היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 66039
מהם הגורמים והסיבות שהביאו לכישלון התפתחותה של המנהיגות והתנועה הלאומית הפלשתינית במהלך מאורעות המרד הערבי הגדול?
13,406 מילים (כ-41 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50883
בחינת הגישות השונות במחקר לגבי ההכתרה - מה היו המניעים ולמי היא הביאה תועלת.
3,849 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41578
המשבר הכלכלי, ההשפעה האירופאית על האינטלקטואלים, המהפך שעבר עליהם ומספר דמויות של אינטלקטואלים.
3,520 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50678
סקירת הסיבות למרד, מהלכו ותוצאותיו כאשר המוקד הוא בהשקפה של הצד הערבי.
8,542 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62866
היסטוריה ואגדה בירושלים, וההקשר היהודי-נוצרי.
8,173 מילים (כ-25 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70307
ניתוח מודלים ומחקרים תוך התייחסות להשפעתם של איגודי עובדים ושכר גבוה ומדיניות ממשל כלפי תחרות על משך המשבר.
7,109 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 63755
8,022 מילים (כ-24.5 עמ'), 28 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69011
מחקר איכותני שהתמקד בשמונה דמויות מסך הדמויות שהופיעו בתוכנית, באמצעות קריטריונים שנבחרו מראש.
26,632 מילים (כ-82 עמ'), 44 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 50263
רקע, אסטרטגית שלום ומלחמה, "רוח חדשה" במנהיגות המצרית ומצרים אחרי סאדאת.
3,609 מילים (כ-11 עמ'), 18 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23