היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 62971
כיצד מתמודדת התקשורת הזרה עם מגבלותיה ואיך, למרות אותן מגבלות, מצליחה התקשורת הזרה להשפיע על מעמדם של הצדדים בסכסוך בדעת הקהל העולמית.
10,387 מילים (כ-32 עמ'), 42 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60834
בחינת הטענה כי לימוד השפה הזרה יגרום לשיפור בטחונו העצמי ומעמדו החברתי של הילד.
10,117 מילים (כ-31 עמ'), 49 מקורות, 506.95 ₪
עבודה מס' 66260
כיצד מבנה הבעלות ואופן העברת ידע משפיעים על הצלחת מיזם בין-לאומי בסין.
7,655 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63385
ניתוח שתי פרסומות של חברת DHL וחברת הוריקן.
6,985 מילים (כ-21.5 עמ'), 0 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63656
השוואה בין מוצבות בארה"ב ליפן.
10,700 מילים (כ-33 עמ'), 27 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66835
ניתוח תוכן איכותני של מאמרים וציטוטים מעיתונים בעת המבצע, בשילוב עם חומר תיאורטי.
7,446 מילים (כ-23 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61017
סוגית ועדת-טל והפטור מגיוס בחורי-ישיבות כמקרה מבחן.
9,307 מילים (כ-28.5 עמ'), 71 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61538
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66912
דיון בסוגיית כפל המס לאור הדין הישראלי והאמריקאי והאמנות בעניין.
6,061 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18