היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין גובה מפלס הכינרת לכמות לינות ישראלים באזור.

עבודה מס' 063744

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

14,106 מילים ,17 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
תקציר
הקדמה
פרק 1: מבוא
פרק 2: סקירת אגמים ותיירות בעולם
2.1 ניתוח מקרה: האגמים הגדולים (The Great Lakes)
2.1.1 רקע כללי
2.1.2 היבטים גיאוגרפיים
2.1.3 היבטים אקולוגיים
2.1.4 היבטים תיירותיים
2.2 יתוח מקרה: אגם קומו (איטליה)
2.2.1 רקע כללי
2.2.2 היבטים גיאוגרפיים
2.2.3 היבטים תיירותיים
2.3 ניתוח מקרה: אגם מז'ינו (אונטריו, קנדה)
2.3.1 רקע כללי
2.3.2 היבטים גיאוגרפיים
2.3.3 היבטים תיירותיים
2.4 ניתוח מקרה: אגם ואן (תורכיה)
2.4.1 רקע כללי
2.4.2 היבטים גיאוגרפיים
2.4.3 היבטים תיירותיים
2.5 ניתוח תיירות האגמים
פרק 3: מתודולוגית המחקר
3.1 בעיית המחקר
3.2 הנחת המחקר
3.3 שאלת המחקר
3.4 שאלות משנה
3.5 השערות המחקר
3.6 שיטת המחקר
פרק 4: הכנרת - היבטים מחקריים ויישומיים
4.1 רקע כללי
4.2 היבטים גיאוגרפיים
4.3 היבטים תיירותיים
4.3.1 תמ"א 13
4.4 מאזן המים
4.4.1 מפלס הכנרת
4.4.2 מאזן המים
פרק 5: ניתוח נתונים הידרולוגיים ותיירותיים
5.1 הסבר תהליכי המחקר של פרק 5
5.2 בדיקת מתאם בין הלינות באזור הכנרת מול מפלס הכנרת
5.2.1 גובה מפלס הכנרת
5.3 לינות ישראלים באזור הכנרת מול מפלס הכנרת
5.3.1 לינות ישראלים בטבריה מול מפלס הכנרת
5.3.2 לינות ישראלים באירוח כפרי באזור הכנרת מול מפלס הכנרת
5.3.3 לינות ישראלים בסובב כנרת + טבריה מול מפלס הכנרת
5.3.4 אזור הכנרת מול טבריה
5.3.5 סיכום לינות ישראלים באזור הכנרת מול מפלס הכנרת
5.4 השוואה של תיירות סובב כנרת מול תיירות בישראל
5.4.1 אזור הכנרת ללא טבריה מול אזורים נבחרים של תיירות כפרית
5.4.1.1 אזור הכנרת מול אצבע הגליל
5.4.1.2 אזור הכנרת מול חוף הים התיכון
5.4.1.3 אזור הכנרת מול סה"כ בארץ (לינות בשטח כפרי)
5.4.1.4 סיכום לינות ישראלים באזור הכנרת מול אזורים נבחרים
5.4.2 טבריה מול ערים נבחרות
5.4.2.1 טבריה מול ים המלח
5.4.2.2 טבריה מול חיפה
5.4.2.3 טבריה מול ירושלים
5.4.2.4 טבריה מול תל-אביב
5.4.2.5 טבריה מול אילת
5.4.2.6 טבריה מול סה"כ בארץ
5.4.2.7 סיכום לינות ישראלים בטבריה מול ערים נבחרות
5.4.3 אזור הכנרת מול ערים נבחרות
5.4.3.1 אזור הכנרת מול ים המלח
5.4.3.2 אזור הכנרת מול חיפה
5.4.3.3 אזור הכנרת מול ירושלים
5.4.3.4 אזור הכנרת מול תל-אביב
5.4.3.5 אזור הכנרת מול אילת
5.4.3.6 אזור הכנרת מול סה"כ לינות ישראלים בערים
5.4.3.7 סיכום לינות ישראלים באזור הכנרת מול ערים נבחרות
5.4.4 טבריה מול אזורים נבחרים של תיירות כפרית
5.4.4.1 טבריה מול אזור אצבע הגליל
5.4.4.2 טבריה מול חוף הים התיכון
5.4.4.3 טבריה מול סה"כ לינות ישראלים בלינה כפרית
5.4.4.4 סיכום לינות ישראלים בטבריה מול אזורים נבחרים
5.4.5 סובב כנרת +טבריה מול ערים נבחרות
5.4.5.1 סובב כנרת + טבריה מול ים המלח
5.4.5.2 סובב כנרת + טבריה מול חיפה
5.4.5.3 סובב כנרת + טבריה מול ירושלים
5.4.5.4 סובב כנרת + טבריה מול תל-אביב
5.4.5.5 סובב כנרת + טבריה מול אילת
5.4.5.6 סובב כנרת + טבריה מול סה"כ לינות ישראלים בערים
5.4.5.7 סיכום לינות ישראלים בסובב כנרת + טבריה מול ערים נבחרות
5.4.6 סובב כנרת + טבריה מול אזורים נבחרים של תיירות כפרית
5.4.6.1 סובב כנרת + טבריה מול אזור אצבע הגליל
5.4.6.2 סובב כנרת + טבריה מול אזור חוף הים התיכון
5.4.6.3 סובב כנרת + טבריה מול סה"כ בארץ - כפרי
5.4.6.4 סיכום לינות ישראלים בסובב כנרת + טבריה מול אזורים נבחרים של תיירות כפרית
5.5 מפלס הכנרת מול אזורים נבחרים ומול ערים נבחרות
5.5.1 מפלס הכנרת מול ערים נבחרות
5.5.1.1 מפלס הכנרת מול ים המלח
5.5.1.2 מפלס הכנרת מול חיפה
5.5.1.3 מפלס הכנרת מול ירושלים
5.5.1.4 מפלס הכנרת מול תל-אביב
5.5.1.5 מפלס הכנרת מול אילת
5.5.1.6 מפלס הכנרת מול סה"כ לינות ישראלים בערים בארץ
5.5.1.7 סיכום מפלס הכנרת מול לינות ישראלים בערים נבחרות
5.5.2 מפלס הכנרת מול אזורים נבחרים של תיירות כפרית
5.5.2.1 מפלס הכנרת מול אזור סובב כנרת
5.5.2.2 מפלס הכנרת מול אזור אצבע הגליל
5.5.2.3 מפלס הכנרת מול אזור חוף הים התיכון
5.5.2.4 מפלס הכנרת מול סה"כ האזורים בארץ - כפרי
5.5.2.5 סיכום מפלס הכנרת מול לינות ישראלים באזורים נבחרים
פרק 6: ניתוח עמדות של גורמי תיירות בכנרת
6.1 האוכלוסיות הנחקרות
6.2 שאלון לבעלי עסקים תיירותיים לגבי תיירות פנים בכנרת
6.3 תוצאות השאלון
6.4 שאלה נוספת עבור מנהלי מלונות בטבריה
6.5 שאלה נוספת עבור מנהלי כפרי נופש בסובב כנרת
פרק 7: דיון בממצאים
7.1 כללי
7.2 קטגוריות עיקריות להשוואת הממצאים
7.2.1 ממצאים כמותיים
7.2.2 ממצאים איכותיים
7.3 השוואת הממצאים
פרק 8: סיכום ומסקנות
8.1 מסקנות
8.2 המלצות להמשך מחקר
רשימה ביבליוגרפית

תקציר:
עבודה זו עוסקת בנושא היחס בין גובה מפלס הכנרת לכמות התיירים המגיעים לאזור הכנרת. השאלה המרכזית היא האם גובה המפלס של הכנרת קשור באופן ישיר לכמות הגעת התיירים לאזור הכנרת.
מטרותיה של עבודת מחקר זו היא בדיקת התאמה בין גובה מפלס הכנרת לדפוס תיירות הפנים באזור סובב כנרת. המחקר מסתמך על מאגרי נתונים שונים מתחום התיירות ומתחום ההידרולוגיה. ניתוח נתונים אלו הוא המפתח של המחקר בדרך יצירת תמונה ברורה.
העבודה חושפת את הקשר, בין גובה מפלס הכינרת לבין תיירות (פנים), בפניהם של מפעילי תיירות. האינפורמציה בעבודה זו יכולה לסיעה בפניהם לתפעל יותר טוב את עסקיהם על ידי יצירת תחזית עדכנית שתתאים לציפיותיהם.

הפרק השני הוא סקירה ספרותית של דוגמאות מקבילות מהעולם של תיירות הקשורה בנושאי מים, מפלסים ואגמים. לפרק זה יש חשיבות בהבנת תופעות תיירותיות מקבילות לזו הנחקרת בעבודה. הסקירה הספרותית מובילה להבנה עמוקה יותר של התופעות העולמיות בעלות קשר של תיירות ואגמים, ונותנת תמונה ברורה יותר המסבירה כיצד נוצרו ההנחות ושאלות המחקר, אשר מופיעות בפרק המתודולוגי.
הפרק השלישי הוא הפרק המתודולוגי. לאורך הסקירה הספרותית עלו בעיות, הנחות ושאלות אשר יוצרים ביחד את "השלד" המרכזי של עבודת המחקר.
הפרק הרביעי מבצע ניתוח מקיף של אזור הכנרת. אזור הכנרת הוא שטח המחקר העיקרי בעבודה, ולכן יש חשיבות בהבנת התהליכים שקורים בו.
הפרק מתמקד בעיקר בהיבטים גיאוגרפיים, תיירותיים ובנוסף יש הסברים בנושאים שונים, כגון: תמ"א 13, מפלס הכנרת ושאיבת יתר.
הפרק החמישי מציג ניתוח של נתונים כמותיים. עבור פרק זה נאספו נתונים על גובה מפלס הכנרת, ונתונים על כמות הגעת תיירים ישראליים לאזור הכנרת וכן גם לאזורים שונים בארץ בתקופה של יותר מעשור.
הפרק השישי מציג ניתוח של נתונים איכותיים. בפרק זה מוצג ניתוח של סקר/ראיון עם מגוון מפעילי תיירות סביב הכנרת. המשתתפים בסקר זה הם מנהלי בתי מלון, מנהלי מסעדות אשר צמודות לכנרת, מנהלי פארקי מים ומפעילי שייט. הסקר כלל שלוש שאלות. כל נשאל היה צריך לענות על אותן השאלות ובאותו סדר.
השלב האחרון הוא הדיון בממצאים וסיכום ומסקנות.

מקורות:

אבנימלך, י. ואדלשטיין, מ. ועוד. (1978). כנרת. האגם ואגן ההיקוות. מרחביה: אופט ובלט.
אורטנברג, צ. וגל, י. (1995). כנרת חוף ונוף. פיתוח תיירות ונופש - היבטים סביבתיים. קיבוץ דליה: מנהלת הכנרת.
בן-חור, י. (1997). המים בטבע ובסביבת האדם. ירושלים: המרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית.
גל, י. ושילר, א. (1987). הכנרת. ימת החיים של ישראל. ירושלים: אריאל.
גל, י. וגפן, מ. (1992). ספר הכנרת. מנהלת הכנרת: משרד הביטחון - ההוצאה לאור.
גת, צ. (1968). ניתוח אגרואקלימי של בקעת כנרות. בית דגן: השרות המטאורולוגי הישראלי.
חיא"ל. (2000). ניטור ומחקרי כנרת - דו"ח פעילות המעבדה לשנת 2000. מגדל: חקר ימים ואגמים בע"מ המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון.
למ"ס. (תשמ"ט-תשס"ד). רבעון סטטיסטי לתיירות ולשרותי הארחה. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - משרד התיירות.
נציבות המים (1990-2003). שנתון הידרולוגי לישראל. ירושלים: השרות ההידרולוגי - משרד התשתיות הלאומיות.
שחר, ק. (1999). סקר תיירות פנים. במסגרת תוכנית פרוגרמטית לפיתוח התיירות בטבריה. תל-אביב: משרד התיירות.
Orams, M. (1999). Marine Tourism. London: Routledge.
WTO. (2003). Climate Change and Tourism. Madrid: WTO.

תגים:

אגמים · מים · תיירות · כינרת · מפלס

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין גובה מפלס הכינרת לכמות לינות ישראלים באזור.", סמינריון אודות "הקשר בין גובה מפלס הכינרת לכמות לינות ישראלים באזור." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.