היישום אינו מחובר לאינטרנט

סמכויות מינהליות מקבילות

עבודה מס' 070568

מחיר: 399.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה עוסקת במצב בו לשני גופים שלטוניים יש סמכות להתקין תקנה בנושא מסוים- אולם התקנות מורות על דרכי פעולה שונות.

7,351 מילים ,44 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

לקראת סוף המאה ה-19, התפתחה תפיסה חדשה של מדינת רווחה אשר תפסה את מקומה של תפיסת המדינה המתירנית שהיתה נהוגה עד כה. תפיסת המדינה המתירנית העניקה למדינה תפקיד מוגבל מאוד, בעיקר בתחומי צבא ובטחון ולא העניקה למדינה את הרשות להתערב בתחומים אחרים בחיי החברה והאזרחים. מהר מאוד תפיסת המדינה המתירנית הביאה לכשלים חברתיים גדולים ולעוני רב, עד שפינתה את מקומה לתפיסת מדינת הרווחה. תפיסה זו, העניקה למדינה סמכויות רבות במטרה להעלות את רמת החיים ולהיטיב עם החברה. התפתחות זו של מדינת הרווחה, יצרה בעצם את המדינה המנהלית.
המינהל הציבורי נוגע לכל אדם ואדם ומלווה את חיי החברה בכל צעד. אדם נתקל ברשות מינהלית, דבר יום ביומו. אם מדובר בבית הספר אליו הוא שולח את ילדיו, במקום מגוריו או מקום עבודתו, הרכב שעליו הוא נוסע והדירה אותה הוא רוכש(1).
בישראל, שאין בה חוקה הכובלת את בית מחוקקים, אין המחוקק מנוע מלהעניק לרשות מינהלית סמכות להתקין תקנות ככל שייקבע בחוק, לרבות תקנות מחוץ לחוק ותקנות בניגוד לחוק. אמנם סעיף 16(4) לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] תשי"ד-1954, קובע כי לא תהא תקנה סותרת הוראותיו של כל חוק. אולם הוראה זאת אין בה, כמובן, כדי לשלול את סמכותו של המחוקק לקבוע בחוק כלשהו סמכות להתקין תקנות מחוץ לחוק או אף תקנות בניגוד לחוק.
יצחק זמיר בספרו הסמכות המינהלית(2), קורא למעורבות העמוקה של המינהל בפעילות היומיומית של האדם, בשם: "המהפכה המינהלית" לדבריו, מהפיכה זו, יחד עם המהפכה המדעית הביאו את הקידמה והרווחה המאפיינות את המאה העשרים. המהפכה המינהלית שינתה לבלי היכר את המצב בתחומי החינוך, הבריאות, השיכון, הבטיחות ותחומים נוספים. עם זאת הסמכות המנהלית צריכה לעמוד במספר כללים.
שאלת המחקר:
בחיבור זה אדון בנושא סמכויות מקבילות ברשות המבצעת- המדובר הוא במצב בו לשני גופים שלטוניים יש סמכות לתקן תקנה בנושא מסוים- אולם התקנות מורות על דרכי פעולה שונות, כמו גם חוק המקנה סמכות מינהלית לגוף שלטוני אחד, אך בגוף זה קיימים מס' אורגנים מוסמכים.
לצורך הכנת תשתית כרקע לנושא חיבור זה, אציג את נושא הסמכות המנהלית באופן כללי הכולל גם את הגדרת המונח סמכות מינהלית, סוגים ורבדים שונים בסמכות המניהלית ומקורות הסמכות המינהלית. לבסוף אדון בסמכויות מינהליות מקבילות- אציג את הנושא על סוגיו השונים, אבחן את הבעייתיות המתעוררת במצב של ריבוי סמכויות ובמצב של ריבוי אורגנים ואציע פתרונות אפשריים. כמו כן אבחן משפט משווה בעניין של סמכויות מנהליות מקבילות.

ראשי פרקים:
מבוא
-הצגת הנושא
-שאלת המחקר
חלק ראשון- חוקיות המינהל
-הסמכה בחוק
-התאמה לחוק
חלק שני- סמכות מינהלית
-הגדרת המונח סמכות
-סוגים שונים של סמכות מינהלית
-מקורות הסמכות
חלק שלישי- סמכויות מנהלית מקבילות
-כללי
-ריבוי רשויות
-ריבוי אורגנים
חלק רביעי- תקלות אפשריות במצב של ריבוי רשויות
חלק חמישי- פתרונות אפשריים
חלק שישי- סקירה משווה
חלק שביעי- סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המהפכה המינהלית, כפי שמכנה אותה פרופ' יצחק זמיר, הביאה לקידמה ולהתפתחות חברתית גדולה, יחד עם זאת, על מנת שרשויות מינהל ינצלו את כוחם הרב באופן ראוי, יש לזכור את העיקרון הבסיסי והראשוני מאוד בכל הקשור לפעולות מינהליות: "עקרון חוקיות המינהל" עיקרון זה משמעותו היא שהרשות מוסמכת לפעול רק מכוח הסמכה מפורשת בחוק או מכוחו, וכל מה שאינו מותר לה על פי הדין - אסור לה. פעולה של הרשות השלטונית ללא הסמכה מפורשת בחוק הינה חריגה מסמכות, קרי: פעולה לא חוקית. עקרון החוקיות נועד להגן על זכויות אדם, לשמר את עקרון שלטון החוק וחירויות הפרט ולהגביל את כוחו של השלטון והמינהל הציבורי(3).
רבות דובר על חשיבותו ומעמדו של עקרון חוקיות המינהל: בבג"צ 428/86 קבע בית המשפט כי:
"שלטון החוק במובנו הפורמאלי משמעותו, שכל הגורמים במדינה, בין הפרטים כיחידים וכהתאגדויות ובין זרועות המדינה, חייבים לפעול על-פי החוק... בכל הנוגע לרשות המבצעת, שלטון החוק משמעו חוקיות המינהל. הרשות המבצעת כפופה לחוק. ליחידיה אין זכויות, כוחות או חסינויות, אלא אם כן החוק מעניק זאת להם".

תגים:

משפט · ממשל · סמכות מנהלית · ריבוי רשויות · חוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סמכויות מינהליות מקבילות", סמינריון אודות "סמכויות מינהליות מקבילות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.