היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבירות אלימות בקרב נשים מוכות - סייגים לאחריות פלילית בכרוניקה של עבריין שהוא קרבן

עבודה מס' 069654

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם אישה אשר רצחה את בעלה המתעלל, זכאית להפחתה בעונש? מה הוא יחסו של המשפט הפלילי לשוני המגדרי בין גברים לנשים?

13,462 מילים ,83 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

בעידן המודרני, רבים סוברים כי מתקיים שוויון מסוים בין גברים לבין נשים, על אחת כמה וכמה, כשמדובר במנגנונים חברתיים ומוסדות מדינה. כך למשל, אחד החוקים הקדומים בתולדותינו הוא חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951. אולם למרות השוויון לכאורה, ניכר פער בין מצג השוויון על הנייר לבין המציאות בשטח.

עולם המשפט, הינו עולם אשר מתיימר לפעול בשוויוניות ובאופן הוגן, ישר וצודק כלפי כולי עלמא. אולם יש שגורסים, כי אפילו עולם המשפט מהווה כלי בידי קבוצת השולטים בעולם המחולק מגדרית לגברים ונשים, היא קבוצת הגברים. הטענה היא, שעולם המשפט משקף את תכונותיה ודואג לאינטרסים של אותה קבוצה שלטת. בבחינה מעמיקה של המשפט הפלילי, ניתן להציג דוגמאות שונות לכך שנקודות המוצא והמבט הינן גברית ולעיתים אף פטריארכליות, תוך עיוורון כמעט מוחלט לצרכים הנשיים ולשוני הבסיסי הקיים בין הגברים לבין הנשים. כך למשל, סייג ההגנה העצמית הפוטר נאשם מאחריות פלילית, מותאם לסיטואציה גברית, אך איננו מתאים לסיטואציות בו נשים בדרך כלל יצטרכו את עזרת הסייג, בעת תגובה של אישה מוכה למשל. כך גם סייג הכורח, שאינו מכיר במגבלותיה של אישה בתוך מערכת יחסים אלימה.

בעבודתי, אנסה לבחון בעין ביקורתית את המצב הקיים אל מול המצב המוצהר, אנסה לקבוע האם יש הבדל בין השניים ואיך ניתן, אם בכלל, לעבור מנקודת מבט גברית המתיימרת להיות אובייקטיבית, אחיד ושוויונית, לנקודת מבט מגדרית, כזו המביאה בחשבון את המניעים השונים המביאים נשים לנהוג באלימות, את מאפייניהן הייחודיים ואת השוני בין המינים.

נקודת המוצא שלי תהא, שבכדי להבין את הרקע לביצוע עבירת אלימות על ידי נשים שהנן לרוב קורבנות בעצמן לאלימות במשפחה, חובה כי נביט על נסיבות כל מקרה ועל המצב בכללותו מנקודת מבט מגדרית, כזו שמודעת כי קיים אי שוויון בין המינים, שהחברה בה אנו חיים בנויה ברובה מגופים בעלי מבנה פטריארכלי, ואילו נשים רבות מוכפפות למבנים אלו וקולן לא זוכה להתייחסות של ממש.

בפרק הראשון, אסקור את המגדר והמשפט, את הזרמים הפמיניסטיים השונים, אתהה אם קיימת אפליה בהתנהגות פטרנליסטית של בתי משפט כלפי נשים פושעות, אבחן את הרקע לצמיחת אותן עבירות אלימות בקרב נשים על רקע של אלימות בין כתלי המשפחה ואציג גם את תסמונת האישה המוכה אשר מהווה נקודה חשובה בהבנת התופעה של נשים אלימות.
בפרק השני, אבחן את הסייגים לאחריות פלילית, הן באופן כללי והן מנקודת מבט של אלימות נשית ואציג את הבעיות המרכזיות והפעלת אותם סייגים אשר מותאמים לעולם הגברים, בסיטואציות אשר יש צורך להתאימם לנשים.
בפרק השלישי, אסקור פסקי דין על עבירות אלימות שבוצעו על ידי נשים, ובפרק הרביעי, אעסוק במשפט משווה בין השיטה הישראלית, האמריקאית, האנגלית והמשפט העברי.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק ראשון - מגדר ומשפט
גישות פמיניסטיות למשפט
הטיה מגדרית: פטרנליזם שיפוטי או אפליה מגדרית
אלימות במשפחה מנקודת מבט מגדרית
תסמונת האישה המוכה

פרק שני - סייגים לאחריות פלילית
הצדק מול פטור
תנאים מקדמיים לשלילת החלת הסייג
הגנה עצמית בכלל ובנשים בפרט
הגנת הכורח בכלל ובנשים בפרט

פרק שלישי - נשים עברייניות בפסיקה
מקרה ראשון: פרשת כרמלה בוחבוט
מקרה שני: פרשת פאטמה באשיר
מקרה שלישי: פרשת פלוני ואלמונית

פרק רביעי - משפט משווה
המשפט האמריקאי
המשפט האנגלי
המשפט העברי

סוף דבר
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

נכיר שלוש גישות פמיניסטיות עיקריות הנוגעות בעולם המשפט, אולם קודם לכן נסקור בקצרה את המשמעות הכללית של הגישות הפמיניסטיות למשפט. הגישה הפמיניסטית גורסת, כי יש לקדם את מעמד האישה בחברה על ידי פרשנות של המציאות החברתית תוך התמקדות במשמעויות פוליטיות, חינוכיות, תרבותיות וכלכליות ביחסי גברים ונשים. הפמיניזם המשפטי על זרמיו השונים גורס, כי יש להעצים את מעמד האישה בדרכים של חקיקה, אכיפה, הסברה, שינוי נורמות משפטיות וחברתיות, זאת על מנת ליצור סדר חברתי חדש ולאזן את פערי הכוחות בין גברים לנשים.

תגים:

עבירות אלימות · נשים · פושעות · קורבנות · כרמלה בוחבוט · פמיניזם · משפטי · משפט פלילי · אישה מוכה · נשים מוכות · אלימות · משפחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבירות אלימות בקרב נשים מוכות - סייגים לאחריות פלילית בכרוניקה של עבריין שהוא קרבן", סמינריון אודות "עבירות אלימות בקרב נשים מוכות - סייגים לאחריות פלילית בכרוניקה של עבריין שהוא קרבן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.