היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניהול רגשות ומוטיבציה בארגון

עבודה מס' 070728

מחיר: 599.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהן ההשלכות החיוביות והשליליות של ניהול רגשות אצל עובדים במוקדי השירות וכיצד משפיע ניהול הרגשות על המוטיבציה שלהם.

31,085 מילים ,70 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

שאלת המחקר: מהן ההשלכות החיוביות והשליליות של ניהול רגשות אצל עובדים במוקדי השירות וכיצד משפיע ניהול הרגשות על המוטיבציה שלהם.
מהו ניהול רגשות? מהן ההשלכות החיוביות והשליליות של ניהול רגשות אצל עובדים במוקדי השירות וכיצד הדבר משפיע על המוטיבציה של העובד? על כל אלה אדון בהרחבה בעבודה זו

אדון בגישה הרגשית ובהיבטים החיוביים והשליליים של ניהול הרגשות על העובדים בארגוני שירות .
אדון במוטיבציה כפי שהיא באה לידי ביטוי במודלים השונים ואשתמש במודל "תאוריית ההכוונה העצמית" של דסי וריין ובמודל הציפיות של וורום על מנת לבדוק מקרי בוחן . אבחן את הקשר בין ניהול רגשות למוטיבציה בקרב נותני שירות בעזרת ניתוח איכותני של ראיונות שיערכו בקרב האוכלוסייה הרלוונטית.
אדון בשחיקה,לחץ, ומוטיבציה של נציגי שירות - האם וכיצד מתמודד הארגון אתם.
אבחן את התרבות הארגונית על פי מספר מודלים ביניהם הגישה הפונקציונליסטית על פי שיין, הגישה הביקורתית או פרדיגמת הקונפליקט החברתי ומודל שלושת המעגלים של רז,
אדון בשאלה כיצד כל מודל ארגוני ניהולי כזה יכול לתמוך או לפגוע בתפקודו ביכולותיו של נציג השירות הנוהג בדרך של ניהול רגשות.
אדון במתח בין שלושת קודקודי משולש השרות וכיצד אפשר להסתייע בניהול רגשות ותרבות ארגונית תומכת ליצירת איזון.
בעבודה אבחן בקצרה את המאפיינים של: תרבות השירות, ארגוני השירות, נציגי השירות והלקוחות בישראל ואת האתגרים הנובעים מכך.
חקר הרגשות בארגונים הוא שדה מחקרי נרחב. אתמודד עם שאלת המחקר בעזרת סקירת הספרות הרלוונטית והמקורות הקיימים.

המתודולוגיה אשר בחרתי בכדי לבדוק את שאלת המחקר הינה מחקר איכותי, מסוג ראיון פתוח משולב בשאלון סגור.
אוכלוסיית המחקר: אוכלוסיית המחקר כוללת 10 נותני שירות העובדים בארגוני שירות בישראל, כאשר הנחקרים יהיו גברים ונשים בגילאים שונים ובעלי וותק ודרגה שונה, וזאת מתוך מטרה להגיע לשונות מרבית בין המרואיינים.
הליך: השאלון נשלח במייל למשתתפי המחקר שנמצאו מתאימים, מולא באופן עצמאי והוחזר לסוקר.
כלים: איסוף הנתונים התבסס על שאלון פתוח בן 19 שאלות בשילוב שני שאלונים סגורים המונים. האחד מונה 14 היגדים שעל הנחקר לדרג לפי רמת הנכונות שלהם, בסולם של 1-5. השני מונה 27 היגדים שעל הנחקר לדרג לפי עצמת ההזדהות שלו עימם, בסולם של 1-5. (ראה נספח 1).
שיטת ניתוח הנתונים: ניתוח הנתונים יתבצע בשיטה איכותנית. השאלונים שהוגשו ינותחו באופן רב שלבי. בתחילה יזוהו קטגוריות. על ידי הצלבת מידע ממרואיינים שונים ומציאת קטגוריות החוזרות על עצמן, יערך מיפוי של הקטגוריות ויבנו תמות מרכזיות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. פרק א - ניהול רגשות בארגוני שירות
3. פרק ב - מוטיבציה בעבודה
4. פרק ג - הקשר בין ניהול רגשות למוטיבציה
5. פרק ד - מתודולוגיה
6. פרק ה - ניתוח וממצאים
7. פרק ו - דיון ומסקנות
8. ביבליוגרפיה
8. נספחים - שאלונים 1-5, קבוצה א'
שאלונים 1-5, קבוצה ב'

קטע מהעבודה:

התפתחות ארגוני השירותים בשלהי שנות השמונים הביאה עמה את התחרות בין הארגונים על ליבו של הלקוח. בעידן הפוסט תעשייתי התפתחה ההבנה כי יש לשים את הלקוח במרכז, לשים דגש על מערכת היחסים אתו ולהתייחס לרגשותיו.
מה שהספיק קודם לכן, כאשר רוב הארגונים התמקדו רק במכירת מוצרים, לא נמצא מספק בבואם למכור שירותים. בניגוד למוצר שהוא בעל מאפיינים טכניים ותועלות ברורות, מתן שירות איכותי ואמין הינו דבר המתבסס על תחושת הלקוח ולה חלק נכבד בקביעת שביעות רצונו מהמוצר. יצירת חווית לקוח בהכרח מתרחשת במרחב הרגשי ודורשת העמקת ההתייחסות לרגשות והשימוש ברגשות באינטראקציה עם הלקוח.
דבר נוסף שיש לתת עליו את הדעת, היא העובדה שכל מערכת הכוחות מול הלקוח השתנתה. רוצה לומר, בעבר מערכת היחסים עם הלקוח הסתיימה ברוב המקרים בשלב המכירה. עם כניסת ארגוני השירותים, מערכת היחסים עם הלקוח רק מתחילה לאחר שלב המכירה והינה מערכת יחסים ארוכת טווח ומורכבת יותר. הכוח עובר לצד הלקוח אשר בעצם בוחר בכל מפגש מחדש האם להישאר לקוח נאמן או לנצל את החופש שלו ולבחור מתוך מגוון האפשרויות במשק.

תגים:

ייעוץ ארגוני · תרבות ארגונית · ניהול רגשות · מוטיבציה · ארגון · עובדים · לקוח · מוקדי שירות · נציגי שירות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניהול רגשות ומוטיבציה בארגון", סמינריון אודות "ניהול רגשות ומוטיבציה בארגון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.