היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10321
עבודה מקיפה המתארת את המצב המשפטי בדיני הביטוח.
7,190 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 20111
סקירת היחסים בין הקונגרס לנשיא ג'והנסון לאחר מלחמת האזרחים, הצגת סמכויות הרשויות בארה"ב וגישות שונות להעמדת הנשיא לדין.
6,507 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20332
הצגת יחסי דת ומדינה בראי ביהמ"ש העליון בנוגע לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, משקל הדין העברי מול הדין הכללי ועוד.
7,310 מילים (כ-22.5 עמ'), 9 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 20432
הצגת התוצאות של הזמת עדים על פי המשפט העברי (חיוב עד שקר, שילחת עד לעדות זוממת, סדרי דין ועוד).
6,178 מילים (כ-19 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20463
עמידה על גורמי אי הציות לחוק וזכויותיו של הפרט במחשבה הפילוסופית ובדיני ישראל תוך התייחסות למקרים בהם היה מעורב דוד המלך.
5,574 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 20486
סקירת יחס ביהמ"ש העליון לנושאי יחסי דת ומדינה לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דין עברי מול דין כללי ועוד.
10,095 מילים (כ-31 עמ'), 21 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 20603
סקירת שלבי התפתחות משפט העבודה הישראלי, הרכב וסמכויות בית הדין לעבודה, והיחסים עם בתי המשפט הרגילים.
8,729 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20803
הצגת מצבו הנפשי של האדם לפני מותו, דינה של השפעה בלתי הוגנת, ראיות להשפעה ועוד.
3,483 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20806
סקירת רקע תיאורטי בנושא, הצגת חסרונות ההסתדרות כאירגון עובדים, השלכות פסק דין עמית, יחס בית המשפט לאירגון העובדים ועוד.
7,725 מילים (כ-24 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100