היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 47
עבודה מס' 64428
מהלך העבודה ואופן הטיפול במשפחה שמקבלת סיוע משרותי הבריאות בנושא ביקורי בית.
2,798 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 62574
בדיקת הכדאיות של הקמת עסק ביתי.
2,875 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40054
תפיסת סיפור פגישת אברהם ונמרוד, ההגירה מאור כשדים, לידת ישמעאל ,בניית הכעבה, ביקור המלאכים, ביקור אברהם אצל שמואל.
4,181 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21400
מדיניות סאדאת לקראת הסכם השלום עם ישראל, הביקור בישראל, טקס השלום וקמפ דיוויד.
5,214 מילים (כ-16 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50839
שיחזור ההצגה "ביקור הגברת הזקנה" מאת פרידריך דירנמאט.
1,874 מילים (כ-6 עמ'), 12 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 70463
מחקר איכותני על נרטיב ונרטיב מודר בנאום של מנחם בגין בזמן ביקור סאדאת מול נאום נתניהו הידוע כנאום "בר אילן".
3,061 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 68397
ניתוח שתי יצירות נבחרות - "דיוקן עצמי", ו-"הביקור".
2,351 מילים (כ-7 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 41597
תקשורת, חברה וטכנולוגיה, זיכרון וידע פוליטי, השפעת הטלביזיה הציבורית, טופולוגיה של סוגי שידור ודעת הקהל על ביקור סאדאת.
5,514 מילים (כ-17 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65352
השפעת הפרישה מהעבודה על חייו של הקשיש
3,929 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 47