגרה.
4,807 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 23058
העבודה מציגה את הטענה כי ההנהגה הציונית לא הפקירה את יהדות אירופה.
8,311 מילים (כ-25.5 עמ'), 21 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60667
מחקר איכותני הבודק את השפעת דפוסי הניהול וההתנהגות הארגונית בביה"ס על הנהגת הוראה שיתופית.
14,714 מילים (כ-45.5 עמ'), 73 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 62467
תיאור הויתור של הממלכה ההאשמית על מעמדה המוביל כשומרת המקומות הקדושים.
4,079 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62468
סוגיית מעמדה הבינערבי והבינלאומי של ערב הסעודית.
3,921 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41472
רקע על התקופה והגאונות, ירידת מעמדן של ישיבות בבל, גאונות א"י ומעמדה וסמכותה של ישיבת א"י
7,253 מילים (כ-22.5 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 67323
בחינת השאלה האם ניתן ליישם בישראל את שיטת המע"מ הדיפרנציאלי.
7,047 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69893
גישות שונות לגבי מקורם וזהותם של ששבצר וזרובבל.
6,960 מילים (כ-21.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 38