היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62278
בחינת ההבדלים בין רשויות ערביות לבין רשויות יהודיות.
8,459 מילים (כ-26 עמ'), 53 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62295
מחקר הבודק האם לסגנון הניהולי יש השפעה על שביעות רצון העובדים.
10,913 מילים (כ-33.5 עמ'), 45 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62318
האם קיים קשר בין תדמית הארגון לבין המוטיבציה של העובדים.
9,400 מילים (כ-29 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66475
בחינה על פי תיאוריות.
2,156 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62259
מחקר הבודק את סגנון הניהול כגורם עיקרי המשפיע על המוטיבציה של העובדים בארגון
9,477 מילים (כ-29 עמ'), 34 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 62249
מעמדו של איש צבא קבע במושגי עובד.
2,852 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62255
מחקר הבודק את ההשלכות היישומיות שיש לירידה במוטיבציה בכל הנוגע לעזיבת העובדים.
8,840 מילים (כ-27 עמ'), 35 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62322
מעמד העובדים הקבועים מול העובדים ה"אחרים" מבחינת התנאים הנלווים.
4,483 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62323
סקירת הנוהג הנורמטיבי הקיים, הנוהג ההסכמי ודעת בתי המשפט בנושא אפליית נשים ופרישה מסיבות גיל.
4,894 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100