היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 62687
בחינה נפרדת של נושא ההתקשרות ונושא הפרעות אכילה, ובדיקת הקשר בין השניים עפ"י מחקרים.
8,654 מילים (כ-26.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62940
סקירת ספרות בנושא האנורקסיה-נרווזה והצעה קצרה למחקר בנושא "האם התופעה של הפרעות אכילה הינה בעיקר מחלה נשית או שהיא מתפתחת גם אצל גברים?".
2,431 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62363
ההיבטים הנפשיים והחברתיים של הפרעות אכילה.
5,676 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62192
סקירת הפרעות האכילה הללו והדגשת הסכנות הכרוכות בהן ודרכי הטיפול הקיימים.
11,743 מילים (כ-36 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66413
סקירת תופעת הפרעות האכילה על היבטיה השונים, כגון אנורקסיה נרבוזה ובולמיה נרבוזה.
3,162 מילים (כ-9.5 עמ'), 13 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 63042
התמקדות בגישה הסוציולוגית תרבותית להסבר התופעה.
3,222 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63985
סקירת הנושאים: אנורקסיה נרבוזה ובולימיה.
2,533 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 64955
תופעת הדחיינות וההשפעה שיש לה על יכולת הגמילה מאכילת יתר תוך התמקדות בקשר הקיים בין שתי התופעות הקשורות להיבט הסיפוק המיידי.
7,967 מילים (כ-24.5 עמ'), 42 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 64432
סקירת ספרות תמציתית.
2,863 מילים (כ-9 עמ'), 16 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25