היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67710
חופשת לידה לגבר בישראל במבט השוואתי לדין הנורבגי.
1,961 מילים (כ-6 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67808
סקירה כללית של הנושא כולל התייחסות לחוק ולפסקי דין.
6,040 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64238
האם צלאח אל-דין הינו גיבור צבאי לאור דרכי פעולתו בקרב חטין או שמא היה בר-מזל.
3,526 מילים (כ-11 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69392
השפעת עדות הילדים על המשפט הפלילי והאם יש בכוחה של השפעה זו כדי להביא להרשעת שווא.
7,695 מילים (כ-23.5 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64355
חסינות של אנשי הציבור תוך התייחסות בעיקר לחברי הכנסת, נבחרי ציבור וכן חסינות השופטים.
8,521 מילים (כ-26 עמ'), 18 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 64362
הגנת הצורך בדיני העונשין.
2,645 מילים (כ-8 עמ'), 60 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64530
ההתיישנות בנזיקין והסיבות לחקיקה, חוק ההתיישנות וסעיפיו הרלוונטיים והמשמעותיים,השינויים בחוק, ההתיישנות באופן כללי וההתיישנות בנזיקין בתביעות מסויימות.
5,940 מילים (כ-18.5 עמ'), 33 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64520
ההיבט הצרכני בארץ ישראל מבחינת החוק והמשפט. התייחסות לדיני הערבות וההיבט הצרכני שבחוק והשוואתו לחוק הגנת הצרכן.
4,130 מילים (כ-12.5 עמ'), 40 מקורות, 340.95 ₪
עבודה מס' 64367
בחינת ההיבטים השונים של סוגיית תקרות הפיצוי בדיני הנזיקין.
2,466 מילים (כ-7.5 עמ'), 38 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100