היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 69630
מעבר לתקינה בינלאומית-השלכות על חברות ישראליות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
10,471 מילים (כ-32 עמ'), 10 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 66764
פרופיל הארגון, ניתוח אסטרטגי (כולל SWOT ו- PEST), ובחירת אסטרטגית פעולה לארגון.
10,447 מילים (כ-32 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64243
התמקדות בשלושה גורמים מהותיים המשפיעים על חברה רב לאומית בבואה לבחור את דפוס הפעילות העיסקית במדינה המארחת.
3,598 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63081
9,126 מילים (כ-28 עמ'), 90 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66659
בחינת סוגיית הלנת שכר בישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם.
6,053 מילים (כ-18.5 עמ'), 36 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69856
דיון בשאלה האם חברות צריכות לרכוש יהלומים מחברות הכורות באזורי מרידה ומשלמות שוחד למורדים או לשליטים ובכך מלבים מלחמות?
11,045 מילים (כ-34 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70338
סימני מסחר מנקודת מבט בינלאומית משווה.
9,751 מילים (כ-30 עמ'), 48 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 68123
בחינת ההשפעה של מרחק תרבותי על אופן החדירה של חברה המאמצת אסטרטגיה בינלאומית.
8,274 מילים (כ-25.5 עמ'), 15 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63187
השוואה בין שני מנהלים, ישראלי ובריטי, העוסקים שניהם בפעילות בינלאומית.
4,892 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12