היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 69
עבודה מס' 41190
המידה הטובה, עולם הדת של אפלטון, השפעת המשטר על תפיסת הרצון העצמי, רצון וחתירה לאמת.
2,933 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40935
המשוררים, מעמד האישה בתקופת אוגוסטוס, "האישה הטובה", תכונות האהובה, תפישת דמות המאהב האידיאלי וביקורת על האישה הרומית.
6,482 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 40915
חייהם של קונפוציוס וסוקרטס והשוואת אישיותם, סגנון ההגשה שלהם, המידה הטובה, פרגמטיזם מול אבסטרקטיזם והאהבה.
5,689 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70047
כיצד גייס והפעיל דוד בן גוריון את ציוני אמריקה לטובת המטרות הציוניות בעשור שקדם להקמת מדינת ישראל?
2,306 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 50515
בחינת הפוטנציאל של יפן להיות מובילה בכלכלה האסיאתית באמצעות ארגון זה.
8,195 מילים (כ-25 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 41640
רקע, דמותו של אליהו במסורת ובספרות היהודית וניתוח הסיפור ומקבילותיו.
3,723 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 68744
בחינת השאלה האם כינונו של החוק הנורבגי בישראל עשוי לקדם את מהלך התנהלות הכנסת בצורה טובה יותר.
5,483 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 40538
הדמות הראשית, הדיאלוג, מלחמת המעמדות מול מלחמת המינים וקונפליקט הטוב והרע.
2,395 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 69