היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 63744
14,106 מילים (כ-43.5 עמ'), 17 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 68124
בדיקת הקשר בין גובה השכר המנהלים הבכירים לביצועי החברות באמצעות דירוג שכר המנהלים בחברות הציבוריות המפורסם בישראל.
6,286 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64674
בחינת ההלימות בין ביצועים לשכר מבחינה משפטית
3,705 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 66831
בדיקת הגורמים אשר השפיעו על גובה שכרם של אנשי פיתוח תוכנה בשנת 2000 תוך הבחנה בין גורמים "לגיטימיים" ובין גורמים "בלתי לגיטימיים", אשר הינם תוצר של אפליה.
2,609 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 60326
בדיקת קיומו של פרופיל "לקוחות נאמנים" ו"לקוחות נוטשים" כמנובאים ע"י תדירות נטישה, גובה הפרמיה ומעורבות בתאונה בקרב לקוחות ענף הביטוח. (הצעת מחקר)
1,743 מילים (כ-5.5 עמ'), 20 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65348
בחינת הקשרים בין בונוסים (שכר) למוטיבציה ובין מוטיבציה לנטיות עזיבה- הצעת מחקר.
4,136 מילים (כ-12.5 עמ'), 35 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21497
בדיקת המתאם בין גובה דמי האבטלה ואחוז המובטלים מכח העבודה הישראלי על מנת לאמוד את השפעת ביטוח לאומי על אחוז האבטלה.
6,390 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67291
בחינת ההשפעה של יישום תקן 16 על גובה חלוקת דיבידנד בחברות הכפופות לחוק ני"ע.
5,902 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64208
בחינת הקשר ב"לוח פוקוס" במטרה להמליץ להנהלה כיצד להגדיל את היקף המכירות.
3,016 מילים (כ-9.5 עמ'), 20 מקורות, 155.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9