היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 54
עבודה מס' 62611
מחקר השוואתי באמצעות שאלונים.
8,906 מילים (כ-27.5 עמ'), 52 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64500
האם בקרב האוכלוסייה הכללית יש תיוג (סטיגמה) שונה לחולי אלצהיימר על פי מגדר החולים.
3,020 מילים (כ-9.5 עמ'), 12 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 67104
תיאור של בניית מחקר איכותי בשימוש כלי מחקר-שאלון וראיון
8,864 מילים (כ-27.5 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61928
האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה מהתנועה האסלאמית ובאילו תחומים.
8,536 מילים (כ-26.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61882
תהליכים ומגמות בשנים 1948-95.
2,937 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66396
עמדות החברה הישראלית כלפי הומוסקסואליות והאם השוויון בישראל, כלפי אלו שאינם בעלי נטייה מינית הרווחת באוכלוסייה, קיים או שאינו קיים.
5,685 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 66403
השוואה בין אוכלוסייה ותוחלת חיים במדינות מפותחות ותת מתפתחות.
6,532 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61621
עבודה המתארת פרוייקט שיטור קהילתי הנועד להגן על אוכלוסיית קשישים, תוך ניתוח היבטים שונים אשר אפיינו פרוייקט זה.
1,971 מילים (כ-6 עמ'), 7 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 60977
מורכבות העניין הדמוגרפי בירדן - הרכבה של האוכלוסייה בירדן, גודלה, שינויים שעברה לאור אירועים היסטוריים ואחרים, בעיות, מגמות ושינויים.
4,701 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 54