היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיטות עבודה לטיפוח יכולות שפתיות אצל ילד עם בעיות שליפה

עבודה מס' 070374

מחיר: 384.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהי השיטה האפקטיבית ביותר לטיפול בקשיי שליפה אצל ילדה עם לקות שפתית הכוללת קשיי שליפה?

11,041 מילים ,39 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בנושא שיטות עבודה לטיפוח יכולות שליפה, כאשר בבסיסה עומדת שאלת המחקר: אלו השיטות היעילות לטיפוח ילד עם לקות שפתית הכוללת קשיי שליפה?
לקות שפתית הכוללת קשיי שליפה הינה קושי קוגניטיבי באחזור מידע מזיכרון לטווח ארוך. קיימת כיום מודעות רבה לנושא זה ועל כן מוצעים שיטות מגוונות לקידום ילדים עם קשיים אלה.
כדי לענות על השאלה תחולק העבודה באופן הבא:
הפרק הראשון יבחן את ההתפתחות השפתית על שלושת רבדיה: סמנטיקה, מורפולוגיה ותחביר, החל מהילדות המוקדמת וכלה בהתפתחות מאוחרת בגיל בית הספר, אז מתפתחת השפה מבחינה קוגניטיבית-שפתית, התפתחות של רבדי הלשון העיקריים והתפתחות אוריינות לשונית
הפרק השני יגדיר את המונח לקות שפה בהתייחס לביטוייה, מאפייניה והגורמים לה. הפרק יבחן את התסמינים העיקריים של הלקות וידגיש חשיבותו של האבחון המוקדם. בנוסף, יכלול הפרק תת פרק העוסק בקשיי שליפה ושיום אצל ילדים.
הפרק השלישי יציג שיטות ותיאוריות שונות לטיפול בילדים בעלי לקות שפתית הכוללת קשיי שליפה. תיאוריית המטה-קוגניציה הינה מודעות על דרכי חשיבה, על אודות הלומד ועל אודות המשימה. שיפור המודעות הפונולוגית היא היכולת להבחין בצלילים המרכיבים את המילים. הרחבת אוצר המילים הינה שיטה יעילה ביותר לשיפור קשיי שליפה וגם תכנית "קשר" המבוססת על רעיון האינטראקציה בין הילד למבוגר קוצרת הצלחה רבה בתחומה.
הפרק הרביעי, הוא פרק המחקר יציג מקרה אודת ילדה בעלת קשיי שליפה ושיום המטופלת בחלק מהשיטות שהוצגו בסקירת הספרות. יובא הרקע של הילדה והסיבות לשליחתה לטיפול ויפורט תהליך הלמידה עם קלינאית התקשורת. השערות המחקר תבוססנה על סקירת הספרות בדבר אפקטיביות הסיוע שתוגש לילדה ויבורר איזו מן השיטות היא היעילה ביותר לקידום קשיי שיום ושליפה.
העבודה תישען על ספרות מקצועית הדנה בלקות שפה על כל רבדיה ובשיטות לטיפולה. כתבי עת כמו 'שפה ומוח', 'הד החינוך', 'סקריפט' ו'דיבור ושמיעה' תרמו רבות להעשרת העבודה בחומר מקצועי ומגוון.

תוכן העניינים:
פתח דבר
תקציר
מבוא
פרק א': ההתפתחות השפתית
א.1 התפתחות שפתית בגילאי 0-3
א.1.1 סמנטיקה
א.1.2 מורפולוגיה
א.1.3 תחביר
א.2 התפתחות שפתית בגילאי 4-6
א.3 התפתחות שפתית בגיל בית הספר
א.3.1 התפתחות קוגניטיבית ושפתית
א.3.2 התפתחות אוריינות לשונית
א.3.3 התפתחות רבדי הלשון העיקריים
פרק ב': לקות שפתית וקשיי שליפה
ב.1 לקות שפה- הגדרה
ב.2 ביטויים ומאפיינים של הלקות
ב.3 הגורמים ללקות
ב.4 אבחון
ב.5 שיום ושליפה
ב.5.1 קשיי שליפה
פרק ג': שיטות מרכזיות לטיפול בליקוי שפתי הכולל קשיי שליפה ושיום
ג.1 תיאוריית המטה-קוגניציה כטיפול בבעיות שליפה
ג.1.1 מודעות על אודות הלומד
ג.1.2 מודעות על אודות המשימה
ג.2 שיפור המודעות הפונולוגית כמקדם בעיות שליפה
ג.3 הרחבת אוצר המילים כגורם משפר בעיות שליפה
ג.4 תכנית "קשר" לטיפוח יכולות שליפה
פרק ד': המחקר
ד.1 חשיבות המחקר
ד.2 השערות המחקר
ד.3 אוכלוסיית המחקר
ד.4 שיטת המחקר
ד.5 כלי המחקר
ד.6 מהלך המחקר
ד.6.1 תכנית התערבות שפתית על ידי קלינאית תקשורת
פרק ה': תוצאות המחקר
ה.1 תוצאות תכנית ההתערבות
ה.2 תוצאות התצפיות
ה.3 תוצאות הראיונות
פרק ו': סיכום ודיון
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

בתקופת החיים שבין הלידה לבין גיל שלוש חלים שינויים משמעותיים בילד המתפתח, והמשמעותי מכולם הוא ההתפתחות הלשונית. חלק גדול מן השינויים הלשוניים הנצפים מתרחשים בין גיל שנה לגיל שלוש, התקופה שבה נרכשים מילון הליבה של שפת האם ועיקר המבנים המורפו-תחביריים שלה. מילון הליבה של העברית כולל שלוש קטגוריות של מילות תוכן - שמות עצם, פעלים וגם תארים שכיחים; וכן קטגוריות אחדות של מילות פונקציה (תפקוד) ההכרחיות ליצירת המבנה התחבירי של המשפט כמו כינויי הגוף וכינויי הרמז, מילות יחס וקישור, מילים המציינות כמות וכדומה.

תגים:

שליפה · שיום · לקות שפתית · קריאה · לקויי קריאה · לקויות למידה · שליפת מילים · קלינאות תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיטות עבודה לטיפוח יכולות שפתיות אצל ילד עם בעיות שליפה", סמינריון אודות "שיטות עבודה לטיפוח יכולות שפתיות אצל ילד עם בעיות שליפה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.