היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69384
סקירת ההיבטים השונים בסוגיה.
5,572 מילים (כ-17 עמ'), 47 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68671
העבודה דנה בהקמתו של בית הדין לעבודה בישראל תוך התייחסות לאינטרסים השונים ולגורמים השונים אשר עיכבו את הקמתו של בתי הדין במשך שנים רבות.
7,905 מילים (כ-24.5 עמ'), 73 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 63907
שיטת "גם אני קורא" של חמדה אסיאו ודינה פייטלסון
1,461 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 63759
טעות בדין וניתוח דוקטרינת ההסתמכות על עצת עורך דין.
23,303 מילים (כ-71.5 עמ'), 100 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 69392
השפעת עדות הילדים על המשפט הפלילי והאם יש בכוחה של השפעה זו כדי להביא להרשעת שווא.
7,695 מילים (כ-23.5 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64238
האם צלאח אל-דין הינו גיבור צבאי לאור דרכי פעולתו בקרב חטין או שמא היה בר-מזל.
3,526 מילים (כ-11 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64355
חסינות של אנשי הציבור תוך התייחסות בעיקר לחברי הכנסת, נבחרי ציבור וכן חסינות השופטים.
8,521 מילים (כ-26 עמ'), 18 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 67710
חופשת לידה לגבר בישראל במבט השוואתי לדין הנורבגי.
1,961 מילים (כ-6 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67808
סקירה כללית של הנושא כולל התייחסות לחוק ולפסקי דין.
6,040 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100