היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62357
הצעה למחקר.
13,726 מילים (כ-42 עמ'), 47 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66585
הפרת זכויות עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי - יחסה של המדינה לעומת יחסה של החברה האזרחית להפרות המתמשכות.
6,674 מילים (כ-20.5 עמ'), 51 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62403
דיון בשלושה מחקרים שבדקו השפעת אופציות ומניות בחברות בארה"ב בהיבטים שונים.
8,796 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 62323
סקירת הנוהג הנורמטיבי הקיים, הנוהג ההסכמי ודעת בתי המשפט בנושא אפליית נשים ופרישה מסיבות גיל.
4,894 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62322
מעמד העובדים הקבועים מול העובדים ה"אחרים" מבחינת התנאים הנלווים.
4,483 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62295
מחקר הבודק האם לסגנון הניהולי יש השפעה על שביעות רצון העובדים.
10,913 מילים (כ-33.5 עמ'), 45 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62318
האם קיים קשר בין תדמית הארגון לבין המוטיבציה של העובדים.
9,400 מילים (כ-29 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62409
השפעת מיעוט החופשות על מגזר הסיור במשטרה.
8,636 מילים (כ-26.5 עמ'), 17 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 65064
בחינת הקשר בקרב עובדים בכירים בבנק לאומי.
10,882 מילים (כ-33.5 עמ'), 46 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100