היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרפורמה בבריאות הנפש

עבודה מס' 070014

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת "חוק שילוב נכי הנפש בקהילה, התש"ס - 2000".

7,639 מילים ,24 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

מחקר זה דן ברפורמה של משרד הבריאות בתחום בריאות הנפש. תחת כותרת זו, המיקוד יהיה בבחינת שיפור מצבם של הנזקקים לשירותים אלו, מתמודדים , לאחר יישום חוק "שיקום נכי הנפש בקהילה, התש"ס - 2000"; חוק זה מטרתו לצמצם את שירותי האישפוז בבתי החולים של הנזקקים לטיפול בריאותי נפשי ולהמיר אותו בשירותים קהילתיים. השערת המחקר המרכזית בבסיס מחקר זה היא כי ככל שמוסדות השלטון יעבירו את הסמכות והכוח לידי הארגונים החברתיים בתחום שירותים בריאות הנפש, כך תגדל מידת שביעות רצונם של המתמודדים ומידת נכונותם לקבלת טיפול. מילוי שאלונים הקשורים בתפיסת המתמודדים את חייהם לאחר החלת "חוק שילוב נכי הנפש בקהילה, התש"ס - 2000", היוו את הכלים לבחינת ההשערה שמבוססת על ידי ניתוח תוכן איכותני של אותם שאלונים. בנוסף מחקר זה בוחן את אופן הצלחת הרפורמה על פי תיאורית הגישה המוסדית החדשה, הגורסת כי אינטראקציה בין מוסדות השלטון לארגונים תשפיע לטובה על האינטראקציה עם האינדבידואלים בחברה.

שאלת המחקר מבקשת לבחון האם אותו חוק והשלכותיו על ציבור המתמודדים הביא לשיפור בטיפול ובמצבם. המחקר נשען על השקפת העולם של הגישה המוסדית החדשה הגורסת כי בכדי לבחון התנהגויות בחברה יש לבחון את האינטראקציה בין מוסדות השלטון לארגונים וכן בין אותם ארגונים לאינדבידואלים בחברה. מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את מידת ההשפעה של חוק שילוב נכי הנפש בקהילה ומידת שביעות רצונם מאופי הטיפול החדש המרוכז בקהילה. הנחה זו תיבדק על ידי שימוש במתודה איכותנית בעזרת חלוקת שאלוני שביעות רצון למתמודדים במרכזים החברתיים של עמותת "אנוש" ברחבי הארץ. התוצאות יוצגו על ידי ניתוח השאלונים בעזרת טבלאות אחוזים של אקסל (לא מצורף לעבודה).

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
1. הגישה המוסדית החדשה
2. משרד הבריאות בישראל
2.1 ועדת נתניהו
2.2 חוק ביטוח בריאות ממלכתי
3. בריאות הנפש בעולם
3.1. בריאות הנפש בישראל
3.2 התפתחות השיקום הפסיכיאטרי בישראל
4 הרפורמה בבריאות הנפש
4.1 הרפורמה הביטוחית
4.2 הרפורמה המבנית
4.3 חוק "שילוב נכי הנפש בקהילה, התש"ס- 2000"
4.4 מצב נכי הנפש בישראל בעשור האחרון
מתודולוגיה
1. אופי המחקר
2. אוכלוסיית המחקר וגיוס משתתפים
3. כלי המחקר
4. הליך המחקר
5. ניתוח תוכן נושאי
ממצאים וניתוח
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

קטע מהעבודה:

הגישה המוסדית החדשה מהווה בעצם חידוש של הגישה המוסדית "הישנה" ומוסיפה דרך הסתכלות שונה, חברתית, על מוסדות השלטון והארגונים הקיימים במדינה. גישה זו עוסקת באינטראקציה בין מוסדות וארגונים וכן בין מוסדות לאינדיבידואלים, וכמו כן בהשפעה של אלה על אלה. הגישה מתאפיינת במחקר אינדוקטיבי של המוסדות והאינדיבידואלים והסקת מסקנות לגבי כלל החברה. הגישה מציעה לבחון את ההתנהגות המוסדות על פי מספר פרמטרים, להם חשיבות בהבנת האינטראקציה וההשפעה על הכלל. בין הפרמטרים ישנם הנורמטיביות של המוסדות, הרציונאליות של המוסדות, ההיסטוריה של המוסדות, וכן ההשפעה של מוסדות בינלאומיים על ההתנהגות מוסדות בתוך המדינה (מארש, סטוקר, 2005).

תגים:

משרד הבריאות · רפורמות · משרדי ממשלה · סקטור ציבורי · בריאות הנפש · רפורמות · שיקום פסיכיאטרי · שילוב בקהילה · קהילה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרפורמה בבריאות הנפש", סמינריון אודות "הרפורמה בבריאות הנפש" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.