היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 70706
ניתוח הסיפור הקצר הראשון של דוד גרוסמן "חמורים"
2,331 מילים (כ-7 עמ'), 1 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 64771
ניתוח דמותו של דוד בן גוריון בין השנים 55-70, ובהשלכות הפוליטיות של פרשת לבון על מעמדו של דוד בן גוריון.
7,929 מילים (כ-24.5 עמ'), 11 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 10264
סקירת תולדות גאנז, מחשבתו, דעותיו והשוני בינו לבני דורו בהסתמך על ספרו "צמח דוד".
5,073 מילים (כ-15.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20641
הצגת גישות פילוסופיות אוניברסליות לנושא, אי הציות לחוק ביהדות, פועלו של דוד, הצדק המוסרי-הלכתי לפעולותיו ועוד.
5,409 מילים (כ-16.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50363
עבודה זו עוסקת בפעולת האצ"ל במלון המלך דוד תוך תיאור הרקע ההיסטורי, שלבי התכנון והביצוע, תוצאות הפעולה והתגובות בעולם.
8,243 מילים (כ-25.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65758
בחינת היחסים הבינלאומיים של ישראל בראשית שנותיה וחילוקי הדעות בין משה שרת לדוד בו גוריון באששר ליחסי החוץ של ישראל.
12,310 מילים (כ-38 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68710
השקפת עולמן של ההיסטוריוניות, פרופ' דינה פורת ודר' חוה אשכולי-וגמן כפי שבאה לידי ביטוי בהצגת דוד בן-גוריון ויחסו לשואה.
10,900 מילים (כ-33.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69171
האסטרטגיות המדיניות והצבאיות של דוד בתקופה שלפני עלייתו לשלטון ובתקופת שלטונו.
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70047
כיצד גייס והפעיל דוד בן גוריון את ציוני אמריקה לטובת המטרות הציוניות בעשור שקדם להקמת מדינת ישראל?
2,306 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34