היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 68811
סקירת הנושאים: הנחת יעילות השוק, אנומליות, ואפקט המומנטום ומחקר שמטרתו לבדוק האם מתקיים אפקט המומנטום במניות הנסחרות במדד ת"א-100.
6,478 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68787
מחקר הבודק את האפקט באמצעות שאלון המתייחס לשלוש פרסומות.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70358
בדיקת האפקט במקרה של ישראל, על בסיס מחקרו של Ariel מ- 1987.
4,687 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 62584
ניתוח תופעת אפקט היום בשבוע בשוק ההון הישראלי בתקופה שבין 2.1.1990 ועד 30.12.1999.
4,298 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 458.95 ₪
עבודה מס' 62955
השפעת אפקט ההצללה המילולית על זיכרון של פנים ע"י בחינת השפעתם המשולבת של קידוד מילולי מחדש של פנים ומידת שינוי בפרטי פנים על טיב הזכירה.
5,783 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 67410
בדיקת אפקט ההטרמה ע"י חזרה תוך סקירת מודלים בתפיסה וזיהוי פרצופים בבני אדם.
6,510 מילים (כ-20 עמ'), 18 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 69189
בחינת גודל אפקט התואמות בקרב מילים בינוניות לעומת מילים גדולות.
2,863 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67967
השפעת המצב הרגשי הנתון על זיהוי פנים במטלת היכר.
3,175 מילים (כ-10 עמ'), 29 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66646
ניסוי אשר התמקד במדידת זמן תגובה של נבדקים לחמש רשימות שונות של גירויים.
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28