היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכות האישה להפלה מלאכותית

עבודה מס' 070425

מחיר: 439.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ראוי להכיר בזכות האישה להפלה מלאכותית ומהן ההשלכות המשפטיות והחברתיות הנובעות מהכרה בזכות זו.

20,285 מילים ,60 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

השאלה המשפטית אותה בחרתי לבחון בעבודתי זו הינה, האם ראוי להכיר בזכות האישה להפלה מלאכותית ומהן ההשלכות המשפטיות והחברתיות הנובעות מהכרה בזכות זו.

הדיון בסוגיות בענייני לידה והפלה מעורר מעצם טבעו רגישות יתר. המדובר בתחום מורכב ורב פנים, שהיבטו המשפטי אינו יכול למצותו. בדיקת התופעה של ההפלה המלאכותית דורשת התייחסות למספר רב של תחומי התנהגות אנושית. מעורבים בה יסודות מתחום הרפואה, הפילוסופיה, פסיכולוגיה, שאלות מוסריות, חברתיות וכלכליות, שאינם משתבצים למדורים המשפטיים המקובלים ואינם מתמצים ע"י נקיטת אמות מידה חוקיות בלבד. הגישה עלולה להיות מושפעת יותר מאשר בנושאים אחרים הנדונים, מפילוסופיית החיים, מההתנסות האישית, ממידת הפתיחות והחשיפה להוויה האנושית, מהגישה הדתית האינדיווידואלית ומאמות מידה מוסריות לסוגיהן. גם מדיניות המחוקק לא מהווה רק תשובה לבעיה קיימת, אלא יש בה כדי להשפיע על הלכי הרוח שבחברה. איסור או היתר הקבועים בחוק, מעצבים את התייחסות החברה לתופעה מסוימת, כך שתופעה נחשבת לשלילית או לחיובית לא רק כתוצאה מבחינת מהותה, אלא גם מהתייחסות החוק אליה. הפסקת הריון היא בגדר טיפול רפואי באשה הרה, אך המדובר בטיפול ממין מיוחד, שהפועל היוצא שלו הוא עצירה מכוונת של התפתחות ביולוגית של אורגניזם חי, העובר. בסוגיה זו בולטת המגמה של פיקוח חברתי בדרגות חומרה שונות של איסור או הגבלה על חופש הבחירה של הפרט, הגבלת חירותו, כשבעצם הרצון של היחיד הוא להיות אדון לעצמו, שהחלטותיו יהיו תלויות בו עצמו ולא בכוחות חיצוניים כלשהם.

הבעייתיות בנושא מתעוררת לאור העובדה שהנושא מעלה שאלות הקשורות בזכויותיהם של שלושה "שחקנים" במערכת: האם וזכותה לפרטיות על גופה (זכות הקבועה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו), העובר וזכותו לחיים (זכות טבעית עפ"י לוק) והאב, שבנוגע לזכויותיו החוק נשאר שותק.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. סקירה היסטורית - ההפלה בתקופת ימי הביניים והעולם העתיק
א. הזמן הקדום
ב. גישת הנצרות
ג. המהפכה הצרפתית והגישה הפמיניסטית
3. זכויות האדם ושאלת ההפלות
א. היבטים משפטים של הזכות
ב. היבטים חברתיים ופסיכולוגיים של הזכות
ג. סוגיית ההפלות בשנותיה הראשונות של המדינה
ד. התיקון בחוק ההפלות
ה. התעלמות מעבירה על חוק ההפלות
4. סוגיה המשפטית בראי החקיקה והמשפט המשווה
א. המשפט העברי
1.1 הטיעונים המוסריים בעניין הפלות מלאכותיות
1.2 חומרת האיסור
1.3 דין הריגת עובר במקרא
1.4 מן המקרא אל המשפט העברי
1.5 השינוי בתרגומים היוונים לתורה
1.6 המדע מול דוקטרינה משפטית במשפט העברי
1.7 עיצוב דין הפלה במשפט המקובל ע"י התורה
1.8 מן המקרא אל החוק במדינת ישראל
1.9 סיכום
ב. ארצות הברית
5. זכויות האם על רקע המנגנונים וההסדרים החברתיים
א. חוק ההפלות - הקולקטיב והאישה המבקשת להפסיק את הריונה
ב. הוועדות לאישור הפלה כמנגנון מכונן ומחנך
ג. כינון מאפייני האישה "השכיחה" המבקשת הפסקת היריון
6. זכויות האב
7. זכויות העובר ומעמדו המשפטי
א. עקרונות אתיים
ב. האם עובר הוא "אדם"
ג. חוק הכשרות המשפטית
ד. מינוי אפוטרופוס לעובר לשם שמירת זכויותיו העתידיות
ה. מעמד העובר בחוק הפלילי
ו. סיכום
8. התנגשות האינטרסים תוך סקירת היבטים משפטיים, מוסריים וחברתיים
9. פסה"ד בעניין בני הזוג נחמני
א. זכותן לחיים של ביציות מופרות שהוקפאו
ב. היחסים המוסריים בין דני נחמני לבין הביציות המופרות
ג. עמדתם של מתנגדי הזכות להפלה מלאכותית
ד. עמדתם של תומכי הזכות וטיעון האוטונומיה
10. הפלה מלאכותית - סיפור אישי
11. סיכום
12. נספחים
א. עובר אדם
ב. דו"ח הצוות לבדיקת ביצוע חוק העונשין (דו"ח ועדת ריפטין)

קטע מהעבודה:

בתרבויות רבות ההפלה היזומה מזוהה כהפסקת חיים ולכן התופעה נוגעת בתחומים רבים של ההתנהגות האנושית. מתעוררות כאן שאלות מתחום הבריאות (רפואה ופסיכולוגיה), מתחום החוק והמשפט ושאלות חברתיות ומוסריות.

בכל חברה, מדיניות החקיקה בכיוון של איסור או היתר הפסקת היריון, מבטאת לא רק עמדה ערכית של המחוקק לבעיה קיימת, אלא יש בה גם כדי להשפיע על הלכי רוח ועמדות חברתיות. לאור שאלות של דת, מוסר ואתיקה, מתמשך תהליך החקיקה להתרת הפלה בארצות רבות.

תגים:

הפלה · זכויות אדם · זכויות האם · עובר · נחמני · הריון · לידה · הורות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכות האישה להפלה מלאכותית", סמינריון אודות "זכות האישה להפלה מלאכותית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.