היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הדמוקרטיה הקונצנזואלית על ההשתתפות הפוליטית החוץ ממסדית

עבודה מס' 066829

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההשערה כי משטר המבוסס על תהליכים דמוקרטיים ששואף להסכמה רחבה מגדיל את השתתפות האזרחים בפוליטיקה הלא פורמלית אך מקטין התארגנויות ארגונים לשינוי חברתי פוליטי.

7,022 מילים ,17 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

המעבר לפוליטיקה חדשה במערב לקראת תחילת שנות השבעים של המאה הקודמת אופיינה בשינוי דפוסי ההשתתפות של האזרחים בפוליטיקה. הפוליטיקה החדשה צמחה מחוץ לממסד ולמסגרות הפורמאליות תוך מיקוד בנושאים שאינם באותה שעה במרכז סדר היום הציבורי, כגון איכות סביבה, נשק גרעיני, פמיניזם וזכויות אזרח.
שינוי זה מתרחש אחרי שבמערב הושגו הצרכים הראשונים בסולם מסלו שהם הביטחון הפיסי והכלכלי. כעת לאחר השגתם ניתן לממש ערכים פוסט מטריאליסטים כגון הרצון להערכה חברתית וביטוי עצמי. במקביל השינוי לווה בירידת ההשתתפות הפורמאלית ממסדית כאשר הביטוי הבולט הוא קו רציף מתמשך של ירידה באחוזי ההצבעה בבחירות בדמוקרטיות המערביות. נטייה זו עומדת בניגוד לרציונאל שהעלייה בהשכלת בעלי זכות הבחירה תגדיל ההשתתפות. ולא רק זאת - תופעה קשורה היא שקיעתן של המפלגות הממסדיות כתוצאה מירידה חדה במספר החברים הרשומים והפעילים ממש בפעילות פוליטית שוטפת.
ההשערה החזקה לגבי השינויים בדפוס ההשתתפות הפוליטית נובע מרכישת השכלה פוליטית שמביאה להכרה שהפעילות בתנועות חוץ ממסדיות בכוחה להביא לתוצאות טובות מאשר פעילות פוליטית פורמאלית. כל האמור מגביר את כוחה של החברה האזרחית ושל המגזר השלישי.
קיימת הסכמה רחבה בין החוקרים לגבי חשיבות השתתפות פוליטית רחבה במשטר דמוקרטי כתרומה לשוויון בהשפעה על מקבלי החלטות ומתן לגיטימציה לדמוקרטיה ייצוגית.
הדמוקרטיה הדיונית משלבת בין הדמוקרטיה ההשתתפותית לערכים שבדמוקרטיה ליבראלית. ההצבעה וההכרעה אינם החשובים בדמוקרטיה דיונית, אלא ההשתתפות האזרחית בעיצוב החלטה כאשר כל פרט מנסה לשכנע את חברו באמצעות טיעונים רציונאליים בצדקתו, וכולם מתאמצים למצוא את שביל הזהב לטוב המשותף לכל הקהילה.
דמוקרטיה הסדרית קונצנזואלית משתדלת להגיע להחלטה ולהסדיר את נוהלי השלטון בהסכמה עם כל הקבוצות המרכיבות את השלטון ולא דווקא בהכרעת רוב. משטר קונצנזואלי מתאים למדינות לא הומוגניות שהאוכלוסייה מחולקת למספר שבטים.

שאלת המחקר: באיזה מידה משפיעה הדמוקרטיה הקונצנזואלית-הסדרית-דיונית על ההשתתפות הפוליטית החוץ ממסדית.
השערת המחקר: משטר המבוסס על תהליכים דמוקרטיים קונסנזואליים השואף להגיע להכרעה מתוך הסכמה מגדיל את ההשתתפות האזרחים בפוליטיקה הלא פורמאלית,דהיינו אלמנטים קונצנזואלים מחזקים דמוקרטיה דיונית ופעילות עמותות וארגונים אזרחיים חוץ ממסדים.
יחד עם זאת משטר קונצנזואלי מפחית מעוצמת הארגונים החוץ ממסדיים בדרישה לשינוי חברתי מעצם העמדה העקרונית של הממסד להגיע להכרעות בדרך של דיון ופשרה ולא בכפיית רוב.
מקרה הבוחן: החברה והמשטר במדינת ישראל.

לאחר הסקירה הספרותית נדון בפרק הראשון בתיאור החברה הישראלית ובשסעים המפלגים אותה והתנהלות הפוליטיקה הישנה. בפרק השני נדון במעבר לפוליטיקה החדשה בישראל בפרק האחרון אנסה לאמוד את היקף השינוי ביחס למערב. נשאל האם הרחבת הדמוקרטיה ההסדרית הרחיבה ובאיזה מידה ואופן את ההשתתפות הפוליטית החוץ ממסדית והגדילה והעלתה את כוחה של קבוצות החברה האזרחית והמגזר השלישי.

תוכן עניינים
מבוא
סקירה ספרותית
פרק ראשון: מציאות ישראלית - הפוליטיקה הישנה
פרק שני: מציאות ישראלית - המעבר לפוליטיקה החדשה
פרק שלישי: החברה האזרחית - המגזר השלישי - ישראל מציאות עכשווית
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הפוליטיקה החדשה הופיע בעולם שבו תפס השפע את מקום העוני והשלום את מקום המלחמה [ישי, 96] . שתי תופעות נלוות עליהן מצביעה ישי היו דחיית הלאומנות וצמיחת החילון.
חמישה יסודות מקבילים זוהו כמשפעים על המעבר לפוליטיקה החדשה. ראשית, השפע יצר את "קץ האידיאולוגיות הגדולות", בייחוד האידיאולוגיות המרקסיסטיות על מלחמת המעמדות. שנית, מעבר מערכים חומרניים לערכים חדשים [89,Inglehart ] - עיקר הטיעון הוא שאנשים שגדלו בתנאי שפע כלכלי וחומרי יתנו משקל רב לאיכות חיים על פני המרוץ החומרי להשגת רווחה כלכלית. בני אדם הגדלים בתנאי רווחה יעדיפו לרכז תשומת לב בהגשמה עצמית והערכת הזולת.

תגים:

חברה אזרחית · מגזר שלישי · עמותות · פוליטיקה חדשה · דמוקרטיה דיונית · עמותות · מיעוטים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הדמוקרטיה הקונצנזואלית על ההשתתפות הפוליטית החוץ ממסדית ", סמינריון אודות "השפעת הדמוקרטיה הקונצנזואלית על ההשתתפות הפוליטית החוץ ממסדית " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.