היישום אינו מחובר לאינטרנט

אי ביטחון תעסוקתי, שחיקה, שביעות רצון העובדים ותפיסת ביצועים

עבודה מס' 070241

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי, שחיקה, שביעות רצון העובדים ותפיסת ביצועים בקרב המרכז למרשם באוניברסיטה תל אביב.

16,774 מילים ,100 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

המחקר הנוכחי התבצע באוניברסיטת ת"א במרכז למרשם סטודנטים. מרשם הסטודנטים היא המחלקה הראשונה בה נתקל הסטודנט בבואו להירשם ללימודים אקדמיים. למעשה, מרשם הסטודנטים הוא החזות והתדמית של האוניברסיטה לכן מצופה שהסטודנט יקבל שירות יעיל והמרשם יעמוד בביצועים גבוהים על מנת לספק את דרישות הסטודנטים וזאת במיוחד תקופות העומס בהן נערכת ההרשמה.
החוקרת איתרה בעיה עסקית המתבטאת בירידה בכמות הנרשמים לאוניברסיטה ועלייה בכמות המועמדים שהתקבלו לאוניברסיטה וביטלו את הרישום, דבר אשר תורם לגירעון בו אוניברסיטת ת"א נמצאת.
לשם סיוע לפתרון הבעיה העסקית, החוקרת איתרה את המשתנים הבאים: אי ביטחון תעסוקתי, שחיקה, שביעות רצון העובדים ותפיסת ביצועים.

בעבודה זו מתבצע מחקר כמותי המבוסס על איסוף נתונים ועיבודם באמצעות סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה היסקית.
מערך המחקר שיערך הוא מסוג מערך מתאמי.
אוכלוסיית המחקר הינה כלל העובדים המנהלתיים במדור הנחקר N=70, הכולל את המחלקה לקבלת תלמידים, המחלקה לטיפול בסטודנטים בפועל והמחלקה לשכ"ל. יבוצע מפקד, בו ידגמו כל 70 העובדים. נבחרה שיטה זו, כי ניתן להעביר שאלונים לכל העובדים.
במחקר זה החוקרת השתמשה בכלי מחקר מסוג שאלון:
חלק א' - אי ביטחון תעסוקתי
חלק זה, נבדק בעזרת שאלון סגור. נעשה בעזרת שימוש במדד(JIS) Job Insecurity המבוסס על מודל אי הביטחון התעסוקתי של Greenhalgh & Rosenblatt (1984) ונלקח ממחקרה של וקסלר-כנס (2001).
חלק ב -שחיקה
נבחר שאלון לעובדים המסתמך על המודל Maslach. בניגוד לשאלון המקורי, השאלון הנוכחי אינו כולל את החלק: היגדים אופציונאליים, שהופיע אצל Maslach et. al (2001 בתוך פייגין, 2005).
חלק ג - שביעות רצון
כלי המחקר המשמש למדידת שביעות בעבודה, הינו שאלון של Porter & Lawer (1968). חלק ד' - תפיסת ביצועים
המשתנה ביצועים בעבודה 'Job Performance')) ייבדק באמצעות הערכה עצמית של הנבדקים, לפי מדד שעשו בו שימוש Black & Porter (1991).

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 תאור הענף
1.2 תאור הארגון
1.3 הבעיה העסקית
1.4 שאלת המחקר
1.5 מטרות המחקר וחשיבותן
1.5.1 המטרות האקדמיות - שאלות המחקר
1.5.2 חשיבות המחקר - מטרות יישומיות.
1. סקירת ספרות
2.1 אי ביטחון תעסוקתי
2.2 שחיקה
2.3 שביעות רצון עובדים
2.4 תפיסת ביצועים
2.5 הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין שביעות רצון העובדים
2.6 הקשר בין שחיקה לבין שביעות רצון העובדים
2.7 הקשר בין שביעות רצון לתפיסת ביצועים
2.8 הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין תפיסת ביצועים
2.9 הקשר בין שחיקה לבין תפיסת ביצועים
2.10 רציונל המחקר
2.10 השערות המחקר
2.9 מודל המחקר
2.11 משתני המחקר
3. שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 המדגם
3.2.1 הגדרת אוכלוסיית המחקר
3.2.2 המדגם ותיאור שיטת הדגימה
3.3 כלים
3.4 ההליך
3.5 שיטת הניתוח
4. ממצאים
4.1 סטטיסטיקה תיאורית
4.2 סטטיסטיקה הסקתית
5. דיון
6. סיכום מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות
6.3 המלצות
7. מגבלות מחקר
8. ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

אי הביטחון התעסוקתי הינו מצב הלחץ השכיח ביותר בעולם העבודה וצפויה להיות גורם התחלואה מספר אחד בעולם העבודה במאה ה - 21. מדובר בסיטואציה ייחודית השונה מפיטורין או מאבטלה, זהו מצב בו נדרש לעמוד במשימות שונות כאשר יש חוסר במידע ובמשאבים למילוי המטלות המצופות ממנו בעבודה, או כאשר אינו יודע מה יהיה עתיד הארגון או עתידו שלו (Ito & Ce´leste, 2007).

תגים:

שחיקה · שביעות רצון · תפיסת ביצועים · שיטות מחקר · סטטיסטיקות · מדגמים · ניתוחים · ממצאים · שאלונים · מדדים · מתאימים · התפלגויות · מחקר כמותי · שאלון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אי ביטחון תעסוקתי, שחיקה, שביעות רצון העובדים ותפיסת ביצועים", סמינריון אודות "אי ביטחון תעסוקתי, שחיקה, שביעות רצון העובדים ותפיסת ביצועים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.