היישום אינו מחובר לאינטרנט

שירות אזרחי לערביי ישראל

עבודה מס' 070408

מחיר: 494.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהם המניעים וההצדקות לחוק שירות אזרחי, במקרה של המיעוט הערבי בישראל?

12,002 מילים ,34 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בנושא השירות האזרחי במדינת ישראל תוך התייחסות לאוכלוסיית המיעוט הערבי במדינה והייחודיות של סוגית השירות האזרחי בהקשר לאוכלוסייה זו. שירות אזרחי בישראל, כמו במדינות אחרות בעולם, הוא שירות אשר יסודו בחלופה לשירות צבאי הנהוג במדינה, ממנו פטורות אוכלוסיות מסוימות וביניהן האוכלוסייה הערבית בישראל.
שאלת המחקר במסגרת עבודה זו היא: מהם המניעים וההצדקות לחוק שירות אזרחי, במקרה של המיעוט הערבי בישראל?
במסגרת עבודת המחקר אנסה להתחקות אחר המניעים והצידוקים, תוך הסתכלות הן במשקפת היהודית והן במשקפת הערבית לחקיקת חוק שירות אזרחי בישראל. אתייחס לפגיעה הקיימת בשוויון הזכויות והחובות בישראל אשר נוצרת כהשלכה ישירה של קיום חוק הגיוס החובה, ללא מסלול חליפי המוסדר בחוק לאוכלוסיות אשר פטורות משירות בצבא.
בפרק הראשון- מעמדם האזרחי של ערביי ישראל, אתעכב על ההגדרה לאזרחות תוך התייחסות למשמעות הגדרת האזרחות עבור ערביי ישראל. אתאר את מעמדם של ערביי ישראל כמיעוט לאומי ואתני. בנוסף, אדון במשמעויות הדמוקרטיה בישראל ומאפייניה לאור היותה מדינה ובה קהילות לאומיות שונות זו מזו, תוך ניסיון להגדירה כדמוקרטיה אתנית. בסיום הפרק אסקור את מעמד הערבים בישראל תוך התייחסות להיבטים המרכזיים בחיים במדינת ישראל והאופן בו היבטים אזרחיים אלו מקבלים התייחסות מהחקיקה הישראלית והלכה למעשה יוצרים אי שוויון בין הרוב היהודי למיעוט הערבי בישראל.
בפרק השני- שרות אזרחי, אגדיר את השירות האזרחי, כפי שהוא מוגדר בעולם וכן בישראל. אדון במעלותיו הכלליות של קיום שירות אזרחי במדינה בה מתקיים שירות צבאי, וכן אתייחס לחקיקת חובת השירות הצבאי כדי להעמיק את ההבנה בנוגע למשמעויות שירות חלופי לו. בפרק זה אדון בשירות האזרחי בגרמניה אשר מהווה דוגמה לניהול שירות אזרחי חליפי לשירות צבאי, וכן אדון במאפייני השירות האזרחי והלאומי הקיים כיום במדינת ישראל, ללא התייחסות חד משמעית לאוכלוסייה הערבית, אלא לכלל האוכלוסיות הנכללות בשירות כיום.
בפרק השלישי- מניעים והצדקות לחקיקת חוק שירות אזרחי בישראל, עבור ערביי ישראל, אדון במצב הייחודי של המיעוט הערבי בישראל. אדון בקשיים הניצבים בפני המיעוט הערבי במונחי נאמנות למדינה, חוסר בשוויון זכויות, אפליה, הדרה והקשר של אלו לפטור מהשירות הצבאי והחלופה של שירות אזרחי. אציג את עמדות הציבור הערבי והיהודי בנוגע להסדרת השירות האזרחי בישראל, בניסיון להבין האם ניתן להגיע לאיזון עמדות אלו ולפתרון והתרה של הסוגיה. יתר על כן, אציג את הצעות החוק המובילות מהשנים האחרונות הנוגעות למיסודו של שירות אזרחי בישראל, תוך ניסיון להבין לאן נושבת הרוח בעניין בבימה הפוליטית-ציבורית.
בפרק הרביעי-דיון ומסקנות, אבצע דיון ואינטגרציה של כל ההיבטים והנושאים אשר עלו במהלך העבודה ומחקר הנושא, אנסה לענות על שאלת המחקר וכן אציג ניתוח תיאורטי והיפותטי לגבי השלכות של חקיקת חוק אזרחי בישראל.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון- מעמדם האזרחי של ערביי ישראל
1.1 מיעוט לאומי
1.2 ישראל-דמוקרטיה אתנית
1.3 אזרחות ישראלית-ערבית
1.3.1 מיהו אזרח, מיהו תושב
1.3.2 קרקעות
1.3.3 חינוך
1.3.4 תרבות, תקשורת, סמלים
1.3.5 פוליטיקה וייצוג הולם
1.3.6 צבא
פרק שני- שירות אזרחי
2.1 שירות אזרחי; הגדרה
2.1.1 מקרה בוחן-גרמניה
2.2 חוק שירות ביטחון, גיוס חובה לצה"ל
2.3 שירות אזרחי בישראל; חלופה לשירות בצה"ל
2.3.1 השירות האזרחי-לאומי בקרב ערביי ישראל
פרק שלישי- מניעים והצדקות לחקיקת חוק שירות אזרחי בישראל, עבור ערביי ישראל
3.1 הצעות חוק בולטות- ניסיון להסדרת השירות האזרחי באמצעות חקיקה
3.2 שירות אזרחי לערבים בישראל, בראי הציבור היהודי
3.3 שירות אזרחי לערבים בישראל, בראי הציבור הערבי
3.3.1 שירות חלופי ממלכתי, ללא זיקה למערכת הביטחון
פרק רביעי-דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אין הגדרה חד משמעית המקובלת בשיח האקדמי למיעוט לאומי. באופן פשטני מדובר על קבוצת אזרחים אשר זהותה הלאומית שונה מזו של הרוב. אם ננסה להעמיק את ההגדרה הזו, ניתן גם לומר כי מיעוטים לאומיים הם למעשה קבוצות אשר תופסות עצמן כעמים או לאומים שונים, אשר סופחו למדינות גדולות יותר, בין אם מכורח ובין אם מבחירה, עקב כיבושים או חילופי שטחים. ניתן גם לומר כי מיעוט אתני הוא קבוצה אשר היא נחותה מבחינה מספרית במדינה, היא כפופה או נבדלת מן הקבוצה שמהווה את הרוב במדינה במישור הלאומי, האתני, הדתי, התרבותי והלשוני. ( קרן אברהם,2013) במקרה הספציפי של המיעוט הערבי במדינת ישראל מציע אמל ג'מאל את ההגדרה הבאה: "מיעוטים לאומיים הם קבוצות לאומיות שהפסידו במאבק על תהליך כינון המדינה שהם חיים בה לטובת קבוצות לאומיות אחרות" (Jamal Amal in: "The evolvement of an arab-palestinian national minority in Israel", 2007, page 3)

תגים:

שירות צבאי · שירות אזרחי · שירות לאומי · מיעוטים · ערבים בישראל · זכויות אזרח · זכויות אדם · ביטחון · דמוקרטיה · שוויון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שירות אזרחי לערביי ישראל", סמינריון אודות "שירות אזרחי לערביי ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.