היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבריינות נוער ומעון גילעם

עבודה מס' 061774

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין חברים עבריינים להתנהגות עבריינית של היחיד.

15,140 מילים ,15 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

מדענים חברתיים מנסים למצוא הסברים לפשיעה ועבריינות בכל הסביבה החברתית שלנו: בבית ספר, בחברים, במשפחה, בשכונה ובעצם מחפשים את הגורמים שעלולים לדחוף את האדם למעגל ההתנהגות העבריינית.
אחד הממצאים העקביים ביותר במחקר הקרימינולוגי זה הקשר בין קשרים עם חברים עבריינים לבין התנהגות עבריינית של המתבגר.
מחקרים רבים נעשו לאורך מספר עשורים בנושא זה ומסקנות החוקרים הראו באופן שיטתי, "שישנו קשר חזק בין התנהגות עבריינית של מתבגר המדווחת באופן עצמאי ומספר הקשרים עם חברים עבריינים המדווחים על ידי המתבגר" ( ;e.g., Akers et al., 1979; Elliot et al., 1985 ;Erickson and Empy, 1965; Hepburn, 1977; Jensen, 1972; Jhonson, 1979 ,.Matsueda and Heimer, 1987; Reiss and Rhodes, 1964; Short, 1957; Tittle et al 1986).; Voss, 1964
למעשה, קשר זה הוא הוכחה לכך שכוחות חברתיים ודפוסי התנהגות של חברים אכן משפיעים על התנהגותו של המתבגר. נשאלת השאלה, מהם הגורמים המתווכים, המשפיעים ומועברים בין החברים העבריינים ליחיד, שכתוצאה מכך היחיד מייצר התנהגות עבריינית?
מטרת עבודה זו היא להצביע על הקשר בין הקבוצה העבריינית לעבריינות היחיד תוך כדי "השענות" על תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של אדווין סאתרלנד ומאמרים מחקריים הנוגעים בתיאוריה מפרספקטיבות שונות, וכן לבחון את התפתחות התיאוריה והמחקר בנושא.
עבודה זו תציג ותבקר את התיאוריה של סאתרלנד אשר מסבירה את הקשר בין חברים עבריינים והתנהגות עבריינית של היחיד, תסקור מאמרי מחקר מהשנים האחרונות שעושים שימוש בתיאוריה ומסבירים דרכה את הקשר בין חברים עבריינים והתנהגות עבריינית.
עבודה זו תציג ותבקר את המתודולוגיה שבה נעשה שימוש להסברת התיאוריות ההתחברות הדיפרנציאלית והקשר בין חברים עבריינים לעבריינות, בנוסף תציג את המצב הנוכחי של המחקר ביחס לתיאוריה ההתחברות הדיפרנציאלית והקשר בין הקבוצה העבריינית והתנהגות עבריינית.
מלבד העבודה התיאורטית, אציג ביקור יוצא דופן שערכתי במעון גיל-עם, מעון לנוער עבריין, באגף הסגור, כמו גם ראיונות שערכתי במקום עם הרכזת הסוציאלית של מעון גיל-עם, דרכי הטיפול בנערים, קונפליקטים טיפוליים ואישיים של העובדים במקום, מהו בעצם מעון סגור לנוער עבריין, מהו סדר יומם של הנערים, הסיכוי לשיקום נוער עבריין, נדון בשאלה שלדעתי היא חשובה ביותר: מהו בעצם ההבדל בין מעון שכזה באגף סגור לבין בית כלא ונסיים בניסוי מאד מיוחד שנערך במעון: שילוב הערכה עצמית עם כלכלת אסימונים.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א'
- תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית ועקרונותיה
- מדוע נשתמש בתיאוריה של סאתרלנד על מנת להסביר את הקשר בין חברים עבריינים לבין התנהגות עבריינית של המתבגר?
- האם סאתרלנד היה הראשון לטעון "העברייניות היא התנהגות נלמדת"?
- שלושת השינויים שהרחיבו את הקונספט של תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית.
פרק ב'
- ביקורת על תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית
- מדוע למרות אותה מידת חשיפה , האחד יהיה עבריין והשני לא?
פרק ג'
- תיאורית הפיקוח החברתי של הירשי
- ביקורת על תיאורית הפיקוח החברתי
- תיאורית האינטגרציה של (1987) THORNBERRY
פרק ד'
- מאמרים מחקריים הנוגעים בתיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית מפרספקטיבות שונות
- ביקורת כלפי המחקרים המוקדמים
- מגמות כלליות במחקרים שעסקו בקשר בין עבריינות היחיד לחברים עבריינים
- ביקורת על המחקרים
פרק ה'
- מתודולוגיה
- האם המדגם, אוכלוסיית המחקר ושיטת המחקר אכן עונים על צורכי המחקר?
- סיכום ומסקנות
פרק ו'
- מעון גיל עם
- שילוב טכניקת "הערכה עצמית" עם "כלכלת האסימונים" לטיפול בעבריינות נוער
ביבליוגרפיה
נספח

מקורות:

אשד-פלק, מ.(1996) הפסיכולוגיה בשטח ההפקר. הוצאת מבע. עמודים:67-81.
מרוואן, דוירי (1979) שילוב "הערכה עצמית" עם "כלכלת אסימונים" בטיפול בעבריינות.
Sutherland, E. H. and Cressey, D. R. (1969) A Sociological Theory Of Criminal Behavior. In: Cressey, D. R. And Ward, D. Delinquency, Crime And Social Process. Happer & Row, Publishers. PP. 426-432.
Akers, Ronald L. 1996. "Is differential association/social learning cultural deviance theory?" Criminology 34(2):229-247.
Pfohl, Stephen. 1994. Images of Deviance and Social Control. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
Ellis D. (1987) Control Perspectives: Contemporary Formulations. In: An Introduction To The
Sociological Study Of Deviance - The Wrong Stuff. pp. 40-48.
Warr, Mark and Mark Stafford. 1991. "The Influence of Delinquent Peers: What they do or what they think". Criminology. 29: 851-856.
Warr, Mark. 1993. "Age, Peers and Delinquency". Criminology. 31: 17-40.
Warr, Mark. 1996." Organization and Instigation in Delinquent Groups". Criminology. 34:11-37.
Thornberry, T., Alan Lizotte, Marvin Krohn, Margaret Farnworth and Sun Joon Jang. 1994. "Delinquent
Peers, Beliefs, and Behavior: A longitudinal Test of Interactional Theory". Criminology. 32:47-83.
Ross L. Matsueda, Kathleen Anderson. 1998." The Dynamics of Delinquent Peers and Delinquent Behavior". Criminology. 36(2):269-301.
Karl G. Hill, James C. Howell, J. David Hawkins, Sara R. Battin-Pearson. 1999. "Childhood Risk Factors For Adolescent Gang Membership". Journal of Research in Crime and Delinquency.36(3): 300-323.
Mark Warr, Matthew Ploeger, Daniel P. Mears. 1998. "Explaining the Gender Gap in Delinquency: Peer Influence and Moral Evaluations of Behavior". Journal of Research in Crime and Delinquency. 35(3):251-267.
13. William F. Skinner, Anne M. Fream. 1997. A Social Learning Theory Analysis of Computer Crime among College Students. Journal of Research in Crime and Delinquency. 34(4):495-519.

תגים:

גילעם · מעון · נוער · עבריינות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבריינות נוער ומעון גילעם", סמינריון אודות "עבריינות נוער ומעון גילעם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.