היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
גולדרט
עבודה מס' 60980
תיאור של העדות השונות ויחסו של השלטון המנדטורי אליהן.
13,429 מילים (כ-41.5 עמ'), 27 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61145
האם התייחסותם של המשטרה ושירותי הרווחה לתופעת הנשים המוכות משפיעה על נטייתן של נשים אלו לפנות אליהם?
8,133 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61181
מאפייניו של איש האלהים כפי שהם באים לידי בטוי בסיפור אליהו הנביא ואחזיה מלך ישראל (מלכים ב' פרק א).
2,354 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61195
סקירת קליטתה של העלייה מרוסיה וההתייחסות אליה לאחר הפיגוע, תוך התייחסות למאמרים עיתונאיים.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66470
תיאור העליה ויחס היישוב אליה.
13,465 מילים (כ-41.5 עמ'), 23 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 60535
השמאן כמתווך בפולחן המתים וחדירה לעולם המתים.
7,831 מילים (כ-24 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60305
נסיון להביא גישה חדשה באופן ההסתכלות על הגמרא הבבלית במסכת בבא מציעא, בסוגיה זו ובסוגיות נילוות אליה.
6,977 מילים (כ-21.5 עמ'), 37 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60431
ניתוח עפ"י מודלים ובחינת הקשיים אליהם נקלעה החברה.
2,683 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65176
תיאור מדיניות הגירת המקלט הישראלית ובחינת קליטת המהגרים בישראל והיחס אליהם.
9,348 מילים (כ-29 עמ'), 99 מקורות, 421.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41