היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 63123
היבטים שונים בדבר הסיבות לביטול חוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה בשנת . 2001
3,639 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65140
עבודה זו תתמקד ב"העדפת נושים" שהיא העילה "הקלאסית" לביטול עסקאות בדיני פירוק.
10,140 מילים (כ-31 עמ'), 30 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 68802
התמקדות בהחלטה מס. 3379 שהתקבלה בעצרת הכללית של האו"ם בשנת 1975 ולפיה "ציונות שווה גזענות".
2,362 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 65967
קיומו של מוסד הנשיאות - האם יש צורך להכניס שינויים בסמכויות הנשיא
9,402 מילים (כ-29 עמ'), 62 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 32618
השפעת שינוי מבני בבית ספר (מינוי מנהל חדש) על רמת המוטיבציה ויחסי האנוש בקרב צוות חינוכי תוך סקירה של הספרות בנושא שינוי בחינוך.
3,717 מילים (כ-11.5 עמ'), 35 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70653
האם יש מקום לפצות את הזוכה במכרז ולפי אלו דינים.
8,219 מילים (כ-25.5 עמ'), 35 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 32522
סגירת נרחבת הסוגיות בנושא זה במשפט העברי.
6,279 מילים (כ-19.5 עמ'), 0 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50637
העבודה עוסקת ברעיון ביטול בית הספר שמועלה בספר זה.
2,273 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61826
עילות הביטול - ס"ק (6) (5) מסעיף 24 לחוק הבוררות תשכ"ח . 1968
5,866 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17