היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 20875
2,728 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60028
סקירת הרקע ההיסטורי והשוואה בין שתי המרידות.
2,090 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 23137
יחסי רומי ויהודה לאחר חורבן בית שני, הקיסר הדריאנוס ויחסו ליהדות, התפיסות המשיחיות שקדמו למרד ופרוץ המרד על רקע המחלוקת בעם.
4,772 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41084
רקע, התהליכים המקדימים בחברה הערבית, השפעת ההנהגה הציונית על המרד, מהלך המרד וסיכום תוצאותיו הפוליטיות.
10,350 מילים (כ-32 עמ'), 50 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50109
מיהו נט, הגורמים לפרוץ המרד, מהלך המרד ותוצאותיו, השלכותיו על מוסד העבדות בארה"ב.
4,066 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20237
סקירת התקופה שלאחר מרד בר-כוכבא, הערכת תוצאות המרד בטווח הארוך, משמעותן בתחומי ההתיישבות, דת ואמונה, חוקים ועוד.
7,709 מילים (כ-23.5 עמ'), 20 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50362
עבודה זו סוקרת ממצאים מתקופת המרד ובודקת מהי תרומתם להבנת המרד.
8,699 מילים (כ-27 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60609
ניתוח מרד הבוכסרים בסין, גורמיו הכלכליים, הדתיים והלאומיים בסין הנתונה תחת לחץ המעצמות הזרות במחצית השניה של המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20.
5,957 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50678
סקירת הסיבות למרד, מהלכו ותוצאותיו כאשר המוקד הוא בהשקפה של הצד הערבי.
8,542 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41