היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68350
ניתוח המערכת הארגונית- בנק הפועלים
8,260 מילים (כ-25.5 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67192
סיכום כללי בנושא אינטרנט ומערכות מידע באירגון, יתרונותיהם וחסרונותיהם.
2,897 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68470
בדיקת ההבדלים בתחושת הפגיעה בין נשים מנהלות-שכירות לבין נשים יזמיות, ובין אמהות לילדים צעירים לבין אמהות לילדים גדולים.
4,023 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67408
סקירת השלבים והגורמים הרלוונטיים להצלחה של הטמעת מערכת CRM.
4,304 מילים (כ-13 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20852
סקירת ההשפעה של המערכות השונות על הקליטה תוך התייחסות למימדים שונים בקליטה: פוליטיים, דתיים, חברתיים ועדתיים.
7,766 מילים (כ-24 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69604
סקירת תפקידו של כל אחד ממנהלי החברה ובאיזה מערכות מידע הוא משתמש על מנת למלא את תפקידו בהחלטה להיכנס לשוק המסחר האלקטרוני.
2,747 מילים (כ-8.5 עמ'), 2 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65365
הצגת חלק ראשוני של מחקר לייעול מערכות ממוחשבות.
10,009 מילים (כ-31 עמ'), 19 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65670
הקמת מערכת מידע לחברה החל ממסמך היזום וכלה עד רמת הכתפור האחרון במערכת.
13,504 מילים (כ-41.5 עמ'), 3 מקורות, 429.95 ₪
עבודה מס' 68042
ייצוג התחרותיות בין מערכות עיתונים בקולנוע האמריקאי - ניתוח של שלושה סרטים.
6,680 מילים (כ-20.5 עמ'), 14 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100