היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 61995
מחקר שמטרתו בדיקת הטמפרמנט לאורך תקופה בה מתערבת השפעה של שהייה במעון יום על חייו של התינוק.
4,343 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62735
בדיקת הקונפליקט באמצעות ראיונות, עימות ושאלונים.
10,345 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69239
התמקדות במדיניות מעונות היום הציבוריים.
9,444 מילים (כ-29 עמ'), 21 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61774
הקשר בין חברים עבריינים להתנהגות עבריינית של היחיד.
15,140 מילים (כ-46.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 51047
סקירה תיאורטית והשוואה בין שני ממונים ישירים - מנהלת מעון וראש צוות התקנת מחשבים.
2,914 מילים (כ-9 עמ'), 14 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 70489
כיצד יתכן שבני אנוש נצטווו לבנות מעון לשכינה, לשם מה נדרשו לתרום חומרי גלם לבניין המשכן ומהי משמעותו של המשכן כלפי עבודת הלב של היהודי.
8,024 מילים (כ-24.5 עמ'), 35 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68810
ניתוח מעון של רשות חסות הנוער לפי גישת המערכות.
10,466 מילים (כ-32 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 51046
סקירת הספרות ובחינת תיפקוד של מנהלת מעון ילדים כממונה ישירה.
3,374 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 67669
תיאור העבודה הנעשית בארגון באמצעות שיטות ניהול MBO, תכנון ותקצוב ולפי שיטת TQM.
6,691 מילים (כ-20.5 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9