עבודות [1-9] מתוך 46 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "ביקור הגברת הזקנה":

עבודה מס' 64428 SHOPPING CART DISABLED
אומדן והתערבות סיעודית במשפחה- לאחר ביקור בית, 2006.
מהלך העבודה ואופן הטיפול במשפחה שמקבלת סיוע משרותי הבריאות בנושא ביקורי בית.
2,798 מילים (כ-8.5 עמודים), 4 מקורות, 152.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
עץ משפחה
אומדן משפחה
מבני- פנימי
מבני- חיצוני
מבני- הקשרי
התפתחותי- מעגל החיים על פי Duvall
תפקודי- חומרי
תפקודי- רגשי
שאלון השפעת הטיפול בחולה כרוני על המטפל העיקרי
Calgary Family Intervention Model
APGAR משפחתי- שאלון
התיאוריה של הסטרסים וההסתגלות במשפחה Geri.l. Wood (1996)    
התערבות לשינוי המימד הקוגניטיבי של התפקוד במשפחה
התערבות סיעודית למשפחה במשבר Messik& Aguilera(1978)
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62574 SHOPPING CART DISABLED
תכנית עסקית - הקמת מרפאה לביקורי בית למן שירוי סיעוד\אחיות, 2000.
בדיקת הכדאיות של הקמת עסק ביתי.
2,875 מילים (כ-9 עמודים), 8 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את הכדאיות של הקמת עסק ביתי:
1. מתן שירותי אחיות להזרקות אינסולין
2. טיפולי הפריה
3. החלפת תחבושות.

העסק יקרא "דלית-שירותי אחיות".
העסק בתחילה יפעל ע"י אחות אחת ומזכירה. האחות תיסע ברכב של העסק למטופלים והמזכירה תקבל קריאות בבית ותענה לשאלות מתעניינים שקראו את המודעות. היא תפעל מהבית של מנהלת העסק, ובכך יחסכו רוב הוצאות המשרד.
חברת דלית- שירותי אחיות תבנה את עצמה בעיקר על מתן שירות מעולה, אדיב ומסור. בכך היא מתכוננת לנגוס נתחי שוק מחברות אחרות, ולשכנע מטופלים לעבוד עמה, למרות המחיר, וזאת בשל שביעות הרצון הגבוהה שתיווצר.

היתרונות לחולים בקבלת שירותים פרטיים הם:
1. דיסקרטיות- החולים מקבלים את הטיפול בביתם, והם אינם צריכים להיחשף לציבור הרחב.
2. נוחות- המטופלים לא צריכים להטריח את עצמם לקופת חולים ונמנעים מעמידה בתור.
3. אדיבות- לרוב, שירות פרטי הוא יותר אדיב.

תוכן העניינים:
1. מבוא
  1.1 מטרת העבודה
  1.2 הקדמה- ניהול עסקים מהבית
2. שביעות רצון לקוחות
3. ניתוח הביקוש וההיצע בסביבה בה פועלת "דלית-שירותי אחיות"
4. תוכנית הקמה
  4.1 תמחיר
  4.2 לו"ז להקמה
  4.3 ניתוח הפעלת  המרפאה
  4.4 רווח והפסד לשלוש שנים
נספחים
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 40054 SHOPPING CART DISABLED
דמותו של אברהם באיסלאם, 1991.
תפיסת סיפור פגישת אברהם ונמרוד, ההגירה מאור כשדים, לידת ישמעאל ,בניית הכעבה, ביקור המלאכים, ביקור אברהם אצל שמואל.
4,181 מילים (כ-13 עמודים), 7 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מוחמד מייסד האסלאם בפתחו את הדת השלישית הגדולה בעולם (מבחינת הסדר הכרונולוגי) לא פעל בחלל ריק. היה לו קשר הדוק עם יהודים ונוצרים והוא הושפע מהם בפרט מהיהודים. מה שהשפיע עליו במיוחד ואשר השאיר חותם בל ימחה על מפעלו המונומנטלי הקוראן - היו התנ"ך ומדרשים יהודיים, ואמנם, מוצאים עקבות מובהקים שלהם בספר הקדוש לאסלאם.

במשנת האסלאם היו חמישה נביאים גדולים שקדמו למוחמד והם: אדם, נוח, אברהם, משה וישו. כל אחד משליחים אלה הביא את דבר אלוהים עוד בימי חייו. אבל שוב ושוב סרו הבריות ממנו וצריך היה לשלוח נביא חדש כדי ששוב ימצאו הבריות את דרך הגאולה.

דמות יסוד שמוחמד נותן עליה את הדעת ואשר רבים אחרים הקדישו לו מחשבה באסלאם, הוא אברהם. מקומות נוספים בהם קיימת התייחסות לאברהם הם כתבי ההיסטוריונים וספרים ערביים מסוג "סיפורי הנביאים "אלכסא", אתעלבי).

דמותו של אברהם היא כה חשובה עד שהקוראן מציין אותו בשם חליל אללה (ידיד אלוהים). מוחמד גם מכנה את אברהם בשם "הגוף" (חסיד) ומיוחס לו את הטפת הדת האמיתית, שהוא מוחמד לא אלא לחדשה, לאחר שסולפה בידי היהודים והנוצרים. אם נזכור ששמו הראשון של שלמה המלך היה ידידיה ונבין את מלוא המשמעות הדתית של שם זה נבין איזו חשיבות ביואולוגית ייחס מוחמד לאברהם.

מכיוון שהאסלאם הוא בבחינת משנה תיאולוגית עם הגיון פנימי משלה, ברור שיהיה לה יחס שונה לדמויות המשותפות לה וליהדות. במקרה שלנו אברהם. על דמותו של אברהם כפי שהיא משתקפת באסלאם נעמוד על פי הרצף הכרונולוגי שלה ביהדות, כדוגמה אם התנ"ך מציין את אור כשדים כתחנה ראשונה של אברהם, נתייחס לנקודה זו גם באסלאם וכן לגבי כל הרצף הכרונולוגי.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. המפגש בין אברהם לנמרוד
3. ההגירה מאור כשדים
4. סיפור לידתו של ישמעאל
5. בניית הכעבה
6. סיפור הבארות בבאר-שבע
7. ביקור המלאכים
8. ביקוריו של אברהם אצל שמואל
9. סיכום
מקורות
 
עבודה מס' 21400 SHOPPING CART DISABLED
מדיניותו של סאדאת כלפי ישראל, 1995.
מדיניות סאדאת לקראת הסכם השלום עם ישראל, הביקור בישראל, טקס השלום וקמפ דיוויד.
5,214 מילים (כ-16 עמודים), 23 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. הגורמים לשינוי במדיניות סאדאת כלפי ישראל
א. השוני בין נאצר וסאדאת
ב. עמדתו כלפי מדינות ערב
ג. מדיניות סאדאת כלפי המעצמות
ד. היחסים עם ארה"ב
2. הביקור בירושלים (נובמבר 1977)
3. פסגת קמפ דיויד (1978) והחתימה על ההסכם
א. הדיונים ותוצאותיהם
ב. תפיסת האיום של ישראל בעיני סאדאת
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה


הגורמים לשינוי במדיניות סאדאת כלפי ישראל
השוני בין נאצר וסאדאת
נאצר וסאדאת היו שונים בתכלית הן במדיניות החוץ והן במדיניות הפנים שלהם.
נתוניו ההתחלתיים של אנור אל-סאדאת לא היו טובים יותר מאשר של נאצר. תדמיתו היתה ירודה ביותר והעם ראה בו "אומר הן" של נאצר וחסר כישרונות משלו. הוא הופיע כאנטי גיבור לכל דבר והאצולה המצרית לא אהבה אותו. לעומת זאת נתגלו באישיותו תכונות אשר עשוהו נוח להתקבל על דעת השכבות העממיות והקלו על ההזדהות של הקהל הרחב עימו; במקום להופיע כמנהיג הוא הופיע כאב רחמן.
סאדאת לא הסתלק באופן רישמי מהנאצריזם. הוא טען כי משטרו ממשיך את דרכו של נאצר והוא עצמו ממשיך את דרכו של נאצר. נשמר התוקף של המוסדות העיקריים ושל מיסמכי היסוד הרשמיים. אולם למעשה פתח סאדאת פתח לרוויזיה מקיפה של הנאצריזם. בלי ליחס את האחריות במישרין לנאצר, מנה סאדאת אחד לאחד את הכישלונות של השילטון הקודם. לאמצעי התקשורת ניתנה אפשרות להרחיק לכת אף מעבר לכך, והללו תקפו בחריפות יתר את מישטרו של נאצר. כמו כל מנהיג אחר למד סאדאת הסטוריה כללית ומצרית וממנה שאב את ידיעותיו. נאומיו ומדיניותו היו מלווים בפרקים מן ההיסטוריה המצרית.
סאדאת התחייב ברוב נאומיו לרעיון ההנהגה הקולקטיבית שלפיה פעל נאצר אשר דגלה באיחוד העם הערבי. למעשה הוא ניסה לבודד את מצריים מהנהגת העם הערבי וביטוי לכך אנו מוצאים בהחלשת כוחו של האס"ע (האיחוד הסוציאליסטי הערבי שבראשו עמד עלי צוברי ואשר הגיע לשיא כוחו במלחמת ששת הימים). מכאן אנו רואים כי סאדאת היה נגד כל ניסיון לקשר פוליטיקה בערביות גם מבית וגם מחוץ קו שהינחה אותו בכל שנות שלטונו(1).
יש להדגיש כי סאדאת היה מוסלמי אדוק אולם דגל בדת ומדינה לחוד. יחסיו עם הצבא היו טובים אולם לא טובים כקודמו משום שלא פירגן להם כמוהו. גם הוא שאף להגדיל את צבאו (שהרי כבר נאמר "על חרבך תחייה") אולם המפנה שהוא ביצע בו היה העלאת מורל הצבא ורמתו האינטלקטואלית.
רבים ראו בעלייתו של סאדאת המאורע שהגדיש את סאת עלבונותיה של מצרים. ככל שבו המועדים אשר קבע לחידושו המלחמה מבלי שיעמוד בהן גבר הזלזול בו ובהצהרותיו ובמיוחד בקרב האינטיליגנציה. הוא הופיע כאנטי גיבור לכל דבר, חסר כל זוהר של הצלחה(2) .
לעומת זאת נתגלו באישיותו תכונות שעשוהו נוח יותר להתקבל על רוב השכבות העממיות והקלו על ההזדהות של צבור הרחב עימו. במקום להעמיד את עצמו כמנהיג נערץ של תנועה משיחית, הופיע סאדאת כראש קהילה המכלכל את ענייני עדתו בסגנון הפטרנלי של ראש משפחה(3).
כאשר סאדאת הגיע למעמד הנשיא באוקטובר 1970 הוא לא בזבז זמן יקר וישר הדגיש את מיתתו של נאצר והרעות החולות שהביא על מצרים. הוא טען כי המדיניות שלו מושתתת על יסודות מודרניים האמורים להביא שגשוג למצרים.
"אחנו גם ערבים וגם אפריקנים" הכריז סאדאת בארגון ארצות אפריקה. זוהי לא רק אמרה בעלמא. הוא התכוון שמצרים כרגע משוחררת מכל התחייבות לאומה הערבית (חוץ אולי מהתחייבות לפלשתינאים שאגב היתה לו לרועץ בהסכמי קמפ-דיויד, כאשר ניסה להשיג הסדר גם להם וכך נאלץ לוותר על דרישות מצריות אחרות[4]).
אינדיקציה טובה ליחסו של סאדאת לנושא הערביות בשלטון אפשר למצוא ביחסו לתנועת האיחוד הסוציאליסטי הערבי, אותו שלל וניסה להמעיט מכוחו, לרבות מכח האחים המוסלמים.
------------------------------------------------------------------------------
1. ראה סקירה "הסטודנטים במשטרו של סאדאת 1970-1977" בהוצאת מכון שילוח 1982, וכן "גילויים על המשטר הנאצרי", הוצאת מכון שילוח, 1979, עמוד 10 ואילך.
2. כפיר אילן ויעקב מאיר, ישראל ומצרים, עמוד 2.
3. שמיר שמעון, ירידת הנאצריזם, עמודים 18-36.
4. סאדאת אנור, אני ואפריקה, עמוד 119.
 
עבודה מס' 50839 SHOPPING CART DISABLED
שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני, 2000.
שיחזור ההצגה "ביקור הגברת הזקנה" מאת פרידריך דירנמאט.
1,874 מילים (כ-6 עמודים), 12 מקורות, 130.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בימוי: עמרי ניצן, נוסח עברי: איתן בלום, תפאורה ותלבושות: רות דר

מבוא: כאשר ניגשתי לראשונה אל עבודת השחזור, חששתי מעט. שהרי הוטל עליי לנתח הצגה על מרכיביה השונים, מבלי לצפות בה כלל! אך כשניגשתי לארכיון ועלעלתי בין כמה תיקי הצגות, מיד ידעתי שיש לי מספיק מידע, ושזו העבודה שאני אעבוד עליה.
הסיפור הקלאסי של המחזה נראה לי מרתק, והאיחוד ההיסטורי והנדיר שאירע בין "הבימה" ל"קאמרי" לשם ביצוע ההצגה, עניין אותי עד מאד.
"ביקור הגברת הזקנה" הוא המפורסם והמוצג ביותר מבין מחזותיו של פרידריך דירנמאט.
המחזה נכתב ב-1956, והוצג לראשונה בבימויו של דירנמאט, בבזל, באוקטובר 1956.
 
עבודה מס' 41597 SHOPPING CART DISABLED
סאדאת ודעת הקהל הישראלית.
תקשורת, חברה וטכנולוגיה, זיכרון וידע פוליטי, השפעת הטלביזיה הציבורית, טופולוגיה של סוגי שידור ודעת הקהל על ביקור סאדאת.
5,514 מילים (כ-17 עמודים), 9 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המאפיין הבולט של התקשורת בעת המודרנית הוא יכולת טכנולוגית להפיץ ידיעות במהירות ולעיתים גם בזמן אמת. האימפקט של יכולת זאת משאיר את חותמו בצורה נחרדת של דעת הקהל. הציבור בין שהוא שומע את החדשות
ברדיו או רואה אותה בחדשות "הספיגה" הידיעות היא מיידית לעיתים עד כדי טראומטית האירוע הבולט ביותר מהזמן האחרון הוא רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין, אם נלך אחורה לשנות ה-60 הרי שאז נחרטו בזיכרון 3 אירועים. האירוע הראשון לקוח ממלחמת ויטנאם ובו ראו בשידור חי את הקצין האמריקאי המכוון אקדח לראשו של חייל ויטנאמי שבוי, אירוע שהעצים את לחצה של דעת הקהל האמריקאית על הממשל לצאת מוויטנאם אירוע שני היה רצח נשיא ארה"ב ג'ון קנדי ב-1963 ששודר בשידור חי ואירוע שלישי להבדיל אלף אלפי הבדלות הוא נחיתת אדם על הירח ב-1969. במקרה זה שודרה לראשונה נחיתת בני אדם על עולם אחרת אין ספק שיכולת טכנולוגית זו היא בעלת השפעה מרחיקת לכת מאחר ובידיה האפשרות להשפיע על תהליך קבלת החלטות של ראשי מדינות וגם לעצב את דעת הקהל, לשם המחשה נציג תרגיל מחשבתי ונשאל איך היה מגיב הציבור ברומא, לו הרצח של יוליוס קיסר היה משודר בשידור חי.
אם להשתמש בביטוי שהשתגר בשנים האחרונות במקומונים השוני, נשיא מצרים אנוואר סאדאת הוא בעצם גיבור מקומי. בעבודה זו ננסה לבחון עד כמה נחרט האירוע בתוך הזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית, תוך התייחסות להיבטים שונים של המדיה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. תקשורת, חברה טכנולוגיה
3. זיכרון  וידע פוליטי
4. ההשפעה של הטלוויזיה הציבורית
5. טופולוגיה של סוגי שידורים טלוויזיוניים
6. הטלוויזיה מספרת סיפור
7. שיקול המציאות בעיתונות ובטלוויזיה
8. דעת קהל
9. ביקור סאדאת בארץ
10. סיכום
11. מקורות
12. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 70463 SHOPPING CART DISABLED
נרטיב ונרטיב מודר, 2015.
מחקר איכותני על נרטיב ונרטיב מודר בנאום של מנחם בגין בזמן ביקור סאדאת מול נאום נתניהו הידוע כנאום "בר אילן".
3,061 מילים (כ-9.5 עמודים), 5 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בכדי לעשות מחקר נרטיבי עליי לכלול את כל שלושת המרכיבים של הנרטיב: סיפור המעשה story,הטקטס text וכן את הסיפר narration. לנושא הקורס, שהוא ניתוח המערכת הפוליטיות לפי גישות נרטיביות, בחרתי שני נאומים(טקסט-text) העוסקים באותו נושא והוא השלום.הנאום הראשון הוא של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל בעת ביקורו של נשיא מצרים הנאום השני אף הוא בנושא השלום, של ראש הממשלה המכהן,בנימין נתניהו, שהתרחש במרכז בגין- סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן מתאריך 14.06.2009.(ידוע יותר בשם "נאום בר אילן").

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרות וסקירה ספרותית
נאום "בר אילן"
נאום ראש ממשלת ישראל מנחם בגין בזמן ביקור נשיא מצרים אנוואר סאדאת בכנסת 20.11.1977
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בכדי לעשות מחקר נרטיבי עליי לכלול את כל שלושת המרכיבים של הנרטיב: סיפור המעשה story,הטקטס text וכן את הסיפר narration. לנושא הקורס, שהוא ניתוח המערכת הפוליטיות לפי גישות נרטיביות, בחרתי שני נאומים(טקסט-text) העוסקים באותו נושא והוא השלום.הנאום הראשון הוא של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל בעת ביקורו של נשיא מצרים הנאום השני אף הוא בנושא השלום, של ראש הממשלה המכהן,בנימין נתניהו, שהתרחש במרכז בגין- סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן מתאריך 14.06.2009.(ידוע יותר בשם "נאום בר אילן").
 
עבודה מס' 68397 SHOPPING CART DISABLED
מריסול כבוחנת חוויה מול זהות , 2002.
ניתוח שתי יצירות נבחרות - "דיוקן עצמי", ו-"הביקור".
2,351 מילים (כ-7 עמודים), 26 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה כאן, אין באפשרותי להיכנס לכל המשמעויות של התיאוריה הקווירית. אגע כאן בכמה נקודות עיקריות, על מנת שאוכל להסביר את תפיסתי לגבי יצירותיה של מריסול. נקודה אחת, הנראית לי רלוונטית כבסיס להבנה של התיאוריה הקווירית כחלק מן התפיסה הפוסט-מודרניסטית, ארחיב כאן.
התיאוריה הקווירית, בעיני, מנסה להיכנס כמבע אפשרי בתוך הפער הזה. המטאפיסיקה כמטרה נראית בעיניי כמעייפת עד בלתי אפשרית. התיאוריה הקווירית באה להעלות אפשרות, כאן. היא אינה מבקשת ביטול המושגים כולם, אלא היא מציאה עצמה כאפשרות בלבד. אי לכך, נראה בעיני, כי תיאוריה זו יכולה להתממש ביתר שאת גם כתיאוריה פרקטית מעבר לתפיסה הפילוסופית שבה. הפרקטיקה של התיאוריה הקווירית רלוונטית במקום בו הפרקטיקה של תנועות המחאה הפמיניסטיות האמריקאיות נכשלו.
באין הבדל בזמן הכרונולוגי , ובאין הבדל בסגנון האומנותי, אבקש לקשר גם את הצד התימטי האפשרי כאן. התיאוריה הקווירית מאפשרת את הכלים לקריאה זו. הקריאה כאן תתבסס מתוך הראייה, כי ישנה זיקה בין יצירותיה של מריסול, וכי מריסול אינה יוצרת כל עבודה כאילו היא מנותקת מעבודות אחרות שלה. אני יוצאת מתוך ההנחה, כי מריסול בונה את פיסולה מתוך הצורך למצוא מקום כאומנית מודרנית בכלל וכאומנית פופ-ארט בפרט .
מריסול ביצירותיה נוגעת בדילמות ובמאבקים החברתיים, כפי שהתבטאו המה בחברה האמריקאית. נראה, כי ישנה התמקחות מתמדת עם מושגי התרבות, כפי שהתנועות הפוליטיות רצו לצאת כנגד ולהגדיר מחדש. ההתמקחות כאן היא קולנית ורועשת ומעירה את הסביבה, למרות שבפועל מריסול אינה רואה עצמה כיוצרת את ההתנגדות .
נראה בעיני, כי מריסול מתייחסת לבעיית השחורים בארצות הברית של שנות השישים של המאה הקודמת באותה דרך בה היא מתייחסת לבעיית הנשים בארצות הברית דאז. ההתייחסות לשתי בעיות אלו היא מתוך תפיסת הפופ-ארט, כפי שאני מבינה תפיסה זו(6).

תוכן עניינים:
פתיחה
מריסול ובעיית השחורים והנשים בארצות-הברית של שנות ה-60
מריסול ובעיית הנשים בארצות-הברית
סיום
רשימת תמונות (התמונות עצמן אינן כלולות בקובץ העבודה)
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
שנות השישים של המאה הקודמת בארצות-הברית אפשרו מגוון ביטויים בחברה, שבחלקה ביקשה לצאת כנגד התפיסה השלטת . מריסול הצטרפה ביצירותיה(8) אל היוצאים כנגד.
ב- 62-1961 יצרה מריסול את "דיוקן עצמי"(9). ביצירה זו, נראות שבע נשים ישובות, אשר כל דמות נושאת את דיוקנה האישי של מריסול. זו העבודה הראשונה בה השתמשה מריסול בטכניקות שונות זו לצד זו בפיסול מונומנטאלי(10). אסמבלז' זה הוא קונסטרוקציה זוויתית עשויה מעץ, צבועה ומשולבת עם יציקות גבס וחפצים מזדמנים(11).
 
עבודה מס' 69335 SHOPPING CART DISABLED
התעמרות בקשישים - "אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני", 2011.
כיצד מתמודד העולם המשפטי בתופעת ההתעמרות בקשישים בישראל, מה היחס לתופעה וכיצד ניתו להתמודד ולמנוע אותה?
7,091 מילים (כ-22 עמודים), 30 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"שוב נחשפת התעללות קשה בקשישים...תושבת חיפה בת 55 נעצרה בחשד שתקפה באכזריות אישה בת 70 בה טיפלה"(1). אוכלוסיית המבוגרים היא אוכלוסיית יעד להתעמרות. מדובר באירועים ובהתנהגויות בקשת רחבה של תחומים - החל מאירועים פליליים ואלימים של תקיפת קשישים, דרך אירועים כלכליים של עבירות פליליות כספיות ועד אירועים של הזנחה, חוסר טיפול, העלבה ופגיעות אישיות. הכלי המשפטי, כפי שיורחב בהמשך, הינו אחד הכלים החברתיים המוכרים והמקובלים להתמודדות עם תופעות של אלימות או התעללות, בפרט כאשר הדבר נוגע לאוכלוסיית הקשישים.
תופעת ההתעמרות בקשישים הינה רחבה ולא בנקל ניתן לאמוד את היקף התופעה. במקרים רבים מעשה ההתעמרות נותרת בידי הזקן בלבד, לחילופין בידי המשפחה או בית האבות בו שוהה הקשיש - ואיש אינו יודע על כך אלא בדיעבד, ולעיתים רק עם פטירת הזקן. יש להדגיש ולציין, כי ברוב המקרים שהתגלו עד היום, הזקנים פוחדים או מתביישים לספר ולהתלונן על ההתעמרות שבוצעה בהם (כך למשל: כאשר מדובר בבן משפחה).
המחקרים שניסו לחקור את היקף הבעיה התקשו להצביע על היקף התופעה בעולם ובפרט בישראל. בארץ התופעה נחשפה בשנים המאוחרות וכך גם בשאר העולם, עם זאת הגידול הדרמטי באוכלוסיית הזקנים קיבל מימד סטטיסטי נרחב מכאן שנוצרה החובה לראות בהן בעיות חברתיות משמעותיות החייבות לזכות בטיפול הולם. כיצד ניתן להתמודד ולמנוע את אותה תופעה? האם קיים פתרון חקיקתי הולם לתופעה? איך המשפט המשווה מתייחס לתופעה ביחס לדין הישראלי? זהו נושא עבודתי.

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. הגדרה - "מהי התעללות בזקנים"?
ג. היקף תופעת ההתעללות בזקנים
ד. גישות שונות להסברת התופעה וגורמי הסיכון הקיימים
ה. התעללות בזקנים בישראל
ו. דוח הוועדה לבחינת הצרכים בתחום המניעה והטיפול בהתעללות בזקנים, ניצולם והזנחתם (דוח אשל)
ז. ההתמודדות החוקית בישראל
ח. אבחון הבעיות הקיימות בתופעה
ט. המשפט המשווה - המשפט הקנדי והאמריקאי
י. סיכום ומסקנות

מתוך העבודה:
ההגדרה המקובלת, שמרבים לעשות בה שימוש (כך גם בדוח אשל - יפורט בהמשך), הינה ההגדרה של הדסון (Hudson), הבוחרת במונח טיפול לקוי (Mistreatment) לתיאור התנהגות פוגענית כלפי הזקן בתוך מערכת של יחסי אמון. התנהגות זו מתרחשת בעקביות ובעוצמה כזאת, שיש בה פגיעה פיזית, פסיכולוגית, חברתית וכלכלית, והיא גורמת סבל המתבטא בכאב, באובדן או בהפרה של זכויות(3).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 46 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>