היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 66642
מהם האינטרסים העיקריים של צרפת ובריטניה (ברמת ניתוח של מדינה ומערכת) בחתימה על הסכם הלבביות?
2,449 מילים (כ-7.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66354
סוגיית ההסכמה בחוזים מקוונים: כיווני הרפורמה בדיני חוזים
8,681 מילים (כ-26.5 עמ'), 47 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 66829
בחינת ההשערה כי משטר המבוסס על תהליכים דמוקרטיים ששואף להסכמה רחבה מגדיל את השתתפות האזרחים בפוליטיקה הלא פורמלית אך מקטין התארגנויות ארגונים לשינוי חברתי פוליטי.
7,022 מילים (כ-21.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69660
סקירת המעבר בהסכמה וההשלכות לגבי הצלחת המעבר.
1,877 מילים (כ-6 עמ'), 11 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 70675
דיון והצעה למודל הסכמה עדכני לתרומת איברים במדינת ישראל.
10,995 מילים (כ-34 עמ'), 45 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 65408
בחינת השאלה באמצעות בחינת שיטות משפט שונות ואבחון ההבדלים בשיטות משפט אלה ביחס לשאלתינו. המבוא: הנושא אותו בחרתי לחקור במסגרת עבודה זו
3,789 מילים (כ-11.5 עמ'), 35 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68220
בדיקת הסיבות הבינלאומיות לאי מימושן של הסכמות סייקס פיקו (ברמה הרגיונאלית, הדיפלומטית והמערכתית).
4,038 מילים (כ-12.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 20225
בחינת השאלה האם שאלת ההסכמה של המתלוננת מהווה חלק מיסודות העבירהף או שמא יסוד אי ההסכמה מהווה עבירה.
4,060 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20423
הצגת יסודות העוולה, שלילה מוחלטת, סמכויות כליאה, משך הזמן, אי הסכמת הכלוא, הגנות, אחריות שילוחית.
2,239 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12